بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

بازی ورق تین لین Tien Len یا همان پاسور و انواع بازی هاي‌ کارتی دورهمی این بازی تین لین محبوب اسـت در ادامه با بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی تین لین 

Tien Len یک بازی با ورق ویتنامی هیجان انگیز و سرگرم کننده برای چهار بازیکن اسـت. در حالی کـه تا حدودی شبیه بـه بازی Big Two اسـت، تین لن از گروه بندی متفاوتی از ترکیب هاي‌ مجاز بازی و همچنین تعداد زیادی از اختلافات دیگر با Big Two و عده اي از تغییرات محبوب ان استفاده می کند.

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

این بازی همچنین با تعدادی نام دیگر از جمله سیزده، کارت ویتنامی و جامل پاتل نیز شناخته می شود. اگر چه بهترین بازی برای چهار بازیکن اسـت، این بازی برای بازیکنان بیشتر یا کمتر نیز وجوددارد کـه دربخش تغییرات زیر بـه تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 

ویژگی ها و روش بازی پاسور تین لین

این بازی از عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می کند کـه بـه ترتیب زیر، از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی میشوند. 2؛ آس، سلطان، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3. علاوه بر این رتبه بندی بر اساس نام، لباس ها نیز بـه ترتیب زیر، همچنین از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی میشوند.

 

قلب «♥»؛ الماس «♦»؛ باشگاه «♣» سپس پیک «♠». این رتبه بندی کت و شلوار طبق معمولً فقط هنگام مقایسه کارت هایي با رتبه بندی عددی یکسان بـه کار می رود. هدف نهایی تین لن این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشد کـه دستش را از تمام کارت هایش خالی می کند.

 

فروشنده را می توان با استفاده از هر یک از روش هاي‌ استاندارد مانند برش برای بالاترین کارت تعیین کرد. رتبه‌بندی کارت‌هاي‌ نشان‌داده‌شده دراین برش، مشابه با رتبه‌بندی استاندارد کارت‌ها در خود بازی اسـت.

 

اگر چند بازیکن کارت‌هایي رابا رتبه‌بندی عددی یکسان برش دهند، از رتبه‌بندی لباس برای تعیین بالاترین کارت‌هاي‌ دارای رتبه یکسان استفاده میشود.

 

هنگامی کـه فروشنده مشخص می شود، فروشنده کارت ها را بـه هم میزند و عرشه را بـه بازیکن در سمت چپ خود برای برش پیشنهاد می کند.

 

اگر این بازیکن کات را رد کرد، خود فروشنده باید برش را انجام دهد. پس از برش، فروشنده شروع بـه پخش کارت ها در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت می کند.

 

و از بازیکن شروع می شود تا بلافاصله بـه سمت راست فروشنده ها. هر بازیکن یک کارت رو بـه پایین در مقابل خود دریافت می کند.

 

فروشنده بـه همین ترتیب در اطراف میز معامله می کند تا زمانی کـه هر بازیکن 13 کارت روی میز در مقابل خود داشته باشد. بازنده دست قبلی فروشنده دست بعدی می شود.

 

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

تقسیم و شمارش کارت ها بازی پاسور تین لین

پس از تقسیم کارت ها، بازی شروع می شود. از طرف اول بـه بازیکنی کـه سه بیل را در دست دارد نخستین فرصت بازی داده می شود.

 

پس از دست اول، بـه برنده دست آخر فرصت بازی اول داده می شود و نخستین بازی او نیازی بـه کارت یا کارت خاصی ندارد.

 

اگر هر بازیکنی هر چهار دس را در اختیار داشته باشد، بلافاصله انها را تا مرکز میز بازی می کند و برنده دست اعلام می شود.

 

بازی اول باید شامل سه بیل یا بـه تنهایی یا بـه عنوان بخشی از یک ترکیب معتبر باشد.برای نخستین بازی دست اول، بازیکن ممکن اسـت هر ترکیب قانونی «چه بـه صورت کارت انفرادی یا ترکیبی دیگر» را بازی کند، اما باید شامل سه بیل باشد. پس از این کـه بازیکن اول بازی خودرا انجام داد، دور میز در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکنی بـه بازیکن دیگر میچرخد.

 

بازیکن بعدی بـه نوبه خود سعی می کند ورق هاي‌ ترکیبی بالاتر از کارت هایي را کـه قبلاً روی میز بازی کرده بود بازی کند. ترکیب بازی او باید دارای همان تعداد کارت باشد و از همان نوع بازی قبلی باشد.

 

اگر او چنین ترکیب بالاتری را نداشته باشد «یا نمی خواهد بازی کند»؛ باید پاس بدهد و نوبت بـه بازیکن بعدی در چرخش میرود کـه تلاش میکند ترکیب را شکست دهد. کارت ها رو بـه رو تا مرکز میز پخش میشوند بـه طوری کـه همه ی بازیکنان می‌توانند بـه وضوح ترکیب کارت یا کارت بازی شده را ببینند.

 

با ادامه بازی بازیکنان، انبوهی از کارت ها در مرکز جدول ایجاد می شود. بازی در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه مییابد و هر کدام سعی میکنند ترکیب بالاتری از کارت ها را بازی کنند.

 

هنگام تلاش برای شکست دادن کارت یا ترکیب قبلی، ترکیب بالاتری کـه بازی میشود باید از همان تعداد کارتی باشد کـه ترکیبی کـه قبلاً بازی شده اسـت و باید از همان نوع باشد «مانند توالی یا سه‌گانه».

 

هنگامی کـه سه بازیکن متوالی پاس می دهند «نمی توانند یا نمیخواهند ترکیبی بالاتر از همان تعداد کارت را بازی کنند»؛ کل انبوه کارت‌ها در مرکز میز کنار گذاشته می شود .

 

خارج از بازی. فردی کـه آخرین ترکیب بالا را بازی کرده اسـت، چرخه را دوباره با بازی کردن هر کارت یا ترکیب کارت قانونی در مرکز میز شروع می کند. از آنجایی کـه او مجموعه جدیدی از نمایشنامه ها را شروع می کند. 

 

قوانین بازی پاسور تین لین

ترکیبی کـه بازی می کند ممکن اسـت شامل هر تعداد کارت قانونی باشد و لازم نیست همان تعداد کارت یا نوع ترکیبی باشد کـه قبلا بازی کرده اسـت.

 

مانند قبل، بازیکنان بـه نوبه خود سعی می‌کنند ترکیبی را بازی کنند کـه بتواند آخرین بازی را شکست دهد. هنگامی کـه بازیکنی در نوبت خود پاس می دهد، باید بـه پاس دادن ادامه دهد تا یکسری ترکیبات جدید پس از گذشت دو بازیکن دیگر شروع شود.

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

در هر زمان در طول بازی، یک شرکت‌کننده می تواند از هر شرکت‌کننده دیگری بپرسد کـه چند کارت در دستش باقیمانده اسـت. بازیکنی کـه از او پرسیده می شود باید پاسخ دقیق بدهد.

 

تعداد زیادی از تغییرات تین لن حول اضافه کردن ترکیبات قابل پخش می‌چرخد. عده اي از متداول‌ترین افزودنی‌هاي‌ موجود در بازی‌هاي‌ Tien Len بـه شرح زیر اسـت:

 

دو کارت بازی پاسور تین لین

دو کارت: عده اي از بازی ها امکان اضافه کردن دو کارت را دارند. این شامل دو کارت بـه ترتیب اسـت. الزامی نیست کـه کارت ها دریک لباس باشند.

 

همانند ران هاي‌ طولانی تر، اجرای دو کارتی را می توان با دو کارت بالاتر شکست داد. درصورت مقایسه دو دنباله از این قبیل کـه حاوی کارت هاي‌ یکسانی هستند، می توان از لباس کارت بالاتر در دنباله برای رتبه بندی دو کارت استفاده کرد.

 

Twos مورد استفاده در Runs: اگر چه اکثر نسخه‌هاي‌ Tien Len اجازه نمی دهند کـه 2ها در اجراها یا دوبار اجرا شوند، عده اي از تغییرات اجازه گنجاندن انها را میدهند. اگر این قانون تصویب شود، 2 بالاترین کارت مجاز در اجرا درنظر گرفته می شود.

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

تین لن برای تعداد بازیکنان مختلف: اگر چه بیشتر بـه عنوان یک بازی برای چهار نفر انجام می شود، اما انواع مختلفی از این بازی برای 2؛ 3؛ 5 یا بیشتر بازیکن طراحی شده اسـت. تغییرات برای این تعداد بازیکن متفاوت در زیر توضیح داده شده اسـت.

 

در هر نسخه اي از این بازی کـه کارت هاي‌ اضافی بین بازیکنان توزیع نشده باشد، ممکن اسـت سه Spades در بازی نباشند. دراین صورت، بازیکنی کـه کمترین کارت را در دست دارد، نخستین بازی را در دست اول خواهد داشت.

 

برای تعیین این موضوع، فروشنده گاهی اوقات شروع بـه فراخوانی کارت‌هاي‌ با رتبه پایینتر در عرشه می کند «با سه شماره پیک شروع میشود و بـه نام کارت‌ها بـه ترتیب صعودی از سه بیل بـه بالا ادامه می دهد».

 

نخستین بازیکن «از جمله فروشنده» کـه دارای کارتی باشد کـه نام فروشنده را در اختیار داشته باشد، این را بیان می کند و سپس حق نخستین بازی با دست را خواهد داشت.

 

تین لن برای دو بازیکن: تین لن نیز اغلب توسط دو بازیکن بازی می شود. قوانین یکسان هستند با این تفاوت کـه بعد از این کـه بـه هر بازیکن سیزده کارت معمولی داده شد، کارت هایي در عرشه باقی خواهند ماند. این پشته باید کنار گذاشته شود ودر دست استفاده نشود.

 

Tien Len for Three

این بازی را نیز میتوان با سه بازیکن مشابه نسخه استاندارد بازی کرد. هر بازیکن 17 دست کارت دریافت می کند کـه آخرین کارت در عرشه بـه صورت رو بـه پایین کنار گذاشته می شود ودر دست استفاده نمیشود. خود بازی همانند نسخه چهار نفره تین لن انجام می شود.

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

Tien Len برای پنج یا بیشتر

این بازی همچنین گاهی اوقات توسط پنج بازیکن یا بیشتر «حداکثر هشت بازیکن» انجام می شود. هنگام بازی با 5 یا بیشتر، دو عرشه استاندارد 52 کارتی باهم مخلوط می‌شوند تا برای بازی استفاده شوند. سپس این عرشه بزرگ‌تر مخلوط می شود، بریده می شود و هر بازیکن سیزده کارت دریافت می کند. هر کارت باقیمانده در عرشه کنار گذاشته می شود .

بازی ورق تین لین Tien Len محبوب ویژه دورهمی با سود 100 میلیون

و برای باقیمانده دست استفاده نمی‌شود. هنگام استفاده از دو طبقه، پتانسیل بیشتری برای ترکیب هاي‌ یکسان وجود خواهد داشت.

 

یک ترکیب هرگز نمی‌تواند با ترکیب دیگری متشکل از کارت هاي‌ مشابه «رتبه و لباس» شکست بخورد، اما باید از برخی موارد بالاتر باشد.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت