26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

آخرین بروزرسانی : 11 مارس 2023
26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

26 نکته مهم بازی پوکر :در مواقع فلاپ در بازی پوکر شـما باید بـه نکات مهم توجه کنید در ادامه با 26 نکته مهم بازی پوکر کـه موقع فلاپ باید رعایت کنید «سود 50 میلیونی» سایت برترین بت را دنبال کنید. 

ترفندهای جذاب بازی پوکر

فلاپ جایی اسـت کـه دست واقعاً شروع بـه جمع شدن می کند و بازیکنان شروع بـه محاسبه قدرت دست خود میکنند و بر اساس پتانسیل خود تصمیم می‌گیرند. شـما همیشه باید بـه دنبال تجزیه و تحلیل بافت فلاپ باشید ودر نظر بگیرید کـه چه معنایی برای شـما و مخالفانتان می تواند داشته باشد. توانایی درک کامل بافت فلاپ و پتانسیل کارت هاي‌ موجود در فلاپ، یک مهارت کلیدی اسـت کـه هر بازیکن پوکر خوب بـه دنبال توسعه ان اسـت.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

این کـه بتوانید ماهیت فلاپ را شناسایی کنید و این کـه چگونه روی دست خود و دست‌هاي‌ احتمالی حریفان تأثیر میگذارد، کلیدی اسـت کـه بتوانید این دور شرط‌بندی را تا حد امکان سودآور انجام دهید.

آموزش استراتژی فلاپ پوکر

استراتژی فلاپ میتواند شامل انواع مختلف ریاضیات هم برای بازیکنان با دست‌هاي‌ ساخته‌شده و هم برای بازیکنان با دست‌هاي‌ طراحی شود. بنابر این مهم اسـت کـه بدانید چگونه شرط‌ها و افزایش‌هاي‌ خودرا اندازه بگیرید تا مطمئن شوید کـه در هر فرصتی حرکت سودآوری انجام میدهید.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

بیشتر بخوانید: آیا میتوان بازی پوکر را به عنوان شغل اول حساب کرد؟ «پولسازترین بازی و شغل دنیا»

بازی فلاپ بسته بـه موقعیت می تواند از نسبتاً راحت تا دشوار باشد. فلاپ اغلب می تواند نسبتاً ساده باشد و شـما کاملاً خوشحال هستید کـه وقتی عمل بـه دست شـما میرسد، یا با دست خودرا تا کنید یا بالا ببرید.

با این حال، بازی فلاپ در حالت خارج از موقعیت یا زمانی کـه دریک پات چند طرفه اسـت می تواند مشکل باشد، بنابر این ممکن اسـت برای انجام بهترین برنامه عمل دراین شرایط فکر بیشتری لازم باشد.

همانگونه کـه در بالا ذکر شد، این یک مهارت کلیدی اسـت کـه بتوانید مفاهیمی را کـه فلاپ هاي‌ مختلف در تگزاس هولدم می توانند بـه همراه داشته باشند، درک کنید ودر مورد ان فکر کنید.

وقتی از کلمه «بافت» استفاده میکنم، اساساً منظورم نوع کارت‌هایي اسـت کـه روی فلاپ ظاهر می شوند و اگر احتمال قرعه‌کشی وجود داشته باشد، فلاپ‌هاي‌ مختلف می توانند احتمالات مختلفی را برای بازیکنان روی میز بـه ارمغان بیاورند. در این جا دو سوال وجوددارد کـه باید بعد از هر فلاپ بـه انها فکر کنید:

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

26 نکته مهم بازی پوکر

آیا امکان فلاش وجود دارد؟

این سؤالات بـه سادگی این احتمال را برجسته میکند کـه ممکن اسـت بازیکنان پتانسیل دست‌هاي‌ ترسیمی داشته باشند. مهم اسـت کـه این واقعیت را درنظر بگیریم کـه عده اي از بازیکنان ممکن اسـت دست‌هاي‌ ترسیمی داشته باشند، زیرا بر نحوه بازی کردن دست تأثیر می گذارد. این بـه این دلیل اسـت کـه در جایی کـه طبق معمولً ممکن اسـت از بازیکنی انتظار داشته باشید کـه با یک دست ساخته شده شرط بندی کند، بازیکنان ممکن اسـت اکنون شرط بندی کنند زیرا آن ها یک تساوی بـه یک دست قویتر دارند.

اگر احتمالات قرعه‌کشی متعددی وجود داشته باشد، فلاپ اغلب بـه‌عنوان «تخته مرطوب» نامیده میشود، در حالی کـه فلاپی کـه احتمال قرعه‌کشی بسیار کمی داشته باشد یا بدون ان باشد، «تخته خشک» نامیده میشود.

در این جا دو نمونه از تخته هاي‌ معمولی مرطوب و خشک آورده شده اسـت:هرچه احتمال قرعه کشی روی تخته بیشتر باشد، “مرطوب تر” اسـت. بـه “مرطوب” بـه معنای لغزنده و خطرناک فکر کنید.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

نزدیک شدن به فلاپ در پوکر

بنابر این اکنون کـه در مورد بافت‌هاي‌ مختلف فلاپ میدانید، هنگام بازی فلاپ از چه نوع استراتژی‌هایي باید استفاده کنید؟ خوب یکی از نخستین مواردی کـه باید درنظر بگیرید این اسـت کـه آیا فلاپ واقعاً دست شـما را التیام می بخشد و طبق معمولً با 3 موقعیت مختلف روبه‌رو خواهید شد:

دستت بهتر نشد

دستت بهتر شد

شـما در قرعه کشی هستید.

بررسی انواع وضعیت ها در فلاپ پوکر

رسیدگی بـه وضعیت اول بسیار ساده اسـت، زیرا اگر دست شـما التیام نیافت، باید بـه سادگی بـه دنبال این باشید کـه در نزدیکترین فرصت دست را رها کنید، یا امیدوار باشید کـه کارت دیگری را بـه صورت رایگان ببینید و احتمالاً التیام پیدا کنید. اما در نهایت، شـما واقعاً در وضعیت مناسبی نیستید کـه بتوانید دراین مناسبت از دست خود پول بگیرید.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

وضعیت دوم خیلی سخت نیست، اما درجات مختلفی از «التیام» وجوددارد کـه باید بـه انها فکر کنیم. برای این کـه کارها کمی راحت‌تر شود، میخواهم بخش دست بهبودیافته را بـه 4 بخش کوچک‌تر تقسیم کنم و برای هر کدام یک استراتژی کوچک ارائه کنم:

– دست مناسب «هر جفت، جفت جیب وسط، جفت بالا با ضربه زن ضعیف».

دراین مواقع من دوست دارم شرط بندی کنم کـه اگر هیچ اقدامی پیش روی من نیست ببینم در کجا ایستاده ام. اگر با من تماس گرفت، بسته بـه این کـه چه کارتی پایین بیاید، گزینه هاي‌ خودرا در نوبت بررسی می کنم. اگر بزرگ شوم، طبق معمولً تمایل بـه فولد می کنم، مگر این کـه دلیل محکمی برای این باور داشته باشم کـه حریفم بلوف میزند. اگر با افزایش استاندارد روبه‌رو شوم، طبق معمولً با جفت بالا تماس میگیرم اما جفت‌هاي‌ پایینتر را تا می کنم. من حاضر نیستم با این دستها درگیر اقدامات زیادی شوم.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

– دست خوب «بیش از حد، جفت بالا، دو جفت»

با این دست‌ها بـه احتمال زیاد دراین مرحله بهترین دست را خواهم داشت، بنابر این میخواهم و بلند می شوم تا مطمئن شوم کـه شانس اشتباه پات را بـه هر شخصی کـه میـــخواهد با عقربه کال کند می دهم. دراین مواقع هرگز نباید آهسته بازی کنید، زیرا دست شـما بـه اندازه کافی قوی نیست کـه بـه بازیکنان دیگر یک کارت مجانی بدهید تا بتوانند از پس ان برآیند، بنابر این مطمئن شوید کـه در حال شرط بندی و بالا بردن شانس هاي‌ بد بـه حریفان خود هستید و مقدار پولی کـه می توانید از ان برنده شوید را افزایش دهید. دست.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

– دست بسیار خوب «تنظیم، صاف، تراز»

دوباره با این دست‌ها، من طبق معمولً میخواهم شرط ببندم کـه تا آنجا کـه ممکن اسـت پول وارد پات کنم. من الزاماًً بـه دنبال “محافظت” از دستم بـه اندازه قبل نیستم، بلکه بیشتر بـه دنبال این هستم کـه بهترین فرصت را برای بردن یک گلدان بزرگ بـه خودم بدهم. عده اي از بازیکنان دوست دارند این جا بازی آهسته بازی کنند، اما بـه نظر من شـما فقط فرصتی را برای ساختن پات از دست خواهید داد. همچنین ایده خوبی اسـت کـه با فلاش هاي‌ ضعیف شرط بندی کنید و شانس بدی را بـه هرکسی بدهید کـه بـه دنبال کال با کارتی مشابه با فلاپ برای یک فلش خودش اسـت.

بیشتر بخوانید: 4 عامل مهم در موفقیت ثابت بازی پوکر | با پوکر 60 میلیون درآمد کسب کنید..

بهترین دست موقع فلاپ پوکر

از این موقعیت نهایت استفاده را ببرید، زیرا این اتفاق زیاد نخواهد افتاد. دراین موارد نادر اسـت کـه من بـه دنبال بازی آهسته هستم تا سعی کنم بـه حریفانم اجازه بدهم تا عقب بیفتند، اما بـه هرحال احتمال این کـه پول زیادی از این دست‌ها بـه دست بیاورم، وجود ندارد. بنابر این فقط سعی کنید تا جایی کـه ممکن اسـت پول استخراج کنید، اما اگر در نهایت یک پات کوچک برنده شدید، خیلی ناامید نشوید.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

منطقاً ما باید در برابر هر reraise سریعاً fold دهیم. چرا کـه چیزی کـه تجربه ثابت کرده این اسـت : نگاه ما بـه flop باید بر این اساس باشد کـه این کارتها اطلاعات پایه را بـه ما می دهند. اطلاعاتی کـه سهم عمده اي از میزان شانس برنده شدن ما را بـه ما می دهد.پس اگر این اطلاعات شامل این موضوع اسـت کـه شانسی نداریم ،پس منطقاً باید عقب بکشیم.نکته مهم دیگری کـه دراین آموزش پوکر آنلاین و تصمیم گیری ما در flop بسیار اهمیت دارد ؛ جایگاه ما در میز یا همان position اسـت.

حالا اگر یک عقربه در فلاپ دارید، باید سعی کنید کارت نوبت رابا کمترین هزینه ممکن در تلاش برای تکمیل قرعه کشی خود ببینید. طبق معمولً دراین مرحله شانس 4 بـه 1 بـه شـما داده نمی‌شود «تقریبا شانسی کـه باید برای استریت یا فلاش کال کنید» ؛ بنابر این باید شانس بردن پول بیشتری از دست را درنظر بگیرید. از قبل در گلدان اسـت.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

این بـه عنوان “شانس ضمنی” شـما شناخته می شود. همه ی این اطلاعات ممکن اسـت در ابتدا کمی طاقت فرسا بـه نظر برسند، اما بـه طور کلی فقط سعی کنید برای قرعه کشی هاي‌ خود هزینه زیادی نپردازید و سعی کنید چرخش را تا حد امکان ارزان تر ببینید.

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

26 نکته مهم بازی پوکر

26 نکته مهم بازی پوکر که موقع فلاپ باید رعایت کنید (سود 50 میلیونی)

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

اگر کمی احساس ماجراجویی میکنید، همیشه می توانید هر از گاهی با یک قرعه کشی بیرون بیایید تا دست خودرا پنهان کنید و حریفان خودرا حدس بزنند برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر با تورنمنت هاي‌ معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ثبت نام در سایت سیگاری بت