اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

آخرین بروزرسانی : 20 دسامبر 2022
اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

تک نفره هرم بازی کارتی بسیار محبوب اسـت که میتونه بسیار سود خوبی ببرد در ادامه با اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

معرفی بازی کارتی تک نفره هرم 

Pyramid Solitaire یک بازی اسـت که توسط یک نفر انجام میشود و هدف این اسـت که همه ی ي 52 کارت را در یک توده دور ریخته و هرم را با اینکار تخریب کنید. هنگامی که هرم از بین میرود ، بازی از نظر فنی برنده میشود ، بنابراین همه ی ي 52 کارت لزوماً برای بردن شما بـه توده دور ریختن احتیاج ندارند.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

برای دور انداختن کارت ها ، اینکار باید بـه صورت جفت انجام شود و هر جفت باید برابر 13 باشد. ما بعداً در مورد ارزش کارت صحبت می کنیم ، اما برای بدست آوردن نکته اصلی بازی ، باید کارت هایی با ارزش کلی 13 را کنار بگذارید و اینکار را برای کشف کارت های‌ بیشتر در هرم برای دور انداختن

همه ی ي کارت ها دارای مقادیر متفاوتی هستند که اکثر انها بـه راحتی بـه خاطر سپرده میشوند زیرا با مقدار عددی روی کارت انها منطبق اسـت. همانطور که همه ی ي 2s دارای مقدار دو هستند ، هر 3s دارای مقدار سه هستند و غیره و غیره.

هر چند چند تناقض وجود دارد و من اکنون این‌ها را برای شما توضیح خواهم داد. ارزش آس ها یک ، جک ها ارزش یازده ، ملکه ها دوازده و پادشاهان ارزش سیزده دارند.پادشاه دارای ارزش سیزده بـه این معنی اسـت که این تنها کارت اسـت که برای دور ریختن نیازی بـه یک جفت ندارد.

قوانین بازی ورق تک نفره هرم

برای راه اندازی بازی یک نفره هرمی ، عرشه 52 کارته خودرا کاملاً بـه هم میزنید و هرم را با قرار دادن اولین کارت رو بـه بالا شروع می کنید ، در حال حاضر برای شروع ردیف دوم ، دو کارت روبرو دیگر قرار میدهید که کمی روی کارت بالا همپوشانی دارند. این الگو تکرار میشود تا زمانی که بـه ردیف پایینی خود برسید که دارای 7 کارت در آن اسـت.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

پس از ساختن هرم ، با بقیه تخته ادامه دهید. در عده ای از بازی ها ، ردیف دوم هفت تایی زیر «بدون همپوشانی» ردیف پایینی هرم را انجام میدهید. بـه این رزرو می گویند و این کارت ها همیشه قابل پخش هستند.

اما در حال حاضر ، ما طوری ادامه میدهیم که گویی با یک خط ذخیره بازی نمیکنیم. هنگامی که تابلو مورد نظر قرار گرفت ، کارتهای باقیمانده بـه صورت رو بـه بالا قرار میگیرند تا انبار را تشکیل دهند و شما در طول بازی از کارتهای این عرشه استفاده خواهید کرد.

هوشمندانه اسـت که کارت بالای خودرا از انبار بـه شمع دور انداخته منتقل کنید. کارت های‌ موجود در شمع دور انداخته نیز رو بـه بالا قرار گرفته اند و اساساً برعکس انبار شما هستند. در طول بازی می توانید از هر دو شمع بازی کنید.

شمارش کارت ها در بازی تک نفره هرم

بازی با جفت شدن کارت ها بـه ارزش کل 13 امتیاز و دور انداختن این جفت ها انجام میشود. فقط از کارت هایی که در دسترس هستند میتوان بـه صورت جفت استفاده کرد. در ابتدای بازی کارت های‌ موجود شامل ردیف پایینی هرم ، کارت بالا از انبار و کارت بالای شمع دور انداخته می شود.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

برای این که کارتهای بیشتری در هرم در دسترس باشد ، هر دو کارت که با هم تداخل دارند باید برداشته شوند ، هنگامی که کارت دیگری با هم تداخل ندارد ، میتوان از آن برای جفت کردن استفاده کرد.

تنظیمات بازی یکی از موارد کلیدی اسـت که در مورد این نسخه با نسخه اصلی متفاوت اسـت. طبق معمولً ، عرشه را مخلوط کنید . برای ایجاد یک هرم ، کارتها را با یک ردیف 1 کارت شروع کنید ، بـه دنبال آن یک ردیف دو کارته و بـه همین ترتیب ، تا یک ردیف 7 کارت را تقسیم کنید. هر سطر باید با ردیف قبلی همپوشانی داشته باشد. پس از تکمیل ، هرم در مجموع شامل 28 کارت خواهد بود. کارتهای باقیمانده روی میز قرار میگیرند و شمع قرعه کشی را تشکیل می دهند.قوانین بازی هرمی .

انواع کارت ها تک نفره هرم

کارت های‌ موجود در شمع قرعه کشی را یکی یکی نشان دهید. اگر کارتی از شمع قرعه کشی استفاده نمی شود ، باید با کارت بعدی از شمع قرعه کشی پوشانده شود. می توان آن را بعداً در بازی استفاده کرد ، اما تنها در صورتی که فاش نشود زیرا هرگونه کارت قرعه کشی در بالای آن می تواند دور ریخته شود.

هنگامی که دو کارت در دسترس تعداد 13 شماره باشد ، میتوان انها را دور انداخت. «بـه همین دلیل اسـت که گاهی از این نسخه بازی بـه عنوان بازی یک نفره 13 یاد میشود.» دور انداختن همیشه اختیاری اسـت و ممکن اسـت مواقعی وجود داشته باشد که انتخاب تاکتیکی بهتر عدم دور انداختن باشد.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

کارت هایی که در هرم قرار دارند در صورتی که هیچ کارتی روی انها همپوشانی نداشته باشد ، نمایان می شوند. فقط یک کارت از شمع قرعه کشی در هر زمان از بازی نمایان میشود «جدیدترین کارت شمع قرعه کشی که ظاهر میشود تنها کارت از شمع قرعه کشی اسـت که نمایان شده اسـت».

بـه عنوان مثال ، اگر 9 و 4 هر دو در هرم قرار گرفته باشند ، میتوان آنها را دور انداخت. اگر یک شماره 5 در هرم نمایان شود و 8 بعد از این که از شمع قرعه کشی بالا رفت ، میتوان انها را دور انداخت.

ارزش کارت

آس ها 1 ، جک ها 11 ، ملکه ها 12 و پادشاهان 13 ارزش دارند. پادشاهان را می توان بـه عنوان یک کارت دور انداخت.

بـه عنوان یک کارت واحد

ملکه + آس

کارت جک + شماره 2

کارت شماره 10 + کارت شماره 3

کارت شماره 9 + کارت شماره 4

کارت شماره 8 + کارت شماره 5

کارت شماره 7 + کارت شماره 6

کارت ها قرعه کشی در بازی تک نفره هرم

بـه جای نشان دادن کارت ها از ستون قرعه کشی یک بـه یک ، آنها را در مجموعه های‌ سه تایی نشان دهید. اولین مجموعه سه تایی روی میز گذاشته میشود تا با سه شمع متمایز شروع شود. وقتی قرعه کشی های‌ بعدی انجام میشود ، سه کارت جدید روی این سه شمع پخش می شود. ترتیب قرار دادن کارت ها روی شمع ها باید در طول بازی ثابت بماند.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق هرم تک نفره در بین بازی های‌ صبر طبقه بندی می شود. طبق معمول دراین بازی ها رقیبی در کار نیست و بازیکن بـه تنهایی میـــخواهد صبر خودرا بیازماید یا این که بـه دنبال تمرکز بالایی اسـت. از این نظر می توان بازی هرم تک نفره را شبیه بـه بازی های‌ بازی ورق تک نفره کندو، بازی ورق چنگ شیطان و بازی ورق تک نفره آرزو دانست.

ارزش کارت ها

تک ها: ۱

۲ تا ۱۰: شماره روی کارت

سرباز: ۱۱

بی بی: ۱۲

شاه: ۱۳

ترفند برد در بازی تک نفره هرم

باید جفت کارت هایی که مجموع عددشان ۱۳ می شود را حذف کنیم. کارت های‌ مجموعه کارت های‌ باقیمانده را می توان برگرداند و بـه عنوان جفت برای حذف کارت های‌ هرم بـه کار برد. وقتی روی یک کارت هیچ کارت دیگری نباشد، یعنی باز اسـت. تنها کارت های‌ باز را می توان حذف کرد.

تا جای ممکن باید کارت ها را برگردانده، جفت و حذف کنیم. یک مجموعه کارت های‌ هدررفته برای کارت هایی درست می کنیم که از مجموعه کارت های‌ باقیمانده برگرداندیم ولی نتوانستیم هیچ جفتی برای آن در کارت های‌ هرم پیدا کنیم.بازی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که همه ی کارت ها از هرم حذف شود یا این که دیگر نتوانیم حرکتی انجام دهیم.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

بالاترین کارت از مجموعه کارت های‌ باقیمانده و بالاترین کارت از مجموعه کارت های‌ هدررفته را می توان جفت و حذف کرد اگر مجموع ارزش شان برابر با ۱۳ باشد.

الاترین کارت مجموعه کارت های‌ هدررفته را می توان با یک کارت از هرم، جفت و حذف کرد اگر مجموع عددهای آنها برابر با ۱۳ باشد.اگر بازیکن خواست می تواند از یک حرکت باز صرفنظر کند.وقتی کارت های‌ مجموعه کارت های‌ باقیمانده به پایان رسید، می توان کارت های‌ مجموعه کارت های‌ هدررفته را برگرداند تا مجموعه کارت های‌ باقیمانده ایجاد شود و ازآن کارت بکشیم.

ردیف بازی کارتی تک نفره هرم

برای شروع باید یک هرم با هفت ردیف از کارت ها بسازید. در ردیف اول یک کارت می‌گذاریم ودر ردیف دوم هم دو کارت که تا نیمه روی کارت بالایی قرار میگیرند. این روند را ادامه میدهیم ودر هر ردیف یک کارت بیشتر قرار میدهیم. کارت های‌ باقیمانده را زیر هرم میگذاریم.

هدف دراین بازی این اسـت که همه ی کارت ها را از هرم حذف کنیم. برای حذف باید از جفت کردن کارت هایی استفاده کرد که مجموع ارزش شان برابر با ۱۳ اسـت. بـه عنوان مثال کارت های‌ ۸ و ۵ با هم حذف می شوند چون مجموع ارزش شان برابر با ۱۳ اسـت.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

ارزش کارت تک ۱ اسـت، ارزش کارت سرباز هم ۱۱. ارزش کارت بی بی ۱۲ اسـت و ارزش کارت شاه ۱۳. ارزش بقیه کارت ها هم برابر با عددی اسـت که روی آنها نوشته شده اسـت. کارت شاه را بدون جفت کردن حذف می کنیم.

بالاترین کارت از بسته کارت های‌ باقیمانده را می توان با بالاترین کارت از مجموعه کارت های‌ هدر رفته جفت و حذف کرد اگر مجموع ارزش شان برابر با ۱۳ باشد. بالاترین کارت از مجموعه کارت های‌ هدر رفته را می توان با یک کارت از هرم جفت و حذف کرد اگر مجموع ارزش شان برابر با ۱۳ باشد.

اموزش بازی کارتی تک نفره هرم + ترفند و قوانین لازم

ما میتوانیم از حرکت در مورد یک کارت باز صرفنظر کنیم. این جا می توان کارت ۸ را با کارت ۵ که باز اسـت جفت و حذف کرد. ولی از اینکار صرفنظر می کنیم چون بهتر اسـت از کارت ۸ برای حذف کارت ۵ دیگری استفاده کنیم که یک کارت ۸ را بسته اسـت برای ورود بـه سایت معتبر کافیست که بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت