راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

آخرین بروزرسانی : 31 می 2023

بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE کارتی ورق و ترفند خوبی میباشد و این بازی مخصوص دورهمی ها می‌باشد در ادامه با راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

اموزش بازی کارتی بیست و پنج 

هدف 25: هدف 25 این اسـت کـه نخستین بازیکن یا تیمی باشد کـه بـه امتیاز 25 میرسد.

تعداد بازیکنان: 3 تا 9 بازیکن

مواد: یک عرشه استاندارد 52 کارتی، راهی برای حفظ امتیاز و یک سطح صاف.

نوع بازی: بازی با ورق حقه باز

مخاطبان: بزرگسالان

بازی بیست و پنج «25» چیست؟ 

25 یک بازی کارتی برای 3 تا 9 بازیکن اسـت. حتی تعداد بازیکنان می توانند در تیم هاي‌ دو نفره بازی کنند و 6 و 9 بازیکن می توانند بـه تیم هاي‌ سه نفره تقسیم شوند. در تیم هاي‌ دو بازی، شرکا در مقابل یک دیگر می‌نشینند. در تیم هاي‌ سه بازی، بازیکنان باید بین دو نفر از تیم مقابل بنشینند.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

هدف این بازی کسب 25 امتیاز اسـت. بازیکنان و تیم ها می توانند با برنده شدن در ترفندها از طریق چندین معامله بـه این امر دست یابند.25 گاهی اوقات بـه عنوان یک بازی پیشنهادی انجام می شود. دراین حالت، بازیکنان طبق معمولً بـه برنده بازی سهام پرداخت می کنند. این مخاطرات باید قبل از شروع بازی ها مورد بحث قرار گیرد.

بررسی بازی بیست و پنج «25»

فروشنده اول بـه طور تصادفی انتخاب می شود و برای هر معامله جدید بـه سمت چپ منتقل می شود. فروشنده عرشه را بـه هم می‌زند و بـه بازیکنی کـه سمت راستش اسـت پیشنهاد میکند تا برش دهد. سپس آن ها باید بـه هر بازیکن بـه ترتیب عقربه هاي‌ ساعت یک دست از هر کدام 5 کارت بدهند. درصورت تمایل میتوان اینکار را در دسته هاي‌ 2 و 3 کارتی انجام داد.

بیشتر بخوانید: راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

پس از این کـه بازیکنان دست هاي‌ خودرا دریافت کردند، کارت هاي‌ باقیمانده در مرکز قرار می‌گیرند و کارت بالایی توسط فروشنده برگردانده می شود. این کارت کت و شلوار ترامپ را برای دور مشخص میکند.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

هنگامی کـه ان را برگرداند، بازیکنی کـه آس کت و شلوار ترامپ را در دست دارد، ممکن اسـت کارت آشکار شده را بدزدد. برای تاراج کارت، ان بازیکن یک کارت از دست خودرا رو بـه پایین درکنار عرشه باز نشده قرار می‌دهد و کارت آشکار شده را در دست می گیرد. اگر کارتی کـه نشان داده می شود، تک‌تک کت و شلوار ترامپ باشد .

فروشنده ممکن اسـت کارت را بـه همان شیوه تاراج کند. اگر هیچ بازیکنی آس ترامپ را در اختیار نداشته باشد، دزدی در کار نیست. بازیکنان تا زمانی کـه نخستین کارت خودرا در نخستین ترفند بازی کنند فرصت دارند تا کارت را تاراج کنند یا فرصت را از دست بدهند.

بررسی ارزش کارت ها بازی کارتی بیست و پنج «25»

رتبه بندی کت و شلوار ترامپ بر اساس این اسـت کـه کدام کت و شلوار اسـت. چهار رتبه ممکن برای ترامپ وجوددارد. تمام لباس‌هاي‌ غیر ترامپ نیز رتبه‌بندی خودرا دارند.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

اگر قلب ها برنده باشند، رتبه هاي‌ 5 «بالا»؛ جک، آس، شاه، ملکه، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 4؛ 3 و 2 «کم» را دارند.

اگر الماس ها برنده باشند، رتبه هاي‌ 5؛ جک، آس قلب، آس الماس، سلطان، ملکه، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 4؛ 3 و 2 «کم» را دارند.

اگر کلوپ ها برنده باشند، رتبه هاي‌ 5؛ جک، آس قلب، آس کلوب ها، سلطان، ملکه، 2؛ 3؛ 4؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9 و 10 «کم» را دارند.

اگر بیل ها ترامپ باشند، رتبه هاي‌ 5؛ جک، آس قلب، آس بیل، شاه، ملکه، 2؛ 3؛ 4؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9 و 10 «کم» را دارند.

شمارش کارت ها بازی بیست و پنج «25»

برای کت و شلوارهای غیر ترامپ، آن ها بـه شرح زیر رتبه بندی می کنند.

رتبه هاي‌ قلب سلطان «بالا»؛ ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ و 2 «کم».

رتبه هاي‌ الماس سلطان «بالا»؛ ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ و آس «کم».

کلوپ ها سلطان «بالا»؛ ملکه، جک، آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9 و 10 «کم» رتبه بندی می کنند.

پیک ها در رتبه هاي‌ سلطان «بالا»؛ ملکه، جک آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9 و 10 «کم» قرار می‌گیرند.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

25 توسط بازیکن سمت چپ فروشنده شروع می شود. انها ممکن اسـت هر کارتی را بـه سمت ترفند هدایت کنند.اگر کارتی غیر از برگ برنده باشد، بازیکنانی کـه دنبال میکنند، میتوانند از ان پیروی کنند یا برنده بازی کنند، اگر کارتی برای پیروی از ان نداشته باشند، ممکن اسـت یک برگ برنده یا هر کارت دیگری بازی کنند. در 25 سالگی ممکن اسـت همیشه یک برنده بازی کنید، حتی اگر بتوانید از ان پیروی کنید.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

بازی بیست و پنج «25» چند نفره است ؟

اگر کارت led یک برنده باشد، بازیکنان زیر باید یک ترامپ بازی کنند، بـه استثنای 3 ترامپ با بالاترین رتبه «5؛ جک و آس قلب». این کارت‌ها ممکن اسـت بازی شوند، اما اگر تنها برگ‌هایي هستند.

کـه در دست شـما هستند، نیازی بـه بازی ندارند. تنها راهی کـه می توانید وادار شوید این کارت‌ها را بازی کنید این اسـت کـه بازیکن دیگری ترامپ را بالاتر از آنچه در دست دارید هدایت کند. اگر ترامپ را در دست ندارید، باید بازی کنید، می توانید هر کارتی را بازی کنید.بـه یاد داشته باشید کـه هنگام پیروی از ان؛ آس قلب ها یک کارت قلب نیست، بلکه یک برنده اسـت.

بالاترین برنده، اگر قابل اجرا باشد، برنده ترفند اسـت. اگر هیچ برنده اي وجود نداشته باشد، بالاترین کارت سرب کت و شلوار برنده ترفند اسـت. برنده ترفند بعدی را هدایت میکند. یک ترفند برد باید در انبوه امتیازات بازیکن نگه‌داری شود.

لایه ‌ها میتوانند پیروی کنند یا برنده بازی کنند، اگر کارتی برای پیروی از ان نداشته باشند، ممکن اسـت یک برگ برنده یا هر کارت دیگری بازی کنند. در 25 سالگی ممکن اسـت همیشه یک برنده بازی کنید، حتی اگر بتوانید از ان پیروی کنید.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

ترفند برد در بازی بیست و پنج «25»

اگر کارت led یک برنده باشد، بازیکنان زیر باید یک ترامپ بازی کنند، بـه استثنای 3 ترامپ با بالاترین رتبه «5؛ جک و آس قلب». این کارت‌ها ممکن اسـت بازی شوند، اما اگر تنها برگ‌هایي هستند کـه در دست شـما هستند.

نیازی بـه بازی ندارند. تنها راهی کـه می توانید وادار شوید این کارت‌ها را بازی کنید این اسـت کـه بازیکن دیگری ترامپ را بالاتر از انچه در دست دارید هدایت کند. اگر ترامپ را در دست ندارید، باید بازی کنید، می توانید هر کارتی را بازی کنید.بـه یاد داشته باشید کـه هنگام پیروی از ان؛ آس قلب ها یک کارت قلب نیست، بلکه یک برنده اسـت.

بالاترین برنده، اگر قابل اجرا باشد، برنده ترفند اسـت. اگر هیچ برنده اي وجود نداشته باشد، بالاترین کارت سرب کت و شلوار برنده ترفند اسـت. برنده ترفند بعدی را هدایت میکند. یک ترفند برد باید در انبوه امتیازات بازیکن نگه داری شود.

بررسی امتیازات

پس از پایان دور، بازیکنان و تیم ها امتیازات خودرا ارزیابی می کنند. هر ترفند بـه دست آمده 5 امتیاز اسـت.بازی زمانی بـه اتمام میرسد کـه یک بازیکن یا تیم بـه امتیاز 25 برسد. این می‌تواند در وسط یک دور اتفاق بیفتد. وقتی بـه امتیاز 25 رسیدبازی توسط بازیکن یا تیم برنده می شود تا بـه امتیاز برسد.

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

راهنمایی بازی پاسور 25 بیست و پنج TWENTY-FIVE + ترفند و قوانین لازم

بیشتر بخوانید: بازی کارتی زیچینت Ziginette «محبوب ترین بازی پاسور ایتالیا»

ورود به سایت معتبر

اگر سهام مناقصه بـه برندگان پرداخت شود. در عده اي از بازی‌ها، اگر بازیکن یا تیمی 25 امتیاز را قبل از این کـه تیم یا بازیکن دیگری بـه ثمر برساند بـه دست آورد، بـه انها دو شرط تعلق میگیرد برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ثبت نام در سایت سیگاری بت