فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

آموزش فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی

پپیش بینی هاي‌ ورزشی و فوتبالی بعد از بازی انفجار بـه دومین شرط بندی پولساز سایت هاي‌ کازینویی بـه معروفیت رسیده اسـت و ما می خواهیم امروز در مورد هندیکپ ها کـه ضرایب بالایی دارند نکاتی رابا شـما در بین بزاریم در ادامه با برترین بت همراه باشید.

 

هندیکپ در پیش بینی فوتبالی چیست؟

بـه گزارش برترین بت هندیکپ رقمی اسـت کـه توسط یک سایت شرط بندی ایجاد شده اسـت و هدفش “بـه برابری رساندن” شانس برد هر یک از طرفین یک مسابقه اسـت.

 

محبوب‌میدان بـه طور معمول هندیکپ منفی خواهد داشت کـه برای برنده شدن باید بر آن غلبه کنند، در حالی کـه طرف ضعیف‌میدان دارای هندیکپ مثبتی‌ست کـه بـه عنوان یک امتیاز عمل می‌کند.

فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

اساس شرط بندی هندیکپ در تمام رشته هاي‌ ورزشی یکسان اسـت، اما با توجه بـه تفاوت هاي‌ زیاد در قوانین و نحوه بازی این ورزش ها، دانش خاص ورزشی بسیار ضروری خواهد بودو دانستن آن کاری ندارد و اسان اسـت.برای بازی دریک سایت معتبر بر روی ورود بـه سایت شرط بندی در نوار سبز رنگ پایین کلیک نمایید.

 

با توجه بـه این کـه فوتبال ورزش کم امتیازی اسـت، تلاش برای پیشبینی برنده از نظر شرط بندی هندیکپ نیاز بـه مهارت پیشبینی آبدیده دارد – این تنها شرط بندی روی برنده مسابقه نیست، این شرط بندی در نحوه عملکرد هردو تیم اسـت ؛ اگر چه درک این مسئله کـه شرط بندی هندیکپ در ورزش هاي‌ مختلف چیست بـه اندازه کافی ساده اسـت. 

 

ولی تنها زمانی محقق میشود کـه شرط بندان دانش خاصی در مورد ورزش کسب کنند، تا بتوانند شروع بـه کسب حاشیه ضریب برتری نسبت بـه سایت های شرط بندی کنند ؛ ارقام هندیکپ بـه عنوان اهداف معرفی شده اند، بنابر این اگر تیمی باید -۱٫۵ باشد تا بـه پیروزی برسد، باید بیش از یک گل سالم برای شرط بندی هندیکپ کسب کند. از طرف دیگر، شرط روی تیم حریف با +۱٫۵ برنده میشود، اگر کـه این تیم با یک گل ببازد، مساوی کند یا مسابقه را برنده شود.

 

فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

جدول های هندیکپ

جدول هندیکپ لیگ برتر وب سایت فوتبالی ابزاری مفید برای پیگیری عملکرد هندیکپ تیم ها اسـت. این اطلاعات میتواند مورد استفاده قرار گیرد تا ببینیم کدام تیم از انتظار بازار شرط بندی بهتر عمل می‌کند یا عملکرد پایین‌تر از انتظار دارد.برای بازی دریک سایت معتبر بر روی ورود بـه سایت شرط بندی در نوار سبز رنگ پایین کلیک نمایید.

 

پیگیری عملکرد هندیکپ در طول فصل می‌تواند مفید باشد، اما هنگام گرد آوری داده هاي‌ عملکرد تاریخی هندیکپ اسـت کـه واقعا برای شرط بندان سودمند می شود. تیم هاي‌ مشخص میتوانند روند عدم تحقق هندیکپ در مسابقات خودرا توسعه دهند، نشان میدهد کـه درک عمومی ودر برخی موارد، تخمین سایت شرط بندی غلط اسـت.

 

آموزی فرمول هندیکپ در شرط بندی های ورزشی

در مورد هندکیپ باید آموزش هاي‌ تخصصی تری را پشت سر بگذارید ودر قالب این مقاله نمیگنجد چرا کـه شرایط زیادی را شامل می شود و جز با تکرار و تمرین نمی‌توانید ازآن برای کسب درآمد بهره ببرید.

 

ولی سود هاي‌ بالای این راه بسیاری را برای آموزش منسجم کرده اسـت. ما یک توضیح خلاصه ارائه میدهیم و امید براین می‌باشد کـه شـما با مراجعه بـه سایت شرط بندی معرفی شده از بخش راهنما مقاله موجود برای هندیکپ را مطالعه کنید. در اینبخش معنی اصطلاحات شرط بندی مسابقات فوتبال را کاملا حرفه اي می‌توانید دنبال نمایید.

 

اما منظور از هندیکپ چیست ؟ در واقع بـه اوانس دادن بـه تیم حریف برای تعداد گل را هندیکپ منفی ودر عکس این توضیحات یعنی آوانس گرفتن از تیم حریف برای افزایش گل هاي‌ زده خودی را هندکیپ مثبت می‌گویید. بی شک در بین گزینه هاي‌ موجود در سایت هاي‌ شرط بندی مشاهده کرده‌اید کـه یک بخش طولانی مخصوص موارد این اصطلاح شرط بندی می‌باشد.

 

انواع هندیکپ ها در ورزش ها

فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

هندیکپ در بسکتبال

بسکتبال شبیه NFL اسـت، ازآن نظر کـه شرط بندان اغلب بر خلاف مانی لاین، شرط بندی روی هندیکپ را ترجیح می‌دهند. بسکتبال یکی از امتیازآورترین ورزش هاي‌ حرفه اي با بازی هایي اسـت کـه بـه طور مداوم دارای بیش از ۲۰۰ امتیاز بین هردو طرف اسـت – سیستم امتیاز کم ارزش و تعدد امتیاز دهی بـه این معنی اسـت کـه در بسکتبال برخلاف سایر ورزش ها رقم کلیدی وجود ندارد.

 

صرف نظر از این کـه در چه بازاری شرط می بندید، موارد مهمی کـه باید در شرط بندی خاص در مسابقه درنظر بگیرید، کـه از آن ها تاثیر مصدومیت بر قدرت تیم، چگونگی تاثیرگذاری برنامه ریزی بر عملکرد و این کـه کدام آمار میتواند بـه تشخیص عدم تطابق در بازی ها کمک کند را می توان نام برد. علاوه بر این، سوابق ATS بـه نوعی پیش می‌رود کـه بازارهای شرط بندی تیم ها را به‌ صورت بالفعل یا دست بالا یا دستکم می گیرند.

 

 هندیکپ تنیس

شرط بندی هندیکپ در تنیس با تعداد زیادی از ورزش هاي‌ دیگر متفاوت اسـت، زیرا دو گزینه جداگانه دریک مسابقه وجوددارد. هم چون مانی لاین و توتالز، شرط بندان میتوانند در مسابقه تنیس روی هندیکپ بازی یا هندیکپ ست شرط بندی کنند.

 

هندیکپ بازی در شرط بندی تنیس با استفاده از تعداد کل بازی هاي‌ برنده شده توسط هر بازیکن ارزیابی می شود. با استفاده از یک مثال فرضی، اگر رافائل نادال برابر میشا زورف -۶ بودو نتیجه ۶-۴؛ ۶-۲؛ ۶-۴ «۱۸-۱۰» بود، نادال می توانست هندیکپ -۶ هندیکپ را پوشش دهد زیرا در مجموع با هشت بازی پیروز شد.

 

گزینه موجود دیگر هندیکپ در شرط بندی تنیس هندیکپ ست اسـت. شرط بندان می‌توانند شرط را روی این کـه یک بازیکن در ست هاي‌ متوالی برنده شود یا خیر «-۱٫۵ یا ۲٫۵ سِت» ببندند – طرف دیگر این بازار بازیکنی اسـت کـه در ست هاي‌ متوالی نبازد «+۱٫۵ یا ۲٫۵».

 

اگر چه درک این مسئله کـه شرط بندی هندیکپ در ورزش هاي‌ مختلف چیست بـه اندازه کافی ساده اسـت، اما تنها زمانی محقق میشود کـه شرط بندان دانش خاصی در مورد ورزش کسب کنند، تا بتوانند شروع بـه کسب حاشیه ضریب برتری نسبت بـه سایت هاي‌ شرط بندی کنند. دسترسی بـه نوع صحیح اطلاعات وقتی کـه برای سودآوری مداوم از شرط بندی تلاش می کنید ضروری اسـت، اما نیاز اسـت تا با درک نوع شرط بندی هایي کـه صورت میگیرد ترکیب شود.

فرمول پولساز هندیکپ اروپایی و آسیایی را بیشتر بشناسید!

جمع بندی 

اولویت هاي‌ شرط بندی هاي‌ ورزشی خودرا حتماً بر روی هندیکپ هاي‌ آسیایی و اروپایی قرار دهید تا بتوانید بالاترین ضرایب را برداشت کنید قطعا سایت هاي‌ معتبر هندیکپ ها را در ضرایب بالا می‌گذارند تا شـما شانس خودرا امتحان کنید ؛ برای بازی دریک سایت معتبر بر روی ورود بـه سایت شرط بندی در نوار سبز رنگ پایین کلیک نمایید.

 

نویسنده : شادمهر عقیلی

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت