راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

Minnesota مینه سوتا یک نوع بازی ورق و پاسور میباشد کـه محبوبیت زیادی در کشور های امریکایی دارد و اینروزها در اسیا هم مشهور و محبوب اسـت در ادامه با راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

آموزش بازی ورق مینه سوتا

بازی کارتی مینه سوتا «Minnesota» در منطقه مینه سوتا ایالات متحده کشور آمریکا بسیار محبوب اسـت. این بازی توسط مهاجران از نروژه بـه کشور آمریکا آورده شده اسـت. همچنین در داکوتای جنوبی، کـه بسیاری از مهاجران نروژی زندگی میکنند، بازی می شود. این بازی بسیار شبیه بـه یک بازی اسکاندویناوی بـه نام وست اسـت. ما دراین پست بـه معرفی این بازی کارتی محبوب می پردازیم، با ما همراه باشید.

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

این بازی بـه صورت چهار نفره انجام می شود کـه بازیکنان دو بـه دو باهم‌گروهی هستند. هم‌گروهی‌هاي‌ روبروی هم مینشینند و بازی در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت انجام میشود.

 

کارت‌ها در بازی Minnesota

دراین بازی از یک بسته ورق استاندارد ۵۲تایی استفاده میشود. کارت‌هاي‌ هر خال از بالاترین بـه پایین‌ترین بـه صورت زیر رتبه‌بندی می شوند:

 

آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰؛ ۹؛ ۸؛ ۷؛ ۶؛ ۵؛ ۴؛ ۳ و ۲

هیج خال بر خال دیگر در بازی کارتی مینه سوتا برتری ندارند.

 

دیلر تمام کارت‌ها را یکی یکی می دهد این روند تا زمانی کـه بـه هر بازیکن ۱۳ کارت داده شود ادامه دارد.

 

روش شمارش کارت ها در بازی پاسور مینه سوتا

در ابتدا بازی باید مشخص شود کـه دست “بالا” یا “کم” اسـت. اگر دست “بالا” بازی شود، هر گروهی کـه ۷ دست از ۱۳ دست را برنده شود، امتیاز می گیرد. دست اگر “کم” بازی شود، تیم‌ها باید تلاش کنند کـه ۶ دست یا کمتر برنده شوند. اگر بیشتر از ۶ دست گروهی برنده شود، امتیاز از دست می دهد.

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

هر چهار بازیکن باید بـه صورت هم زمان یک کارت را رو بـه پایین در مقابل خود قرار دهند تا مشخص کنند کـه می خواهند دست را بـه صورت “بالا” یا “کم” بازی کنند. کارت با خال سیاه نشان می دهد کـه بازیکن میـــخواهد “بالا” بازی کند. کارت قرمز نشان میدهد کـه بازیکن مایل بـه بازی “کم” هست. طبق معمول بازیکنان کمترین کارت قرمز یا سیاه خودرا برای نشان دادن پیشنهاد خود انتخاب می کنند.

 

بازیکن سمت چپ دیلر شروع کننده اسـت، هر بازیکن در نوبت خود کارت پیشنهادیش را بر می‌گرداند. اگر کارت قرمز باشد، بازیکن بعدی سمت چپ کارت خودرا برمی‌گرداند. اگر‎ هر کارتی سیاه باشد، تمام پیشنهادهای قبلی از بین میرود و دست “بالا” بازی میشود. اگر بازیکنی کارت سیاه نشان دهد، دیگر کارت بازیکن بعدی برگرداند نمی شود. زیرا تنها در صورتی کـه هر چهار کارت پیشنهاد قرمز باشد، دست «کم» بازی می شود.بازیکن کـه نخستین کارت مشکی را نشان میدهد در بازی بـه عنوان گرند شناخته می شود.

 

بررسی امتیازات بازی پاسور مینه سوتا

بازیکنی کـه در سمت راست بازیکن گرند نشسته اسـت، نخستین دور بازی را شروع می کند. بازیکنان دیگر باید از او پیروی کنند. بازیکنی کـه بالاترین کارت خال رهبر را وسط میز قرار دهد، برنده ان دور اسـت و دور بعدی را نیز او آغاز می کند. وقتی تمام ۱۳ دور بازی شد، تیمی کـه دورهای بیشتر را برد، بـه ازای هر دور کـه بیشتر از ۶ باشد، ۱ امتیاز میگیرد.

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

بازیکن سمت چپ دیلر نشسته اسـت نخستین دور را بازی میکند.‌ بازیکنان دیگر باید از او پیروی کنند. بازیکنی کـه بالاترین کارت خال رهبر را وسط میز قرار دهد، برنده ان دور اسـت و دور بعدی را نیز او آغاز می کند. وقتی تمام ۱۳ دور بازی شد، تیمی بیشتری را برد داشته، بـه ازای هر دوری کـه بیش از ۶ دور برنده شده‌اند، ۱ امتیاز از دست میدهد.

 

تیمی کـه ابتدا بـه امتیاز ۱۳ برسد، برنده بازی اسـت. برای این کـه مشخص شود چه تیمی برنده اسـت، حداقل باید بازیکن دو دست بازی کنند.بازی کارتی مینه سوتا را در نقاط مختلف جهان بازی می شود. در عده اي از نقاط یکسری تغییرات در قوانین ایجاد کرده‌اند.

 

بررسی امتیازات بازی پاسور مینه سوتا

در عده اي از نقاط قوانین بازی را بـه صورتی تغییر دادند کـه امتیاز دو تیم درصورت برد متفاوت باشد. تیمی کـه گرند نیست اگر بیش از ۶ دور برنده شود، برای هر دور بیشتری کـه برنده شود ۲ امتیاز دریافت می کند. اما تیم گرند فقط ۱ امتیاز برای برد بیشتر از ۶ دور دریافت می کند.این نوع امتیازدهی منعکس کننده این ایده اسـت کـه تیم گرند یک قرارداد را پذیرفت و مجازات شکست ان باید بیشتر از پاداش موفقیتش باشد.

 

در نوع بازی کارتی مینه سوتا امتیاز برد ۱۵ اسـت. در‎ یک دست “بالا” اگر گروه گرند بیش از ۶ دور برنده شوند، ۲ امتیاز برای هر دور اضافی دریافت می کنند.

 

دراین بازی دو گزینه بـه سولا نولا و گرند دیکس وجوددارد. اگر بازیکنی هر کدام از این گزینه‌ها را انتخاب کند باید بـه تنهایی در مقابل تیم دیگر بازی کند، در حالی کـه هم گروهی او بیرون از بازی نشسته اسـت.

 

قوانین بازی پاسور مینه سوتا

یک بازیکن ممکن اسـت پیشنهاد سولا نولا یا گرند دیکس را بدهد تا پیشنهاد بازیکن دیگری را رد کند. بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن یک کارت سیاه نشان دهد، کـه ان دست “بالا” باشد، بازیکن دیگر «حتی کسی کـه قبلا پیشنهاد قرمز/ پایین داده اسـت» می تواند بگوید سولا نولا تا پیشنهاد سیاه را لغو کند. بازیکنی کـه با کارت سیاه پیشنهاد داده بود، اگر مطمئن بود، ممکن اسـت گرند دیکس پیشنهاد دهد. یک بازیکن حتی می تواند پیشنهاد شریک خودرا رد کند.

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

با پیشنهاد سولا نولا، بازیکن متعهد می شود کـه هیچ دوره‌اي برنده نشود. قبل از نخستین دور بازی، بازیکنی کـه پیشنهاد داد و هم‌گروهیش باید یک کارت را مبادله کنند. هر کدام بـه طور هم زمان یک کارت را بـه صورت رو بـه پایین بهم پاس میدهند. بازیکن تیم مقابل کـه سمت راست پیشنهاد دهنده نخستین دور بازی را شروع میکند.

 

با پیشنهاد گرند دیکس، بازیکن متعهد می شود کـه هفت دور اول را برنده شود. دراین حالت بازی، تبادل کارت وجود ندارد، اما هم گروهی بازیکن پیشنهاد دهنده، قبل از این کـه بقیه دست را بیرون بنشیند، نخستین دور را شروع می کند. بدیهی اسـت کـه این بازیکن باید عاقلانه انتخاب کند تا باعث شکست هم گروهی خود نشود.

 

بازیکنان برای سولا نولا یا گرند دیکس امتیاز نمی گیرند. در عوض، یک ستاره برای این موضوع میگیرد کـه درصورت برد کلی بازی مبلغی کـه برنده میشوند بیشتر میشود.

 

این برد در امتیاز فعلی هیچ تاثیری ندارد. اگر این تیم زودتر بـه امتیاز ۱۵ یا بیشتر برسد. تیم بازنده باید ۱۵ سنت برای بازی و ۱۵ سنت اضافی برای هر ستاره‌اي کـه تیم مقابل بـه دست آورده بـه برنده بدهد.

 

بررسی کارت خال و حکم مینه سوتا

بازیکنی کـه نخستین کارت سیاه را نشان میدهد، نخستین دور را آغاز می کند و خال حکم ان دست را نیز باید او مشخص کند. در دوری کـه کارت خال حکم بازی می شود، بازیکنی برنده کـه بالاترین کارت خال حکم را در وسط میز قرار دهد.

 

اگر بازیکنی با کارتی غیر از خال حکم بازی کند، بازیکنی کـه بالاترین کارت حکم را انداخته اسـت برنده ان دور اسـت. بازیکنان باید طبق معمول از کارت رهبر پیروی کنند. بازیکنانی کـه نمی تواند پیروی کنند ممکن اسـت با یک کارت خال حکم بازی کند یا یک کارت دیگر از هر خالی بیندازد.

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

تیم تعیین کننده خال حکم برای هر دور بالای ۶ کـه برنده می شود ۱ امتیاز میگیرد. اگر ان‌ها کمتر از ۷ دور برنده شوند، برای هر دور زیر هفت ۱ امتیاز را از دست میدهند.

 

تیم دیگر امتیازی نمیگیرد. اگر همه ی بازیکنان کارت قرمز نشان دهند، تیمی کـه ۷ دور یا بیشتر برنده شده اسـت، برای هر دور بیش از ۶ امتیاز یک امتیاز از دست می دهد. بازی بـه جای ۱۳ امتیازی ۱۱تایی اسـت.

 

راهنمایی بازی پاسور مینه سوتا + ترفند و قوانین لازم Minnesota

گاهی اوقات بازی بـه صورت هم زمان در چندین میز انجام می شود و بازیکنان بعد از هر بازی حرکت می کنند. میزها از بالا بـه پایین عدد‌گذاری می شوند. بعد از هر بازی، جفت برنده بـه میز بالاتر بعدی «تیم برنده کـه در بالاترین میز نشسته اسـت جای خودرا تغییر نمیدهد» و جفت بازنده بـه میز پایینتر بعدی «بازنده‌هاي‌ میز پایین در آنجا میمانند» میروند. بازیکنان در همه ی میزها بـه جز میز بالا، هم تیمی خودرا عوض می کنند، در میز برتر، بازیکنان هم گروهی دست قبلی خودرا نگه می‌دارند و تغییر نمی‌‌دهند برای ورود بـه سایت معتبر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت