راهنمایی بازی کارتی مموری با ترفند و قوانین لازم Memory

راهنمایی بازی کارتی مموری با ترفند و قوانین لازم Memory

Memory مموری نام یک بازی کارتی میباشد کـه بسیار در دورهمی ها میچسبد در ادامه با راهنمایی بازی کارتی مموری با ترفند و قوانین لازم Memory برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور مموری 

Memory یک بازی کلاسیک اسـت کـه بازیکنان در هر سنی از ان لذت می‌برند. این بازی توسط بسیاری از بازیکنان بـه خوبی شناخته شده اسـت و اغلب نخستین بازی اسـت کـه توسط بسیاری از بازیکنان یاد می شود. این بازی همچنین با نام‌هاي‌ دیگری از جمله Pelmanism، Concentration، Shinkei-Suijaku، Pexeso و Pairs شناخته می شود، زیرا هدف نهایی بازی جمع‌آوری بیشتر کارت‌هاي‌ همان فرقه اسـت.

راهنمایی بازی کارتی مموری با ترفند و قوانین لازم Memory

طرح‌بندی بازی با ورق تمرکز بازی استاندارد برای بازی توسط دو بازیکن طراحی شده اسـت، اگر چه نسخه‌هایي برای تعداد بازیکنان مختلف در زیر توضیح داده شده اسـت، از جمله یک نوع بازی یک نفره. این بازی از یک عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می‌کند و بازی هیچ رتبه بندی واقعی کارت دراین بازی لازم نیست. از آنجایی کـه دراین بازی یک چیدمان متشکل از تمام 52 کارت موجود در عرشه ایجاد می شود، یک میز بزرگ یا سطح بازی مورد نیاز اسـت.

 

بیشتر بخوانید: راهنمایی بازی کارتی «پاسور» پانتون + ترفند و قوانین لازم

 

قبل از شروع بازی، نخستین فروشنده باید مشخص شود. برای تعیین این موضوع می توان از هر روشی استفاده کرد، با روشی مکرر کـه هردو بازیکن یک کارت تصادفی از عرشه بـه هم ریخته بکشند. بالاترین کارت نخستین فروشنده خواهد بود. اگر هردو بازیکن کارت هایي از یک فرقه بکشند.

 

هردو بازیکن دوباره قرعه کشی میکنند. در برخی از بازی ها، رسم بر این اسـت کـه جوان ترین بازیکن در هر بازی نخستین نوبت را داشته باشد. پس از نخستین بازی، معامله بـه طور متناوب بین دو بازیکن بـه صورت رفت و برگشت انجام می شود. یکیدیگر از روش‌هاي‌ رایج هنگام بازی توسط کودکان این اسـت کـه جوان ترین بازیکن نخستین نوبت رابا رقیب خود داشته باشد ودر نتیجه تبدیل بـه نخستین فروشنده شود.

 

بررسی کارت ها بازی کارتی مموری

هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص شد، عرشه را کاملاً بـه هم میزند و بـه رقیب خود پیشنهاد میکند تا برش دهد. پس از برش، فروشنده شروع بـه ایجاد یک طرح در مرکز میز میکند. برای ایجاد این طرح، او شروع بـه پخش ورق ها در چندین ردیف مساوی میکند کـه بـه بهترین وجه با سطح بازی سازگار اسـت. یک طرح استاندارد استفاده از چهار ردیف سیزده کارتی اسـت. هر کارت باید رو بـه پایین قرار گیرد و بـه صورت سازماندهی شده و بدون روی هم قرار گرفتن کارت ها یا تماس هاي‌ دیگر قرار گیرد.

اموزش بازی پاسور مموری 

بیشتر بخوانید: 6 بازی کارتی که خواب را از شما میگیرد!! «پولسازی خفن 2024»

 

پس از معامله، غیر فروشنده نوبت اول را می گیرد. بازیکن در نوبت خود با ورق زدن هر کارتی در طرح شروع میکند و ان را در دسترس دید خود و حریفش قرار می‌دهد. پس از باز گذاشتن این کارت، هر کارت دیگری را در طرح بندی انتخاب می‌کند و ان را نیز برمی گرداند. اگر دو کارت دقیقاً از یک نام باشند «صرف نظر از کت و شلوار یا رنگ»؛ هردو کارت را می گیرد و آن ها را بـه انبوه ضبط خود اضافه می‌کند. اگر دو کارت باهم مطابقت نداشتند، باید آن ها را در همان موقعیتی کـه در ابتدا پیدا کرده بودند.

 

برگرداند «رو بـه پایین». اگر بازیکن می توانست یک جفت همسان را بگیرد، بـه نوبت دیگری میپردازد و بـه همین ترتیب ادامه می‌دهد تا زمانی کـه قادر بـه ایجاد یک جفت همسان نباشد. هنگامی کـه بازیکن دو کارت غیر همسان را برگرداند، نوبت او تمام می شود و حریفش بـه همان شیوه نوبت میگیرد. بازی بـه همین ترتیب ادامه مییابد تا این کـه آخرین جفت کارت از طرح مرکزی گرفته شود. سپس بازیکنان کارت هایي را کـه می توانستند بگیرند می شمارند و بازیکنی کـه بیشترین تعداد کارت هاي‌ گرفته شده را داشته باشد برنده اعلام می شود. اگر هردو بازیکن دقیقاً همان تعداد کارت «26» را بگیرند، بازی مساوی درنظر گرفته می شود.

 

قوانین بازی کارتی مموری

این کارت ها را می توان تطبیق رنگ گرفت: برخی از بازیکنان ترجیح میدهند با اضافه کردن این قانون کـه کارت ها باید نه تنها از نظر رتبه بلکه از نظر رنگ با لباس کارت مطابقت داشته باشند، تا حدودی سختی بازی را افزایش دهند. بنابر این، کارت‌هاي‌ موجود در لباس Diamonds را فقط می توان با کارتی با همان رتبه در لباس Hearts مطابقت داد، کارت‌هاي‌ موجود در لباس Spades فقط با کارتی در لباس Clubs، کارت‌هایي در لباس Hearts قابل تطبیق هستند. فقط با کارتی با همان رتبه در کت و شلوار Diamonds مطابقت دارند و کارت هایي در لباس کلوپ ها فقط با کارت هایي با همان رتبه در لباس Spades قابل گرفتن هستند.

بررسی کارت ها بازی کارتی مموری

سه بازیکن یا بیشتر: اگر چه حافظه بـه طور سنتی یک بازی دو نفره و رودررو درنظر گرفته میشود، اما میتوان ان را بـه اسانی توسط سه یا بیشتر، تا حدود شش بازیکن، بازی کرد. بازی مانند نسخه استانداردی اسـت کـه در بالا توضیح داده شد، با چرخش در جهت عقربه هاي‌ ساعت. اگر در پایان بازی، دو یا چند بازیکن برای بیشترین تعداد کارت بـه تساوی برسند، بـه عنوان برنده مشترک بازی درنظر گرفته می‌شوند.

 

چیدمان بی نظم: اغلب، حافظه با استفاده از یک طرح مستطیلی سازمان یافته در مرکز سطح بازی پخش می شود. با این حال، برخی از بازیکنان ترجیح میدهند کـه یک طرح آشفته تر و آشفته تر ایجاد کنند. بنابر این، بـه جای یک چیدمان سازماندهی شده، کارت ها تقریبا در هر قالبی روی میز قرار میگیرند و بـه هیچ عنوان سازماندهی شده واقعی نیستند. تنها محدودیت این اسـت کـه کارت‌ها باهم تداخل ندارند تا خاطرجمعی حاصل شود کـه هر کارت می تواند بدون ایجاد مزاحمت برای هر کارت دیگری در طرح ورق شود. در تمام جنبه هاي‌ دیگر بازی بـه طور یکسان با بازی استاندارد انجام می شود.

بازی های کارتی

طرح بندی فانتزی: برخی از بازیکنان ترجیح می‌دهند از چیدمان هاي‌ فانتزی ویژه برای کارت ها استفاده کنند کـه بسته بـه شکل خاص انتخاب شده ممکن اسـت بازی را آسان تر یا دشوارتر کند. برخی از این اشکال محبوب عبارتند از: دایره هاي‌ متحدالمرکز، الماس و سایر اشکال غیر استاندارد برای چیدمان. گیم پلی واقعی شبیه بـه بازی استاندارد Memory اسـت.

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی پروف PROOF + ترفند و قوانین لازم

قوانین بازی کارتی مموری

انتخاب میز در بازی کارتی مموری

Memory Solitaire: Memory را می توان بـه عنوان یک بازی یک نفره برای یک بازیکن نیز بازی کرد. برای شروع، کل عرشه بـه هم ریخته باید کاملاً در قالب مستطیل مانند بازی دو نفره قرار گیرد. بازیکن همچنین یک پشته از 18 توکن یا تراشه در مقابل خود بـه دست می آورد. سپس بازیکن هر کارت روی میز را انتخاب می‌کند و ان را در دسترس دید قرار میدهد. پس از انجام اینکار، او هر کارت دیگری را روی میز انتخاب میکند. اگر دو کارت دریک رتبه باشند، آن ها را کنار می‌گذارد. اگر مطابقت نداشتند، باید انها را در همان مکان برگرداند. او همچنین باید یکی از تراشه هاي‌ خودرا در مرکز میز قرار دهد. اگر بازیکن آخرین تراشه خودرا قرار دهد، بازی بـه اتمام میرسد و بازیکن تخته را پاک نمی‌کند. با این حال، اگر بازیکن موفق شود قبل از از دست دادن آخرین تراشه خود، تخته را پاک کند، گفته می شود کـه بازی را برده اسـت.

برچسب‌ها:
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت