آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال و شرط بندی

آخرین بروزرسانی : 14 می 2020
آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال و شرط بندی

آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال

پیش بینی فوتبال یکی از مهم ترین روش هاي‌ شرط بندی در سایت ها می باشد کـه انواع مختلفی دارد و ضریب هاي‌ مختلفی هم دارد.

در سایت برترین بت دراین پست با اصطلاحات پیشبینی فوتبال آشنا میشویم، در مقالات قبلی بـه طور کلی درمورد پیشبینی فوتبال و همچنین ترفندهای برد در شرط بندی فوتبال صحبت کردیم.

لذت و هیجان در لاکچری ترین کازینوی آنلاین

برای ثبت نام و بازی بر روی ورود بـه سایت شرط بندی در بالای سایت کلیک نمایید.

آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال و شرط بندی

– معنی کلمات و اصطلاحات شرط بندی فوتبال

برد، باخت و مساوی طبق معمول با «2X1» نشان داده می‌شوند، اما این بـه معنی 2 ضربدر 1 نیست!

1= برد میزبان

2= برد میهمان

X= مساوی

W1= برد میزبان

W2= برد میهمان

OVER= گل بیشتر

UNDER= گل کمتر

BTS= گل هردو تیم

1X= شانس 2برابر «میزبان»

2X= شانس 2برابر «میهمان»

12= عدم تساوی در بازی

HT= نتیجه نیمه اول

FT= نتیجه کل بازی

HT-FT= نتیجه نیمه اول + کل بازی

EVEN= نتیجه زوج «مثلاً: 1-1»

ODD= نتیجه فرد «مثلاً: 2-1»

DNB= فسخ شرط

LAST GOAL= تیمی کـه اخرین گل را بزند

FIRST GOAL= تیمی کـه نخستین گل را بزند

GBH= در هردو نیمه گل زده شود

CS= پیشبینی دقیق

OWN GOAL= گل بـه خودی

«COME FROM BEHIND AND WIN «CRBAW= یک تیم عقب بیوفتد اما جبران کند و بازی را ببرد

SENDING OFF= اخراج و کارت قرمز

CORRECT SCORE FLEX= نتیجه دقیق پیشبینی «CSF»

اصطلاحات پیش بینی فوتبال

آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال و شرط بندی

روی چه ضریبی شرط ببندیم؟

روی ضریبی شرط ببندید کـه ارزش داشته باشد، مثلاً: ضریب 1.03 ارزش بت زدن ندارد، درصورت برد مبلغ ناچیزی را برنده می‌شوید ودر صورت باخت کل مبلغ را از دست میدهید.

اول روی تیمی شرط ببندید کـه شانس برد بیشتری داشته باشد و سپس یک ضریب ارزشمند مثل: 1.1 یا 1.5 را انتخاب کنید کـه ارزش ریسک کردن داشته باشد و یادتان باشد کـه بیش از حد و هر روزه بت نزنید و منتظر ضرایب ارزشمند باشید.

* فسخ

هر کجا کلمه فسخ به کار برود یعنی نه برده ایم و نه باخته ایم، شرط فسخ شده و مبلغ شرط بـه حساب باز می‌گردد.

* نصف برد

هر کجا کلمه نصف برد به کار برود یعنی نیمی از میزان شرط را برده ایم. بنابر این مبلغ اصلی بـه همراه نیمی از میزان برد بـه حساب باز میگردد.

* نصف باخت

هر کجا کلمه نصف باخت به کار برود یعنی نیمی از میزان شرط را باخته ایم. بنابر این نصف مبلغ شرط کسر شده و نصف دیگر بـه حساب می‌گردد.

* برد یا باخت کامل

باخت کامل بـه معنای از دست دادن تمام مبلغ شرط اسـت «تمام پولی را کـه برای شرط گذاشته بودید میبازید» و برد کامل هم بـه معنای بردن تمام مبلغ شرط. «مبلغ شرط بـه همراه مبلغ برد بـه حساب تان باز می‌گردد».

اصطلاحات پیش بینی فوتبال

آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال و شرط بندی

فرمول محاسبه ضریب برد در پیش بینی فوتبال

در مقابل هر موقعیت پیشبینی یک ضریب برد وجوددارد، با استفاده از این ضریب می‌توانیم میزان برد خودرا حساب کنیم.بـه گزارش سایت فوتبال 91 با استفاده از فرمول زیر می‌توانید حساب کنید کـه چقدر برنده میشوید.

«1-ضریب برد» x مبلغ شرط = مبلغ نهایی

مثال: مثلاً شـما 10 هزار تومان با ضریب 1.30 روی برد تیم تان شرط بسته اید. در ابتدا ضریب را منهای 1 میکنید «1-1.30» و باقیمانده را در 10 «10 هزار تومان مبلغ شرط» ضرب میکنید. باقیمانده مبلغ برد شـما می باشد.

«1 – 1.30» * 10 = 3

این شماره یعنی درصورت برد شـما 13 هزار تومان برنده می‌شوید کـه با جمع مبلغ اصلی « یا میران ریسک» نهایتا 23 هزار تومان بـه حساب شـما باز میگردد.


اصطلاحات پیش بینی فوتبال

انواع آپشن ها در سایت شرط بندی فوتبال

همانطور کـه در مطالب قبل بیان کردیم، شناخت کامل بر روی لیگ ها و تیم ها و همچنین بررسی دقیق بازی ها و نتایج مهم ترین المان ها برای پیشبینی هاي‌ دقیق می باشند.بـه گزارش سایت برترین بت بنابر این اگر استراتژی خودرا تعیین کرده‌اید با ما همراه باشید تا با مهم ترین قوانین و قواعد دنیای شرط بندی ورزشی آشنا شویم.

برد، باخت و مساوی

بـه طور کلی شـما بر روی یکی از 3 حالت: برد، باخت و مساوی شرط بندی میکنید. «برد میزبان»؛ «برد میهمان»؛ «مساوی».

گل بیشتر یا گل کمتر

شـما بر روی گل بیشتر «بیش از 2 گل» شرط می بندید، این آپشن می‌تواند تنها مختص بـه تیم شـما، یا مختص بـه مجموع گل هاي‌ هردو تیم باشد «2 گل = فسخ شرط و کمتر از 2 گل = باخت».

گل کمتر هم بـه معنی شرط بندی روی بـه ثمر رسیدن 2 یا کمتر از 2 گل اسـت «2 گل = فسخ شرط و بیش از 2 گل = باخت». این آپشن همانند قبل، شامل «فقط نیمه اول، فقط نیمه دوم و هردو نیمه» می‌باشد.

گل هردو تیم

شـما پیشبینی میکنید کـه هردو تیم میتوانند گل بزنند. «بدون احتساب تعداد».

شانس دوبرابر

شـما پیشبینی میکنید کـه تیم تان برنده نهایی اسـت یا مساوی میکند. «بدون احتساب گل هر 2 مورد = برد».

برد در نیمه اول یا دوم

شـما روی نتیجه فقط «نیمه اول» یا «فقط نیمه دوم» شرط می بندید.

برد، برد | باخت، باخت

شـما روی برد در نیمه اول و همچنین کل بازی یا باخت در نیمه اول و همچنین باخت در کل نیمه شرط می بندید.

«شامل دو قسمت: برد، باخت میهمان یا میزبان».

شرط بندی روی اخراج

شـما پیشبینی میکنید کـه بازی کارت قرمز خواهد داشت یا خیر.

شروع دوباره

یعنی: یک تیم عقب بیوفتد اما در نهایت با جبران عقب افتادگی برنده بازی شود.

گل اول یا گل آخر

شـما پیشبینی می‌کنید کـه کدام یک از تیم ها گل اول یا آخر را میزند.

پیش بینی دقیق

شـما دقیقا پیشبینی می‌کنید کـه کدام تیم با چند گل بازی را می‌برد.

ثبت نام در سایت سیگاری بت