جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه میتواند سود بسیار خوبی بـه شـما بدهد شـما دراین بازی اشتباهاتی دارید کـه باید درست شود در ادامه با جبران تمام اشتباهاتی کـه در پوکر صورت می‌گیرد «سود تضمینی در پوکر» سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

استراتژی برد در بازی پوکر  

چه با ده ها دلار یا ده ها هزار دلار بازی کنید، بازی هاي‌ نقدی پوکر بسیار سرگرم کننده هستند و می‌توانند بسیار سودآور باشند. با این حال، بازی‌ها سخت‌تر و سخت‌تر می شوند و تعداد زیادی از بازیکنان در نهایت شکست می خورند.در این جا پنج راه برای جلوگیري از باخت در بازی هاي‌ نقدی پوکر آورده شده اسـت:

 

1. بازی آهسته خود را محدود کنید

تعداد زیادی از بازیکنان، بـه ویژه مبتدیان، قدرت بازی آهسته را بیش از حد محاسبه می کنند. انها فکر می کنند کـه با بازی آهسته، هر زمان کـه حریفشان جفت برتر را ایجاد کند، بـه طور خودکار یک گلدان بزرگ را برنده می شوند. این ممکن اسـت گاهی اوقات اتفاق بیفتد، اما بـه اندازه کافی زیاد نیست کـه اجرای آهسته را تبدیل بـه بازی شـما کند.

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

درعوض، باید با دستان قوی خود قبل از فلاپ و روی فلاپ تهاجمی باشید. با 3 شرط بندی دست هاي‌ AA و KK خود بـه جای تماس با آن ها، در درازمدت پول بیشتری بـه دست خواهید آورد.

 

همین امر زمانی صدق میکند کـه یک پست فلاپ دست قوی انجام دهید، بـه جای بازی آهسته و منفعل، پول بیشتری از شرط بندی و تهاجمی بـه دست خواهید آورد. با شرط بندی، خاطرجمعی حاصل می کنید.

 

کـه گلدان را بزرگ می کنید تا بتوانید در نوبت شرط بندی بزرگ تری انجام دهید. هنگامی کـه بازی آهسته انجام می دهید، این خطر را دارید کـه رقیب شـما شرط بندی نکند و پات کوچک بماند و همچنین بـه آن ها اجازه می دهید تا ارزش خودرا بـه صورت رایگان درک کنند.

 

2. با موقعیت های پوکر هوشمند باشید

موقعیت در پوکر بسیار مهم اسـت و شـما همیشه با بازی دست در موقعیت بـه جای خارج از موقعیت، پول بیشتری کسب خواهید کرد. دلیل اهمیت این موقعیت این اسـت کـه پوکر یک بازی اطلاعات ناقص اسـت – شـما نمی‌توانید کارت هاي‌ رقیب خودرا ببینید – بنابر این باید تلاش کنید و بفهمید کـه انها چه چیزی دارند و دست خودرا مطابق با ان بازی کنید. با قرار گرفتن در موقعیت، می توانید ببینید کـه رقیب قبل از اقدام چه می‌کند و این اطلاعات اضافی بسیار ارزشمند اسـت.

 

بازی خارج از موقعیت با لید شرط‌بندی کمی راحت‌تر میشود، زیرا فرصتی برای شرط‌بندی و بردن پات در فلاپ دارید. با این حال، بازی خارج از موقعیت بدون پیشروی شرط‌بندی فوق‌العاده سخت اسـت و منجر بـه از دست دادن پات‌هاي‌ زیادی می شود. این همان چیزی اسـت کـه بازی از کوران را بسیار دشوار می‌کند و چرا نباید دیوانه وار از SB یا BB استفاده کنید.

 

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد «سود تضمینی در پوکر»

شرط بندی یک ابزار عالی برای یک بازیکن پوکر اسـت کـه در زرادخانه خود داشته باشد، شـما می توانید پات هاي‌ زیادی را فقط با بالا بردن پری فلاپ و شرط بندی روی فلاپ برنده شوید. این ابزار آن قدر نیرومند اسـت .

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

کـه عده اي از بازیکنان فقط 100 درصد از مواقعی کـه پری فلاپ را افزایش داده اند، شرط بندی می کنند. در حالی کـه این ممکن اسـت در برابر بازیکنان ضعیف موثر باشد، هر بازیکن ماهری متوجه خواهد شد کـه چند بار شرط بندی می کنید و شروع بـه سوء استفاده از شـما میکند و می توانید بـه سرعت پول زیادی از دست بدهید.

 

هنگامی کـه شـما فرصت انجام cbet را دارید، چند نکته وجوددارد کـه باید درنظر بگیرید. ابتدا باید بـه بافت فلاپ نگاه کنید و فکر کنید کـه آیا برای محدوده پری فلاپ شـما خوب اسـت یا خیر. در مرحله دوم، باید درنظر بگیرید کـه فلاپ چقدر برای محدوده پری فلاپ رقیب شـما خوب اسـت. در نهایت، باید بـه دست واقعی خود نگاه کنید و تصمیم بگیرید کـه چقدر در محدوده شـما قرار دارد و بر این اساس تصمیم بگیرید کـه آیا cbet کنید یا نه.

 

4. یافتن و شکار ماهی

در حالی کـه همه ی رویای شکست دادن فیل آیوی را برای میلیون‌ها دلار در سر می پرورانند، واقعیت این اسـت کـه اکثر پولی کـه از بازی پوکر بـه دست می آورید از بازی با بازیکنان ضعیف تر «یعنی ماهی» بـه دست می‌آید. بازیکنان ضعیف بـه مراتب بیشتر از بازیکنان معمولی اشتباه می کنند و مستعد پرتاب تصادفی از پشته ها هستند کـه برای بازیکن طرف مقابل بسیار سودآور اسـت.

 

انتخاب صحیح جدول برای خاطرجمعی از این کـه هر زمان کـه ممکن اسـت در بهترین ترکیب بازی می کنید می تواند تأثیر زیادی بر میزان برد شـما داشته باشد. بازیکنان شکست خورده یا شکست خورده کـه هرگز جدول را انتخاب نمی‌کنند.

 

اگر در ترکیب مناسب بازی کنند، می تواند سودآور باشد. در پوکر جایی برای منیت وجود ندارد و شـما بـه جای مبارزه با ریگ ها، با بازی در برابر بازیکنان ضعیف تر پول بیشتری بـه دست خواهید آورد.

 

5. 3-دست های قوی خود را شرط بندی کنید

شـما بیشترین پول رابا قوی‌ترین دستان خود بـه دست می آورید – منطقی اسـت درست اسـت؟ پرفلاپ قویترین دست هاي‌ شـما AA، KK، QQ و AK هستند. برای عده اي از بازیکنان، این وسوسه وجوددارد کـه این دست‌ها را آهسته بازی کنند تا رقیب خودرا فریب دهند و یک گلدان بزرگ برنده شوند. با این حال، این همیشه آن طور کـه این بازیکنان انتظار دارند کار نمی‌کند.

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

وقتی این دست‌ها را پیش فلاپ 3 شرط نمیکنید، اندازه پات بـه‌طور قابل‌توجهی کوچک‌تر می شود. بنابر این شرط‌هاي‌ بیشتری باید در پست فلاپ انجام شود تا کمبود شرط‌هایي کـه در پری فلاپ انجام شده جبران شود. متوجه خواهید شد کـه وقتی بازیکنان شرط‌بندی زیادی میگذارند و پست فلاپ را افزایش می دهند، مخصوصاً نوبت و ریور، اغلب ضربات AA یا KK دارند.

 

بنابر این، میخواهید تا جایی کـه می توانید در پری فلاپ، در حالی کـه بهترین دست و پری فلاپ 3 بت را دارید، پول دریافت کنید. وقتی پری فلاپ 3 bet انجام می دهید، قرار گرفتن استک ها درکنار رودخانه بسیار راحت تر اسـت زیرا می توانید شرط بندی هاي‌ فلاپ، نوبت و ریور خودرا اندازه بگیرید تا تمام پول را وارد کنید. وقتی دریافت پول در پست فلاپ بـه این سهولت باشد، متوجه خواهید شد کـه AA و KK شـما خیلی بیشتر نگه می دارند.

 

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد «سود تضمینی در پوکر»

دلایل مختلفی وجوددارد کـه چرا بازیکنان هنگام بازی‌هاي‌ نقدی پوکر بازنده میشوند – اگر هر یک از این ها آشنا بـه نظر میرسند، ممکن اسـت بخواهید دوباره بـه نحوه برخورد خود با بازی فکر کنید.

 

پوکر یک بازی اسـت کـه در ان باید در تمام مدتی کـه بازی می کنید از نظر ذهنی تیز باشید. این یک بازی فوق‌العاده پیچیده اسـت و از شـما می خواهد تا در هر نقطه بـه طور کامل فکر کنید تا بهترین تصمیم را بگیرید. اگر در حالت مستی یا خستگی بازی میکنید، تأثیر زیادی بر عملکرد شناختی شـما خواهد داشت و با بازی کردن، هزینه‌اي برای خود بـه همراه خواهد داشت.

 

وقتی بـه بازی پوکر میروید باید با خودتان مانند یک ورزشکار رفتار کنید. خوب غذا بخورید، استراحت کافی داشته باشید و آماده بازی در بازی حاضر شوید. شـما نمیبینید کـه کریستیانو رونالدو در نیمه دوم یک ماء شعیر بخورد یا لبرون جیمز بعد از 48 ساعت بیدار شدن در NBA بازی کند – اگر ذهنیتی مشابه این ورزشکاران نخبه دارید، بهترین فرصت را برای عملکرد در بالای جدول می دهید. بازی شـما.

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

کلیدی بودن در بازی پوکر

پرخاشگری بخش کلیدی پوکر اسـت و همه ی بازیکنان موفق، بازیکنان تهاجمی هستند. با تهاجمی بودن، دو راه برای بردن پات بـه خود می دهید – یا حریفتان تا میکند و شـما برنده می‌شوید یا بهترین دست را دارید و برنده میشوید. کسب درآمد با بازی منفعلانه کار سختی اسـت، مگر این کـه درک قوی داشته باشید کـه حریفان شـما بـه طرز دیوانه‌واری تهاجمی هستند.

 

وقتی منفعلانه بازی می کنید، نه تنها برای بردن پات بـه داشتن بهترین دست در مرحله مسابقه تکیه می کنید، بلکه پات‌هاي‌ شـما اغلب بسیار کوچک‌تر هستند، زیرا برای شرط‌بندی بـه رقیب خود متکی هستید. با تهاجمی بودن، می توانید بیشتر گلدان ها را برنده شوید ودر مقایسه با بازیکنان منفعل، گلدان هاي‌ بزرگ تری برنده شوید.

 

نداشتن مدیریت مالی خوب

نظارت پول خود برای یک بازیکن پوکر بسیار مهم اسـت. شـما باید برای سطح سهامی کـه در ان بازی میکنید تعداد خرید مطمئنی داشته باشید ودر صورت باخت بیش از حد، نظم و انضباط را داشته باشید کـه در سهام پایین بیایید.

 

بازیکنانی کـه مدیریت بانک را بـه خوبی انجام نمیدهند در مضیقه هستند زیرا اغلب هر زمان کـه مینشینند درصد بیشتری از پول خودرا بازی می کنند و این بر نحوه بازی انها تأثیر می‌گذارد. در مورد ان فکر کنید، اگر با 20٪ از ارزش خالص خود دریک بازی نقدی بازی میکردید، احتمالاً متفاوت از زمانی کـه با 0.5٪ از ارزش خالص خود بازی می کنید، بازی می کنید.داشتن این امنیت بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه هر تصمیمی را کـه فکر می کنید صحیح اسـت، بدون نگرانی در مورد نتایج فردی بگیرید.

 

بازی‌هاي‌ نقدی گاهی اوقات بـه‌عنوان روباتیک توصیف می شوند، زیرا اکثر بازیکنان دارای اندازه پشته یکسان هستند و استراتژی یکسانی را برای هزاران دست دریک زمان بازی میکنند. این امر هنگام بازی چند میز بـه صورت آنلاین تشدید میشود، زیرا بـه اسانی میتوان بـه خلبان خودکار رفت و برای هر موقعیتی تصمیم «استاندارد» گرفت.

 

ماهر بودن در بازی پوکر

اگر در مقابل یک رقیب ماهر بازی می کنید، انها می‌توانند زمان وقوع این اتفاق را تشخیص دهند و از استراتژی قابل پیشبینی شـما سوء استفاده کنند. بیشتر نقاط پوکر بـه شـما نیاز دارند کـه استراتژی‌ها را ترکیب کنید، بنابر این اگر بـه طور پیش ‌فرض بـه یک استراتژی خاص بپردازید، نه تنها توسط بازیکنان متفکر مورد سوء استفاده قرار میگیرید، بلکه پوکر خوبی هم بازی نمی کنید!

جبران تمام اشتباهاتی که در پوکر صورت میگیرد (سود تضمینی در پوکر)

ترس از بلوف زدن

شرط بندی زمانی کـه چیزی ندارید می تواند یک چشم انداز وحشتناک باشد. با دانستن این موضوع کـه اگر رقیب شـما بگوید «تماس بگیرید»؛ بلافاصله تمام پولی را کـه در طول هفته برای ان زحمت کشیده‌اید، از دست میدهید. برای عده اي از بازیکنان کافی اسـت کـه بـه طور کلی از بلوف زدن خودداری کنند و فقط زمانی شرط بندی کنند کـه دست خوبی داشته باشند.

 

این یک مشکل بزرگ برای ان بازیکنان ایجاد می‌کند زیرا بلوف کردن بخشی ضروری از بازی اسـت. اگر هرگز بلوف نزنید، حریفان شـما هیچ انگیزه اي برای کال در هنگام شرط بندی ندارند، مگر این کـه خودشان دست بسیار قوی داشته باشند. این بدان معنی اسـت کـه وقتی با یک دست قوی شرط بندی می کنید، ارزش خودرا از دست می دهید، زیرا حریفان شـما فقط فولد می کنند و می‌دانند کـه هرگز بلوف نمی کنید.

 

برای این کـه در پوکر عالی باشید، باید این واقعیت را بپذیرید کـه گاهی اوقات بلوف می زنید و می بازید – و این خوب اسـت.اگر چه بازی‌هاي‌ نقدی سخت‌تر می شوند، هنوز هم می توان از انها سود برد و استفاده از نکات ما می تواند بـه شـما کمک کند در بازی‌هاي‌ نقدی پوکر شکست نخورید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

برچسب‌ها:
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت