نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

آخرین بروزرسانی : 7 جولای 2023
نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

Canasta کاناستا نام یک بازی کارتی و محبوب میباشد در ادامه با نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta سایت برترین بت را دنبال کنید .

اموزش بازی کاناستا

Canasta، کـه بـه عنوان یک بازی آمریکای لاتین سرچشمه می گیرد، بـه سرعت در ایالات متحده و تعداد زیادی از سایر نقاط جهان گسترش یافت.

این بازی در اوایل دهه 1950 محبوب ترین بازی با ورق در ایالات متحده بودو امروزه نیز در تعداد زیادی از نقاط جهان محبوب اسـت.

این بازی از نوع رامی کـه بـه خاطر کلمه اسپانیایی سبد نامگذاری شده اسـت، نام یکی از ترکیبات ویژه مورد نیاز در بازی نیز می‌باشد.

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

بازی اصلی Canasta با دو عرشه استاندارد 52 کارتی بـه اضافه چهار جوکر انجام می شود کـه در مجموع 108 کارت می شود.

این بازی توسط چهار بازیکن در دو شراکت انجام می شود کـه در ان هر شراکت در مقابل شراکت دیگر بازی می کند.

بازیکنان باید طوری روی میز بنشینند کـه هر بازیکن مستقیماً روبروی شریک خود بنشیند. بـه این ترتیب در بازی دست، بازیکنان یک شراکت، بازیکنان جای گزین خواهند کرد.

ویژگی بازی کارتی کاناستا

اگر مشارکت ها بـه روشی از پیش تعیین شده تنظیم نشده باشند، هر بازیکن باید از عرشه بـه هم ریخته و رو بـه پایین بکشد.

هر بازیکنی کـه بالاترین کارت را بکشد، نخستین کسی اسـت کـه در نخستین معامله یک کارت بازی می کند. این بازیکن همچنین ممکن اسـت موقعیت نشستن خودرا روی میز تعیین کند. شریک او بازیکنی خواهد بود کـه دومین کارت بالاتر را دریافت کند.

این بازیکن دقیقاً روبروی شریک خود روی میز می نشیند. دو بازیکن دیگر «با کشیدن کمترین دو کارت» بـه عنوان شریک مقابل این بازیکنان بازی خواهند کرد.

فروشنده بازیکنی خواهد بود کـه در نهایت در سمت راست بازیکنی کـه بالاترین کارت را کشیده مینشیند. بعد از هر عقربه، نوبت بـه معامله دور میز در جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکنی بـه بازیکن دیگر میچرخد.

هنگام کشیدن کارت، برای تعیین این کـه چه کسی بالاترین کارت را دارد «و غیره» کارت ها بـه شرح زیر رتبه بندی می شوند.

«آس، سلطان، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2». کت و شلوارها برای این قرعه کشی بـه شرح زیر «از بالاترین بـه پایین ترین» رتبه بندی می شوند: بیل «♠»؛ قلب «♥»؛ الماس «♦» و چماق «♣». اگر دو کارت با رتبه و لباس یکسان کشیده شود، نخستین کارت بـه عنوان کارت بالاتر درنظر گرفته می شود.

اگر هر بازیکنی یک جوکر بکشد، باید کارت دیگری بکشد زیرا جوکرها هنگام قرعه کشی برای مشارکت ارزشی درنظر گرفته نمی‌شوند.

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

شمارش کارت ها بازی کارتی کاناستا

همه ی 108 کارت باید توسط دیلر باهم مخلوط شوند و سپس توسط بازیکن بلافاصله بـه سمت چپ بریده شوند «کـه طبق قرعه کشی بالا، نخستین بازیکنی اسـت کـه دراین دست بازی می کند».

فروشنده با دادن یک کارت رو بـه پایین بـه هر بازیکن، از بازیکن سمت چپ شروع می کند. فروشنده بـه توزیع کارت ها در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می دهد.

تا زمانی کـه هر بازیکن 11 کارت داشته باشد. هنگامی کـه دست‌هاي‌ اولیه باز شدند، فروشنده باقی‌مانده عرشه را در مرکز میز رو بـه پایین بـه‌عنوان یک انباشته انبار قرار میدهد. سپس کارت بالایی انباشته سهام را برمیگرداند

و ان را رو بـه بالا درکنار استوک قرار می دهد. این کارت بالا اسـت کـه ابتدای شمع دور ریختن را تشکیل می دهد. اگر نخستین کارت بالا جوکر، تری «3» یا دوس «2» باشد، او باید کارت دیگری را از استوک برگرداند و ان را بالای این کارت قرار دهد. او باید اینکار را ادامه دهد تا زمانی کـه کارت هر کارتی بـه جز جوکر، تری یا دوس باشد.

کارت‌هاي‌ وایلد در بازی Canasta همه ی جوکرها و دو نفره «دئوس» کارت‌هاي‌ وحشی هستند و بنابر این می توان انها رابا کارت‌هاي‌ طبیعی دیگر ترکیب کرد «در زیر ببینید» دراین مرحله کارت وحشی رتبه کارت‌هاي‌ طبیعی استفاده شده در ترکیب را می گیرد.

کارت‌هاي‌ وحشی همیشه باید با کارت‌هاي‌ طبیعی ترکیب شوند، بـه عبارت دیگر ترکیبی از کارت‌هاي‌ وحشی هرگز مجاز نیست. با این حال، برای امتیاز دادن بـه ترکیب، کارت هاي‌ وحشی طبق نمودار زیر امتیاز 50 یا 20 را کسب می کنند.

اصطلاحات بازی کارتی کاناستا

سه تای قرمز «سه تا در کت و شلوار قلب یا الماس» بـه خودی خود هرگز نمی توانند ترکیب شوند، با این حال، در پایان دست، ممکن اسـت بـه دارنده امتیاز امتیاز بدهند.

Red Threesاگر بـه بازیکنی بـه عنوان بخشی از دست اولیه او یک سه قرمز داده شود، در نخستین نوبت خود، بلافاصله ان را رو بـه بالا در مقابل خود می گذارد و یک کارت جای گزین از روی سهام میکشد.

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

بیشتر بخوانید؛ بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

اگر هر زمانی در حین بازی دستش، یک سه قرمز را از استوک بیرون آورد، ان را نیز رو بـه بالا در مقابل خود می گذارد و جایگزینی از استوک می‌کشد. با این حال، اگر از گرفتن شمع دور انداختن یک سه قرمز بـه دست آورد .

همان‌ گونه ان را رو بـه بالا در مقابل خود می گذارد، اما کارت جایگزینی نمی‌کشد. در پایان دست، این سه تای قرمز میتواند امتیازهای پاداش قابل توجهی برای دارنده ان ایجاد کند «اگر چه، در برخی موارد ممکن اسـت جریمه هم داشته باشند، همان طور کـه دربخش امتیازدهی زیر توضیح داده شده اسـت».

سه تایی سیاه «سه تا در لباس هاي‌ بیل یا چماق» کارت هاي‌ طبیعی درنظر گرفته می شوند «بـه زیر مراجعه کنید»؛ اما هرگز نمیتوان آن ها رابا کارت هاي‌ وحشی ترکیب کرد و فقط می تواند هنگام بیرون رفتن بـه عنوان یک ترکیب قرار گیرد «آخرین کارت خودرا کنار بگذارید» کارت هایي برای پایان دادن بـه دست».

کارت های سه گانه بازی کارتی کاناستا

کارت‌هاي‌ وایلد و همچنین سه‌گانه‌هاي‌ سیاه، کارت‌هاي‌ «توقف» روی شمع دور انداختن درنظر گرفته می شوند، کـه بر شرایطی کـه در ان شمع قرعه‌کشی ممکن اسـت برداشته شود، تأثیر می گذارد. کارت‌هاي‌ باقی‌مانده «A,K,Q,J,10,9,8,7,6,5,4» کارت‌هاي‌ طبیعی محسوب می شوند ودر طول بازی برای ایجاد ترکیب‌هاي‌ مختلف امتیازدهی استفاده میشوند.در زیر چندین نسخه رایج Canasta و همچنین نسخه‌هاي‌ بازی برای تعداد شرکت‌کنندگان متفاوت آورده شده اسـت.

Two Hand Canasta: این نسخه برای دو بازیکن بـه صورت یکسان با بازی استاندارد انجام می شود، با تفاوت‌هاي‌ زیر:

– هر بازیکن در هر دست 15 کارت دریافت می کند.

– یک بازیکن باید قبل از بیرون رفتن دو کاناستا «طبیعی یا مختلط» بازی کند.

– وقتی بازیکنی از روی انبوه سهام می‌کشد، دو کارت میکشد، اما فقط یک کارت را دور می اندازد.

از همه ی جهات دیگر، بازی مانند قوانین بازی استاندارد کـه در بالا توضیح داده شد، انجام می شود.

سه دست کاناستا

سه دست نیز بسیار شبیه بـه قوانین استاندارد کاناستا اسـت. در شروع بازی، هر بازیکن برای خودش بازی می کند، اما نخستین بازیکنی کـه شمع دور انداختن را میگیرد، سپس با دو بازیکن دیگر کـه بـه عنوان شریک موقت ان دست بازی میکنند، بازی میکند.

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

بازیکنان در ابتدا 13 کارت بـه دستشان داده می شود. همان طور کـه در کاناستای دو دستی وقتی بازیکنی از روی انبوه استوک می‌کشد، دو کارت میکشد اما در هر نوبت فقط یک کارت را دور می اندازد. هنگام گلزنی، هر یک از طرفین بـه طور جداگانه امتیاز کاملی را کـه شراکت بـه دست آورده اسـت، دریافت می کند، در حالی کـه بازیکن رقیب هر امتیازی را کـه در طول دست بـه دست آورده اسـت، بـه دست می آورد. نخستین بازیکنی کـه 7500 امتیاز یا بیشتر کسب کند، برنده دست اسـت. اگر بیش از یک بازیکن بـه این مجموع برسد یا از ان فراتر رود، بازیکنی کـه بیشترین مجموع را داشته باشد برنده بازی اسـت.

در Canasta معمولی کارت هاي‌ وحشی را فقط می توان با سایر کارت هاي‌ طبیعی ترکیب کرد. با این حال، در بازی اروگوئه، یک گروه از سه یا بیشتر وایلد کارت «حداکثر هفت» یک ترکیب معتبر درنظر گرفته می شود. ترکیبی از چنین کارت هاي‌ وحشی می تواند حاوی هر ترکیبی از کارت هاي‌ وحشی باشد، اما نباید حاوی کارت هاي‌ طبیعی باشد. اگر یک کاناستا از کارت‌هاي‌ وحشی ساخته شود، 2000 امتیاز برای شراکتی کـه در ان بازی می کند بـه دست می‌آورد.

در اروگوئه، شمع دور ریختنی همیشه یخ زده اسـت. بنابر این، شمع دور انداختن را فقط میتوان توسط بازیکنی گرفت کـه کارت بالایی شمع دور انداختن رابا یک جفت کارت طبیعی کـه در دست دارد، مطابقت دهد. همان طور کـه در Canasta استاندارد، وقتی کارت بالایی یک سه قرمز یا هر کارت وحشی باشد، ممکن اسـت هرگز شمع دور انداختن گرفته نشود.
در تمام جنبه هاي‌ دیگر، قوانین اروگوئه مانند قوانین استاندارد ارائه شده در بالا اسـت.

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

هنگام معامله، هر بازیکن 13 کارت دریافت می کند.

هنگامی کـه بازیکن نخستین و نخستین ترکیب اولیه را برای طرف خود در معامله انجام می دهد، 13 کارت برتر را از انبوه سهام میکشد و آن ها را بـه دست خود اضافه می کند. اگر بـه هر دلیلی کمتر از 13 کارت در انبار باقیمانده باشد، بازیکن تمام کارت هاي‌ باقیمانده را می گیرد.

بازی مانند بازی استاندارد زمانی کـه سهام تمام می شود ادامه می‌یابد.

یک کاناستا از هفت ها 1000 امتیاز را بـه حساب می آورد. این می تواند یک کاناستای مخلوط یا طبیعی باشد.

اگر کارت بالای ان هفت باشد، ممکن اسـت شمع دور انداختن گرفته نشود.

برای این کـه یک طرف بیرون بیاید باید حداقل دو کاناستا رابا هم مخلوط کند. علاوه بر این، طرف باید تعدادی سه تایی قرمز مساوی یا بیشتر با تعداد کل کاناستاهایی کـه در دست مخلوط کرده اند، مخلوط کند.سامبا: سامبا نیز مانند Canasta از محبوبیت زیادی برخوردار بودو یک بازی بسیار محبوب در قاره ایالات امریکا «و سایر کشورها» بود. چندین تغییر قابل توجه در سامبا وجوددارد کـه با بازی مادر Canasta متفاوت اسـت.

بازی سامبا از سه دسته استاندارد 52 کارتی بـه همراه شش جوکر «در مجموع 162 کارت» استفاده می کند. مانند بازی والد طبق معمولً توسط چهار بازیکن در دو مشارکت انجام می شود.

بازی کارتی کاناستا و فروشنده ها 

انتخاب فروشنده، رتبه بندی کارت ها، شرکا و معامله کارت ها مانند Canasta پایه اسـت، اما هر بازیکن 15 کارت دریافت می کند.

وقتی بازیکنی از روی انبوه سهام می‌کشد، در هر نوبت دو کارت میکشد و فقط یک کارت را دور می اندازد.تغییر عمده در سامبا این اسـت کـه می توان ترکیب هاي‌ توالی را ایجاد کرد. با این حال، قوانین خاصی بر این ترکیبات حاکم اسـت:

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

برخلاف Canasta معمولی، Samba اجازه می دهد کـه توالی ترکیب شود. Sequence Melds: مانند کاناستای استاندارد، بازیکنان می توانند گروه‌هایي از کارت‌هاي‌ هم رتبه «با هر کارت وحشی مناسب» رابا هم ترکیب کنند، اما دراین بازی میتوان توالی‌ها را نیز ادغام کرد. یک دنباله متشکل از سه یا چند کارت، از همان لباس اسـت کـه از نظر عددی بـه ترتیب هستند «مانند 8؛9 و 10 بیل». آس بالا درنظر گرفته می شود و بنابر این پس از سلطان می‌آید.

کارت هاي‌ وایلد را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی در ترکیب توالی استفاده کرد. فقط کارت‌هاي‌ دست بازیکن را میتوان در بازی ادغام دنباله‌اي استفاده کرد، بنابر این آن ها هرگز نمی توانند کارت بالایی شمع دور انداختن را برای اجرای چنین ترکیبی بکشند.

با این حال، هنگام یافتن کارت‌هایي کـه در هنگام ترسیم محتویات اضافی شمع دور ریختن یک توالی را تشکیل می دهند .

نحوه بازی کارتی کاناستا + ترفند و قوانین لازم Canasta

ورود به سایت معتبر

ممکن اسـت آن ها را بـه صورت عادی پخش کنند. دنباله اي از هفت کارت مناسب سامبا نامیده می شود و امتیازی معادل 1500 می گیرد. این بـه عنوان یک کاناستا برای اهداف مورد نیاز برای بازی یک کاناستا قبل از رفتن بـه حساب می‌آید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت