راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

dreeg دریگ نام یک بازی کارتی شبیه بـه پاسور و حکم می‌باشد کـه آلمانیها این بازی را ابداع کردند در ادامه با راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور دریگ 

Dreeg یک بازی از نوع خلاصه از کشور آلمان اسـت کـه دارای هشت مینی بازی «یا بازی فرعی» از چهار نوع مختلف در طول یک بازی کامل اسـت.

 

این بازی همچنین با نام‌هاي‌ متعدد دیگری از جمله Dreck، Nürnberg Dreck، Nürnberg Dreeg، Nürenberger Dreck یا Näburcher Dreeg انجام می شود. Dreeg طبق معمول توسط چهار شرکت‌کننده بازی میشود، اما برای قوانین نسخه سه نفره، بخش تغییرات زیر را ببینید.

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

لباس‌هاي‌ کارتی سنتی آلمانی هر یک از چهار نوع بازی فرعی کـه دراین بازی ارائه میشوند، بـه گونه‌اي طراحی شده‌اند کـه نوع متفاوتی از بازی Sixty-Six در مناطق مختلف جهان بازی میشود. Dreek خود در منطقه Franconian کشور آلمان بسیار محبوب اسـت و بـه همین دلیل طبق معمولً در آنجا با استفاده از کارت هاي‌ 24 کارته آلمانی یا فرانکونی بازی می شود.

 

کارت هاي‌ موجود دراین عرشه از دسته هاي‌ 9؛ 10؛ Unter، Ober، King، Ace هستند کـه یک کارت از هر یک از این فرقه ها در هر یک از لباس هاي‌ آلمانی «Hearts، Bells، Acorns و Leaves» کـه این عرشه را تشکیل می‌دهند، میباشد. Unter گاهی اوقات Under Knave و Ober را Over Knave می‌نامند.

 

کارتهای عددی 9 تا 10 گاهی اوقات با استفاده از نمایش شماره رومی ان شماره درصورت بـه جای نمایش عددی لاتین مربوطه چاپ می شوند.

 

اگر چنین عرشه سنتی آلمانی یا فرانکونی در معرض نباشد، می توان از یک عرشه استاندارد فرانسوی نیز استفاده کرد کـه در ان همه ی کارت هاي‌ کمتر از 9 حذف شده باشند. رتبه بندی کارت هاي‌ این عرشه از بالاترین بـه پایین ترین بـه شرح زیر اسـت. آس، 10؛ کینگ، اوبر «یا ملکه»؛ آنتر «یا جک»؛ 9.

 

آموزش بازی کامل پاسور دریگ آلمانی

بنابر این یک بازی کامل از Dreeg دریک سری از هشت بازی فرعی انجام می شود. بنابر این، هر بازی فرعی تا پایان انجام می شود، و پس از اتمام هر هشت بازی فرعی «کـه برای تعیین بازنده ان بازی فرعی انجام می شود» .طبق بررسی ها ما بهترین سایت بازی هاي‌ پاسور را سیگاری بت و یوربت می‌دانیم برای ورود کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

 

مشخص می شود کـه برنده کلی بازی کیست. کل بازی بر اساس این اسـت کـه کدام بازیکن کمترین بازی هاي‌ فرعی را از دست داده اسـت. هر یک از هشت بازی فرعی بـه ترتیب انجام می شود و یکی از چهار نوع اسـت.

 

در زیر لیستی از چهار نوع بازی کـه در طول یک بازی کامل Dreeg انجام خواهند شد، آورده شده اسـت:

 

این بازی فرعی بسیار شبیه بـه بازی استاندارد Sixty-Six «کـه نام این بازی فرعی از ان گرفته شده اسـت» انجام می شود.

 

این بازی فرعی روی یکسری دست بازی می شود و بازیکنان سعی می کنند تا جایی کـه ممکن اسـت امتیازات کارت را بـه دست آورند. طبق نمودار زیر، هر کارت در عرشه دارای یک مقدار امتیاز کارت خاص اسـت:

 

ارزش امتیاز کارت

آس 11

10 10

سلطان 4

ملکه «یا اوبر» 3

جک «یا آنتر» 2

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

از آنجایی کـه تعداد بازیکنان با پیشرفت بازی فرعی متفاوت خواهد بود، قوانین بر اساس تعداد شرکت کنندگان فعلی «2؛ 3 یا 4» کمی متفاوت اسـت. بنابر این، قوانین مربوط بـه هر یک بـه اختصار شرح داده می شود:

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

فروشنده فعلی ابتدا بـه هر بازیکن در مجموع شش کارت رو بـه پایین، در دو بسته سه تایی می دهد. آخرین کارت در عرشه، کـه متعلق بـه فروشنده اسـت، روی میز رو بـه بالا قرار می‌گیرد تا همه ی بازیکنان بتوانند کارت را ببینند. کت و شلوار این کارت، کت و شلوار برنده تعیین شده در طول باقیمانده ان دست خواهد بود. پس از این‌که هر بازیکن دیگری توانست این کارت را ببیند، فروشنده ان را در دست خود میگیرد. سپس بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، نخستین کارت را برای نخستین ترفند بازی می کند.

 

بررسی کارت ها پاسور دریگ آلمانی

کارت منجر بـه یک ترفند می تواند هر کارت انتخابی باشد کـه هنوز در دست ان بازیکن باقیمانده اسـت. پس از کارت سرب، هر یک از بازیکنان دیگر در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت در اطراف میز، یک کارت باقی‌مانده در دست خودرا، رو بـه بالا بـه همان ترفند بازی می کنند. اگر بازیکن کارتی با همان لباس داشته باشد کـه در ابتدا بـه ان ترفند منجر شد .

 

باید ان را پخش کند. اگر بازیکن کارتی از کت و شلواری کـه در اصل منجر بـه ترفند شده اسـت نداشته باشد، در صورتی کـه کارتی داشته باشد باید یک کارت در لباس ترامپ بازی کند. اگر او کارتی از لباس ترامپ نداشته باشد، می تواند هر کارت دیگری را از دست خود بازی کند.

 

در بازی، بازیکن باید تلاش کند تا درصورت امکان، ترفند را برنده شود. کارت هایي کـه در ترفندها بـه دست می‌آید، خارج از بازی کنار گذاشته می شوند و برنده ترفند قبلی، کارت اول را بـه ترفند بعدی هدایت می کند.

 

دست بـه همین ترتیب ادامه می یابد تا زمانی کـه تمام ترفندها بازی شده و برنده شوند. سپس بازیکنان کارت‌هایي را کـه در ترفندها بـه دست آورده‌اند را بررسی میکنند و تعداد کل امتیازات کارت را در طول دست ارزیابی میکنند «طبق نمودار امتیازات کارت نشان داده شده در بالا». بازیکنی کـه موفق بـه کسب بیشترین امتیاز کارت شده اسـت .

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

می تواند سه امتیاز از دست خود کم کند «بـه بخش حفظ امتیاز، در زیر مراجعه کنید»؛ بازیکنی کـه دومین امتیاز کارت را کسب کند، دو امتیاز از امتیاز بازی فرعی خود کم می کند، و بازیکنی کـه امتیاز را بـه دست می آورد. سومین امتیاز کارت یک کم می کند. بازیکنی کـه کمترین امتیاز کارت را در دست بگیرد، هیچ امتیازی از امتیاز بازی فرعی خود کم نمیکند.

 

اگر دو یا چند بازیکن برای تعداد امتیازات کارت یکسان باهم برابر شوند، بازیکنی کـه در میان ان بازیکنان «اگر هر یک از ان بازیکنان» موفق بـه گرفتن آخرین ترفند دست شوند، گفته می شود کـه امتیاز بیشتری از ان بازیکنان دارد. اگر هیچ یک از ان بازیکنان آخرین ترفند را انجام ندادند، هر یک از ان بازیکنان مساوی کننده کمترین تعداد امتیازی را کـه در میان بازیکنان مساوی بـه دست می آورد، بـه دست می آورد.

 

آس دل

دومین بازی فرعی کـه با ان مواجه می شود «آس قلب ها» نام دارد. این نوع شبیه بـه انواع دیگر اسـت و بازیکنان سعی می کنند تا جایی کـه ممکن اسـت امتیازات کارت را بـه دست آورند. با این حال، دراین نسخه، فروشنده آخرین کارت موجود در عرشه را بـه عنوان نشانگر برنده نشان نمی‌دهد. در عوض او بـه سادگی این کارت را بـه طور معمول بـه خودش می دهد

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

. با این حال، هر بازیکنی کـه پیدا کند آس قلب را در دست دارد، باید این واقعیت را اعلام کند، و همچنین حق دارد لباس ترامپ را برای استفاده برای این دست «کـه میتواند هر لباسی کـه انتخاب می کند» اعلام کند.

 

اگر بازیکن با انتخاب آس ترامپ انتخاب کند، می تواند “تسلیم” را انتخاب کند. او باید قبل از شروع بازی این را اعلام کند. این بلافاصله دست را تمام می کند و بـه هر رقیب بازیکن تسلیم کننده حق می دهد دو امتیاز از امتیاز بازی فرعی خود کم کند.بـه غیر از روش انتخاب کت و شلوار ترامپ، نسخه سه و چهار نفره در دست‌هاي‌ آس قلب‌ها بـه صورت یکسان با دست دویچ پخش می شود.

 

 

پاسور دریگ آلمانی برای دو نفر

نسخه دو نفره بازی فرعی Ace of hearts نیز مشابه اسـت و بازیکنان پس از هر ترفند از سهام کارت می کشند تا زمانی کـه سهام خالی شود. در طول معامله، هیچ لباس ترامپ آشکار نمی شود، با بازیکنی کـه آس قلب را در دست دارد «یا می کشد» این امتیاز را دارد کـه ان را اعلام کند. اگر این کارت در ابتدا بـه یکی از بازیکنان داده شود، ان بازیکن باید ان را عادی اعلام کند.

 

با این حال، معمول اسـت کـه ان کارت هنوز در انبوه قرعه کشی پیدا شود و بنابر این هیچ بازیکنی هنوز ان را دریافت نکرده اسـت. دراین صورت، تا زمانی کـه بازیکنی این کارت را نکشد، بازی بدون کت و شلوار برنده انجام می شود .

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

دراین زمان بازیکن باید فوراً اعلام کند کـه کارت را در اختیار دارد و لباس ترامپ را برای باقیمانده ان دست انتخاب کند. بدیهی اسـت کـه تا زمانی کـه کت و شلوار ترامپ مشخص شود، با اعلام یک “شاه و ملکه”؛ ان بازیکن 20 امتیاز کسب می کند. بازیکنان همچنین می‌توانند بسته بودن سهام را اعلام کنند، حتی اگر لباس ترامپ هنوز اعلام نشده باشد. د

 

ر این صورت، دست باقیمانده با استفاده از کارت هایي کـه در دست بازیکنان وجوددارد و بدون کت و شلوار برنده بازی می شود. با این حال، در ان نقطه بـه جلو در ان دست فعلی، بازیکنان باید یک کارت از کت و شلوار منتهی بـه ترفند را بازی کنند ودر صورت امکان باید تلاش کنند تا ترفند را ببرند.

 

ترفند جالب پاسور دریگ آلمانی

در طول نسخه دو نفره، پس از این‌که ترفند سوم انجام شد و هردو بازیکن بـه طور معمول یک کارت از سهام برداشتند «بـه شرطی کـه عرشه بسته نشده باشد و آس دل ها هنوز توسط هیچ یک از بازیکنان کشیده نشده باشد»؛ فروشنده. سپس بلافاصله کل شمع انبار را برگرداند، ان را رو بـه بالا بچرخانید، مطمئن شوید کـه فقط کارت بالایی این شمع در معرض دید قرار میگیرد. در قرعه کشی، بازیکنان سپس کارت رو بـه بالا را از این انبوه انبار بیرون می کشند و هردو بازیکن میبینند.

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

کـه کارت هاي‌ دقیق توسط هردو بازیکن کشیده شده اسـت. هنگامی کـه یکی از بازیکنان، آس دل ها را از این توده بیرون آورد، و هردو بازیکن قرعه کشی خودرا کامل کردند، شمع دوباره رو بـه پایین چرخانده می شود .

 

با بازیکنی کـه آس دل ها را کشیده اسـت، اعلام می کند کـه لباس ترامپ برای بقیه بازی ها استفاده خواهد شد. دست. سپس فروشنده سهام باقیمانده را می‌گیرد و ان را رو بـه پایین روی شمع می چرخاند، با بازیکنان، پس از هر ترفند، سپس دوباره کارت هاي‌ خودرا از بالای انبوه سهام رو بـه پایین می کشند.

 

مینی بازی روفن بـه بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده اسـت «بـه نام فورهند» اجازه می دهد تا با کمک یک شریک بازی کند. هویت این شریک در ابتدا تا بازی نخستین ترفند مشخص نخواهد شد.

 

بررسی توزیع کارت ها پاسور دریگ آلمانی

بازیکن باید از روی سه کارت اولیه توزیع شده تصمیم بگیرد. بنابر این، در بازی فرعی چهار نفره روفن، پس از این‌که سه کارت اول توسط فروشنده داده شد، بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، این کارت ها را برای بررسی برمی دارد. پس از بررسی ان کارت‌ها، ان بازیکن کارت خاصی را کـه در دستش یافت نمیشود، بر اساس رتبه و لباس اعلام میکند.

 

کارت فراخوانی شده باید مطابق با کارتی باشد کـه بازیکن در دست اولیه خود از سه کارت دارد. کت و شلوار کارت نامیده شده بـه عنوان کت و شلوار برنده برای دست تنظیم می شود. پس از این‌که بازیکن کارت را فراخواند، بازیکنان دیگر نیز سه کارت اول خودرا برمی‌دارند و فروشنده سپس یک بسته اضافی از سه کارت رو بـه پایین را بـه هر بازیکن می دهد .

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

کـه آن ها نیز بـه دست خود اضافه میکنند. بـه هر بازیکنی کـه کارت مشخصی کـه بازیکن فراخوانی می کند، داده شود، شریک موقت بازیکن برای مدت زمان دست اسـت. اگر بازیکنی کـه کارت را فرا میخواند، کارت فراخوانی را در دست داشت «یا بـه این دلیل کـه در بسته سه کارت دوم بـه او داده شد، یا بـه این دلیل کـه او عمداً تصمیم گرفت کارتی را کـه قبلاً در دست داشت تماس بگیرد» باید انفرادی بازی کند. در برابر بازیکنان باقیمانده بدون کمک هیچ شریکی.

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

بازیکن فورهند نخستین کارت را بـه نخستین ترفند هدایت می کند و این کارت باید کارتی از لباس ترامپ باشد. هر بازیکن دیگری در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز یک کارت از دست بـه ترفند اضافه می کند. بازی کارت‌ها مانند مینی‌بازی دویچ اسـت، با این حال، کدام بازیکن دیگری کـه کارت فراخوانده شده را دارد باید ان ورق را برای نخستین ترفند بازی کند. اگر پخش کننده تماس گیرنده ساعت بـه اتمام برسد

 

قوانین پاسور دریگ آلمانی

در طول انجام بازی‌هاي‌ فرعی Sechsundsechzig، Ace of Hearts و Rufen، بازی تا زمانی ادامه مییابد کـه تنها یک بازیکن باقی بماند. از آنجایی کـه بازیکنان، پس از هر دست، تعداد امتیازهای بازی خودرا برای ان بازی فرعی بـه صفر یا کمتر می رسانند، حق دارند از دست خارج شوند و بازی تا زمانی ادامه می یابد کـه تنها یک بازیکن باقی بماند کـه بازنده محسوب میشود.طبق بررسی ها ما بهترین سایت بازی هاي‌ پاسور را سیگاری بت و یوربت می دانیم برای ورود کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

 

 

ان بازی فرعی، ودر امتیاز ان بازیکن برای گلزنی نهایی در پایان کل بازی مشخص شده اسـت. با این حال، در بازی کامرون، بازی فرعی زمانی بـه اتمام میرسد کـه یک یا چند بازیکن امتیاز خودرا بـه 0 یا کمتر کاهش دهند و ان بازیکن بـه عنوان بازنده ان بازی فرعی تعیین شود.

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

پس از هر بازی کوچک، بازنده ان مینی بازی انتخاب می کند کـه فروشنده دست اول مینی بازی بعدی باشد «او ممکن اسـت خودرا بـه عنوان این فروشنده انتخاب کند». پس از هر عقربه در طول بازی هاي‌ کوچک، معامله در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز می‌چرخد. برای نخستین مینی‌بازی یک بازی کامل، فروشنده را می توان با قرعه کشی از عرشه بـه هم ریخته مشخص کرد، با بازیکنی کـه بالاترین رتبه‌بندی کارت را بـه عنوان نخستین فروشنده برای دست اول در نخستین مینی‌بازی می کشد

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

. تعداد کارت هایي کـه در طول هر دور بـه هر بازیکن داده می شود نیز مستقیماً بـه تعداد شرکت کنندگان در ان دست بستگی دارد. برای چهار بازیکن فعال، هر بازیکن در مجموع شش کارت، برای سه بازیکن هر بازیکن در مجموع هشت کارت و با دو بازیکن، هر بازیکن مجدداً شش کارت دریافت می کند.

 

اگر بازیکنی کـه از دست خارج شد، بازیکن بعدی بود کـه معامله می کرد، بازهم باید ان دست بعدی را بزند، اگر چه نیازی بـه پرداخت هیچ کارتی برای خودش ندارد زیرا حق حذف از ان مینی‌گیم را داشته اسـت.

 

نمودار امتیازدهی پاسور دریگ آلمانی

مودار امتیازدهی همانگونه کـه در بازی DreegScorekeeping استفاده می شود: همان طور کـه ذکر شد امتیازات برای هر مینی بازی بـه عنوان یکسری امتیاز بازی «کـه بـه ان ضربه نیز میگویند» حفظ می شود کـه بازیکنان ممکن اسـت در ان مینی بازی برنده یا ببازند. بـه طور سنتی گلزنی برای این بازی با استفاده از گچ و تخته سنگ ثبت می شود.

 

هر بازیکن طبق معمول یک تخته سنگ کوچک و یک تکه گچ دارد. در شروع هر یک از هشت بازی کوچک، هر بازیکن یک نمودار بزرگ شبیه بـه شماره رومی 12 «XII» روی تخته سنگ خود می کشد. این نمودار برای نشان دادن 7 نقطه بازی یا ضربه درنظر گرفته شده اسـت.

 

کـه در ان بازیکنان هر بازی فرعی رابا ان شروع می کنند. X نشان دهنده پنج ضربه از این قبیل اسـت، یکی برای هر بازوی X و دیگری برای مرکز «کـه ابتدا باید پاک شود». هر یک از کاراکترهای I نیز نشان دهنده یک ضربه در نقاشی اسـت.

 

بنابر این، از آنجایی کـه بازیکنان حق دارند امتیاز بازی را از امتیاز خود در ان بازی فرعی کم کنند، یکی از ضربه هاي‌ موجود در نمودار را پاک می کنند.

 

اگر انها حق دارند تعداد ضربات بیشتری را از انچه در نمودارشان باقیمانده اسـت پاک کنند، بـه سادگی تمام این ضربه هاي‌ باقیمانده را پاک می کنند. همان طور کـه قبلاً ذکر شد، در مینی‌بازی‌هاي‌ Deutsch، Ace of Hearts و Rufen، بازیکنان تلاش می کنند.

 

تا حد ممکن ضربه‌ها را پاک کنند. هنگامی کـه بازیکن آخرین ضربه را برای ان مینی بازی پاک می کند، از ان مینی بازی خارج می شود و بـه بازیکنان باقیمانده اجازه می دهد بـه بازی ادامه دهند.

 

این تا زمانی ادامه پیدا می کند کـه سه بازیکن موفق شده‌اند از دست خارج شوند و تنها یک بازیکن باقی میماند کـه گفته می شود بازنده ان مینی‌بازی اسـت. بنابر این، ان بازیکن روی تخته سنگ خود با علامت گذاری یک نقطه دایره اي یا لکه اي در گوشه تخته سنگ خود «بـه نام بولرن» نشان می دهد.

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg

با این حال، با مینی بازی کامرون، هدف متفاوت اسـت و بازیکنان در عوض تلاش می کنند تا از از دست دادن امتیاز بازی خودداری کنند ودر نتیجه ضربه ها را از نمودار خود پاک کنند.

 

این مینی بازی بـه محض این‌که یکی از بازیکنان وادار شود آخرین ضربه خودرا از نمودار خود پاک کند، پایان می یابد، مینی بازی بـه اتمام میرسد، با این‌که ان بازیکن بـه عنوان بازنده ان مینی بازی تعیین می شود و بنابر این نشانگر حباب روی تخته سنگ او اضافه می شود.

 

اگر چند بازیکن، دریک دست، آخرین ضربات خودرا بر روی دستکم کنند، هر دوی ان بازیکنان یک لکه بـه عنوان بازنده ان مینی بازی کسب می کنند.

 

راهنمایی بازی ورق دریگ | یک بازی کارتی آلمانی بسیار خفن dreeg`

برای شروع مینی‌بازی بعدی، بازیکنان تمام ضربه‌هاي‌ باقی‌مانده روی تخته سنگ را پاک می کنند «اما حباب‌هایي کـه در بازی فعلی بـه تخته سنگ اضافه شده اسـت را حفظ میکنند» و یک نمودار جدید ترسیم میکنند کـه سپس شروع بـه پاک کردن تدریجی ضربه‌ها می کنند تا بازنده ان را مشخص کنند. بازی

 

Dreeg for Three Players: در حالی کـه نسخه چهار نفره Dreeg طبق معمولً بازی می شود، بازی را می توان بـه عنوان یک بازی سه نفره نیز بازی کرد. بـه طور مشابه با نسخه استاندارد همانگونه کـه در بالا توضیح داده شد با کمی تغییرات پخش می شود.

 

ورود به سایت بازی پاسور

بـه هر بازیکن در مجموع هشت کارت برای هر دست داده می شود. این کارت‌ها طبق معمولً دریک بسته دو تایی، سپس یک بسته سه تایی و سپس آخرین بسته دو تایی توزیع میشوند طبق بررسی ها ما بهترین سایت بازی هاي‌ پاسور را سیگاری بت و یوربت می‌دانیم برای ورود کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت