روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

روانشناسی بلوف زدن در پوکر

بلوف زدن یکی از روش هاي‌ بسیار جذاب در بازی پوکر اسـت و اگر شـما بـه درستی پوکر را انجام می دهید سود خوبی ببرید در ادامه با روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از ان سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

بلوف زدن های درست در بازی پوکر 

بلوف کردن یکی از قدرتمندترین ابزارهایی اسـت کـه یک بازیکن پوکر می‌تواند دریک بازی از ان استفاده کند. هیچ احساسی بهتر از متقاعد کردن دیگران در سر میز نیست کـه کالاها را در اختیار دارید در حالی کـه ندارید.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

ودر برخی موارد، هیچ چیز نمیتواند مانند دزدیدن یک گلدان از بازیکنی با دست بسیار بهتر، جریان بازی را تغییر دهد.با این حال، بلوف زدن راحت نیست، وگرنه همه ی ان را انجام می‌دهند.

 

در واقع، مقدار زیادی از روانشناسی وجوددارد کـه بـه یک بلوف موفق وارد میشود «و تعداد زیادی از روانشناسی کـه بلوف موفق را مختل می کند و باعث میشود انها بد شوند». بنابر این، قبل از این کـه دفعه بعد بلوف بزنید، بـه روانشناسی کاری کـه می خواهید انجام دهید و این کـه بلوف زدن چگونه می‌تواند بر بدن شـما تأثیر بگذارد، نگاهی بیندازید.

 

این بـه هیچ عنوان یک راهنمای بی‌خبر نیست، اما در نهایت، وقتی بلوف می زنید، باید اعتماد بـه‌نفس‌تری داشته باشید ودر نتیجه، ان را بیشتر انجام دهید.بنابر این بیایید بـه نحوه عملکرد روانشناسی بلوف در پوکر و چگونگی بلوف زدن خوب بپردازیم.

 

دو هدف از بلوف زدن در پوکر

زمان هاي‌ زیادی برای استفاده از یک بلوف خوب وجوددارد، اما انها بسیار فراتر از چیزی هستند کـه در این جا می‌توانم پوشش دهم. در حال حاضر، من فقط بر روی این تمرکز می کنم کـه چرا بلوف میزنید.در این جا دو هدف از بلوف کردن آورده شده اسـت.کاری کنید کـه حریفان فکر کنند دست شـما بهتر از ان چیزی اسـت کـه هست

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

خوشبختانه، در بیشتر موارد، روانشناسی هردو هدف نسبتاً یکسان اسـت. چیزی کـه باید بـه ان فکر کنید و از نظر تاکتیکی روی ان تمرکز کنید، تغییر زیادی نمی‌کند.

 

انچه در سطحی تغییر می کند، شـما هستید. «خب، بـه هرحال من. من از تجربه شخصی در این جا صحبت میکنم.» برای من، وقتی صحبت از بلوف کردن بـه میان می آید، بازی پوسوم سخت‌تر اسـت.

 

من هیچ مشکلی برای نشان دادن قدرت در دستی کـه مطلقاً؛ بـه طور مثبت هیچ ارزشی ندارد، ندارم. از طرف دیگر، بازی کردن مثل دست من وقتی خوب اسـت عالی نیست… این یک داستان کاملا متفاوت اسـت.

 

مهم‌ترین توصیه این اسـت کـه تمرین کنید. شـما باید مانند هر چیز دیگری روانشناسی بلوف کردن دست قوی را تمرین کنید، اما می توانید از تکنیک هاي‌ زیر استفاده کنید و نکات روانشناسی زیر را درنظر داشته باشید.

 

آنچه در سر شما می گذرد را کنترل کنید

کشیدن بلوف بـه درستی با نظارت چرخ هایي کـه در سر شـما می‌چرخند شروع میشود زیرا کلید ایجاد یک بلوف موفق ثبات اسـت. بنابر این، مهم نیست کـه چه تعداد تراشه روی میز باشد و بدون توجه بـه شرایط، فعالیت در مغز شـما باید همیشه یکسان باشد.من متوجه میشوم کـه چقدر سخت اسـت. این یک تقاضای بزرگ برای هر بازیکنی اسـت.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

با این حال، کلید بلوف کردن، ثبات اسـت. وقتی کسی بـه شـما نگاه می کند، نباید بتواند تشخیص دهد کـه آرام هستید یا مضطرب، مطمئن هستید یا میترسید، بلوف می زنید یا نه.

 

این کـه چگونه این اتفاق میوفتد تا حد زیادی بـه شـما و ذهنیت شـما بستگی دارد. راه هاي‌ زیادی برای رسیدن بـه این وضعیت از نیروانا پوکر وجوددارد و کوتاه ترین مسیر بـه هر فرد بستگی دارد.

 

با این حال، در بیشتر موارد، این مسیرها همه ی بـه یافتن یک مرکز و تمرکز در آنجا متکی هستند. عده اي از بازیکنان بـه موسیقی گوش می‌دهند ودر ان قرار می گیرند. برخی می توانند از نفس‌هاي‌ آرامبخش استفاده کنند «کـه در طول بازی از ان برای پیشگیری از بیان واضح استفاده میکنند». مرکز شخصی من اعداد اسـت. احتمالات را اجرا می کنم و عقربه را تا این نقطه و بارها و بارها پخش می کنم. این بـه من نوعی توهم نظارت دریک بازی پر هرج و مرج میدهد.

 

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

با این حال، در حالت ایده‌آل، باید بـه نقطه‌اي برسید کـه بلوف کردن درست مانند هر چیز دیگری در پوکر باشد. این انتخابی اسـت کـه شـما انجام داده اید. این کاری اسـت کـه شـما انجام دادید. این نتیجه اي اسـت کـه شـما با ان زندگی میکنید، درست مانند بلند کردن، صدا زدن یا تا زدن.

 

با این گفته، می توانید با نحوه حمل خود بـه خودتان کمک زیادی کنید. برای این منظور، می توانید اعتماد بـه نفس ایجاد کنید، یا می توانید بـه یک صفحه سفید تبدیل شوید.همانگونه کـه قبلا گفته شد، ثبات کلید بلوف اسـت. شـما نمی‌خواهید اعمال یا رفتار شـما نشان دهد کـه در حال تلاش برای چیزی هستید.

 

اینجاست کـه فرافکنی خود وارد عمل می‌شود. شـما می خواهید یک موضع کلی پیدا کنید و این را در تمام مدتی کـه پشت میز هستید ادامه دهید. یکی از راه‌هاي‌ انجام اینکار، ایجاد اعتماد بـه نفس اسـت. شـما می خواهید بـه نظر برسد کـه تا آنجا کـه ممکن اسـت در نظارت خود هستید.

 

فیل هلموت اینکار را بـه خوبی هر بازیکنی کـه من دیده ام انجام میدهد. اگر او 2-3 آفسویت داده باشد، بـه همان اندازه اعتماد بـه نفس دارد و کنترلش را در دست دارد کـه گویی یک جفت آس زده و فقط دو فلاپ دیگر زده اسـت. مهم نیست کـه چه اتفاقی میوفتد، هلموت بـه نظر میرسد کـه نظارت را در دست دارد و برعکس، او چیزی بـه حریفانش نمیدهد.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

اعتماد به نفس درست در بلوف زدن پوکر

از نظر روانشناسی، نشان دادن اعتماد بـه نفس بـه شـما کمک می کند تا احساس اعتماد بـه نفس بیشتری داشته باشید. در نوعی «تقلبی تا زمانی کـه بـه ان دست یابید» مبتنی بر پوکر، اگر بـه سمت میز بروید و طوری رفتار کنید کـه انگار قرار اسـت عالی عمل کنید، شروع بـه باور ان می‌کنید. از نظر روانی، این تقویت می‌تواند شـما را بـه جلو ببرد.

 

اگر نزدیک شدن بـه جدول بـه گونه اي کـه همیشه می خواهید با پول کلان بـه دست آورید، کار شـما نیست، گزینه دیگر و کاملاً قابل دوام این اسـت کـه بـه یک لوح خالی تبدیل شوید. شـما این را در مورد بازیکنان پوکر عینک آفتابی، گوش دادن بـه موسیقی و هودی پوشان کـه تا حد امکان کمتر با میز تعامل دارند، می‌بینید.

 

در حالی کـه این بازیکنان ممکن اسـت سرد و دور بـه نظر برسند، اما تمام تلاش خودرا می کنند تا با فاصله گرفتن ذهن خود مقابله کنند. انها همچنین سعی می کنند با هر حرفی کـه ممکن اسـت نشان دهند مبارزه کنندهمانطور کـه قبلا گفته شد، ثبات کلید بلوف اسـت. شـما نمی‌خواهید اعمال یا رفتار شـما نشان دهد کـه در حال تلاش برای چیزی هستید.

 

اینجاست کـه فرافکنی خود وارد عمل میشود. شـما می خواهید یک موضع کلی پیدا کنید و این را در تمام مدتی کـه پشت میز هستید ادامه دهید. یکی از راه‌هاي‌ انجام اینکار، ایجاد اعتماد بـه نفس اسـت. شـما می خواهید بـه نظر برسد کـه تا آنجا کـه ممکن اسـت در نظارت خود هستید.

 

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

فیل هلموت اینکار را بـه خوبی هر بازیکنی کـه من دیده ام انجام میدهد. اگر او 2-3 آفسویت داده باشد، بـه همان اندازه اعتماد بـه نفس دارد و کنترلش را در دست دارد کـه گویی یک جفت آس زده و فقط دو فلاپ دیگر زده اسـت. مهم نیست کـه چه اتفاقی میوفتد، هلموت بـه نظر می‌رسد کـه نظارت را در دست دارد و برعکس، او چیزی بـه حریفانش نمی‌دهد.

 

از نظر روانشناسی، نشان دادن اعتماد بـه نفس بـه شـما کمک می کند تا احساس اعتماد بـه نفس بیشتری داشته باشید. در نوعی «تقلبی تا زمانی کـه بـه ان دست یابید» مبتنی بر پوکر، اگر بـه سمت میز بروید و طوری رفتار کنید کـه انگار قرار اسـت عالی عمل کنید، شروع بـه باور ان می‌کنید. از نظر روانی، این تقویت می‌تواند شـما را بـه جلو ببرد.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

نزدیک شدن به هدف پوکر

اگر نزدیک شدن بـه جدول بـه گونه‌اي کـه همیشه میخواهید با پول کلان بـه دست آورید، هدف شـما نیست، گزینه دیگر و کاملاً قابل دوام این اسـت کـه بـه یک صفحه سفید تبدیل شوید. شـما این را در مورد بازیکنان پوکر عینک آفتابی، گوش دادن بـه موسیقی و هودی پوشان کـه تا حد امکان کمتر با میز تعامل دارند، می‌بینید.

 

در حالی کـه این بازیکنان ممکن اسـت سرد و دور بـه نظر برسند، اما تمام تلاش خودرا می کنند تا با فاصله گرفتن ذهن خود مقابله کنند. آن ها همچنین سعی می کنند با هر چیزی کـه ممکن اسـت نشان دهند با نشان دادن مطلق چیزی مبارزه کنند.

 

از نظر روانشناسی، فرافکنی هیچ تاکتیکی عالی در هنگام بلوف زدن در پوکر اسـت، زیرا شـما را وادار می کند روی زمان حال تمرکز کنید. شـما زمانی برای نگرانی در مورد بلوف خود و موفقیت ان ندارید زیرا تمرکز خودرا بر روی آرام کردن خود، نشان ندادن چیزی و تمرکز بر روی بازی متمرکز کرده‌اید.

 

خبر خوب نیز این اسـت کـه حتی اگر بـه طور طبیعی پرانرژی یا پرانرژی هستید، وادار نیستید همیشه چیزی را فرافکنی کنید. شـما می توانید انتخاب کنید کـه فقط زمانی کـه کارت‌ها روی میز قرار میگیرند، «ان را تکان دهید» و زمانی کـه هیچ تراشه‌اي در خط نیست، بـه حالت پرحرف‌تر بازگردید.

 

تغییرات فیزیولوژیکی بلوف

چرا فرافکنی اعتماد بـه نفس یا هیچ چیز آن قدر مهم اسـت؟ چون وقتی شروع بـه بلوف زدن میکنید بدن میـــخواهد واکنش نشان دهد.بـه طور معمول، بلوف زدن در زمان استرس اتفاق میوفتد: یا می خواهید برنده شوید در حالی کـه نمیتوانید، یا می خواهید سایر بازیکنان را فریب دهید تا سرفه کنند.

 

در مواقع استرس، بدن مجموعه کاملی از واکنش‌هاي‌ فیزیکی را پشت سر میگذارد: نبض و تنفس بالا میرود، دست‌ها می‌لرزند، مردمک‌ها گشاد می شوند، و غیره. بدن واقعاً بین بلوف پر خطر و حمله خرس تفاوتی قائل نمی شود.

 

بـه همین دلیل مهم اسـت کـه ذهن خودرا حفظ کنید و ان را تحت نظارت داشته باشید. داشتن یکی از حالت‌هاي‌ فوق بـه شـما کمک می کند تا بتوانید خودتان را طوری آموزش دهید کـه اعتماد بـه نفس خودرا نشان دهید یا چیزی را فرافکنی نکنید. اینکار مغز را وادار بـه الگوهای قابل تشخیص میکند، با استرس مبارزه میکند، و حریفان را در تاریکی نگه می‌دارد کـه در سر شـما چه می‌گذرد.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

ثروتمند میشوید با بلوف در پوکر 

یکیدیگر از کارهایی کـه هنگام بلوف زدن در پوکر می توانید انجام دهید این اسـت کـه خودتان را روانی کنید «نه خودرا روانی کنید؛ این چیزی کاملاً متفاوت اسـت». مواقعی وجود خواهد داشت کـه علیرغم تلاش‌هایتان، بـه اسانی بـه ان فرافکنی از اعتماد بـه نفس یا عدم دست یابید.

 

ان وقت اسـت کـه باید خودرا در حالت آرامش روانی کنید. بـه طور معمول اینطور نیست کـه خودتان را روانی کنید. بـه طور کلی، مردم خودرا در حالت دیوانگی روانی می کنند، اما در پوکر، اینکار جواب نمی‌دهد.

 

در عوض، باید یک روایت درونی پیدا کنید کـه شـما را بـه حالتی برساند کـه بتوانید ذهن خودرا بازرسی کنید و بدن خودرا از احساس استرس دور نگه دارید.این ممکن اسـت یک موزیک باشد. این می‌تواند یک مانترا یا یک عبارت مورد علاقه یا چند خط از یک فیلم باشد.

 

هر چه کـه باشد، باید بتواند بـه سرعت شـما را بـه حالتی برگرداند کـه در ان هیچ چیزی را از دست نمی‌دهید و جدول نمی‌تواند تفاوت بین نحوه عملکرد شـما در ان لحظه و نحوه عملکرد عادی شـما را تشخیص دهد. بـه طور طبیعی، این از فردی بـه فرد دیگر متفاوت اسـت، اما سعی کنید آنچه را کـه برای شـما مفید اسـت را پیدا کنید.

 

سپس تمرین کنید کـه اینکار را بدون ارائه هیچ حرفی انجام دهید. بـه این ترتیب، وقتی تراشه‌ها پایین می آیند، میتوانید خودرا بـه بالاترین سطوح آرامش «و عملکرد» روی میز روان کنید.

 

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

ذهن یک سلاح نیرومند در میز پوکر اسـت. نه تنها قادر بـه محاسبه هزاران نقطه داده مختلف و تصمیم گیری دریک چشم بـه هم زدن اسـت، بلکه می‌تواند هم واکنش هاي‌ استرسی فوق العاده اي ایجاد کند و هم انها را بازرسی کند.

روانشناسی بلوف زدن در پوکر و نحوه استفاده از آن

وقتی بلوف می زنید، استرس را احساس خواهید کرد. بدن شـما می داند چه خبر اسـت، و بدن شـما ممکن اسـت بـه دلیل ان واکنش نشان دهد. شـما باید ان را نظارت کنید و خودرا از نشان دادن این کـه چیزی در حال وقوع اسـت دور نگه دارید.

 

وقتی اینکار را انجام دادید، از نشان دادن بقیه قسمت هاي‌ جدول خودداری می‌کنید. هنگامی کـه بتوانید بر ان مسلط شوید، مطمئناً موفقیت در میز پوکر بـه مرور زمان خواهد آمد.

 

اما همچنین بـه خاطر داشته باشید کـه درک روانشناسی بلوف کردن تنها یک جنبه کوچک از بازی کلی شماست. اگر بـه دنبال اطلاعات بیشتر برای تکمیل استراتژی شرط بندی پوکر خود هستید، راهنمای دقیق پوکر ما را بررسی کنید.

 

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید بهترین تورنمنت ها را برگذار کنید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت