تجاوز وحشیانه مردی جوان به مسافر زن در جنگل (+عکس و جزئیات)

آخرین بروزرسانی : 13 ژانویه 2024
تجاوز وحشیانه مردی جوان به مسافر زن در جنگل (+عکس و جزئیات)

تعرض جنسی و تجاوز بسیار دردناک اسـت و یک مردی جوان کـه کارش تاکسی رانی بود در جنگل های‌ اطراف تهران بـه یک زن جوانی تجاوز بدی کرد در ادامه با تجاوز وحشیانه مردی جوان بـه مسافر زن در جنگل «+عکس و جزئیات» برترین بت را دنبال کنید .

تعرض قبیحانه به دختری جوان در تهران 

این زن بـه ماموران گفت من بیمار و مدتی در بیمارستان بستری بودم. بعد از این‌که ترخیص شدمیک تاکسی اینترنتی گرفتم تا بـه فرودگاه بروم و از آنجا بـه خانه‌ام برگردم. وقتی سوار ماشین شدم مرد راننده تغییر مسیر داد.

تجاوز وحشیانه مردی جوان به مسافر زن در جنگل «+عکس و جزئیات»

و بـه سمت جنگل‌های اطراف تهران رفت ودر راه وقتی توقف کرد کـه سیگار بخرد،من از ماشین پیاده ‌شدم وفرار کردم اما من را گرفت وبه ماشین برگرداندو بعد هم مورد آزارواذیت قرار داد.

با توجه بـه شکایت زن جوان مأموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند و با همکاریمدیران شرکت اینترنتی موفق شدند مرد راننده را شناسایی و بازداشت کنند.مرد جوان ساعاتی بعد از شکایت بـه وسیله مأموران بازداشت شد.او بلافاصله بـه تعرض اعتراف کرد وگفت زمانی کـه این اتفاق افتاد اصلا در حال خودم نبودم و نمی‌دانستم چه می‌کنم. از این‌که چنین اتفاقی افتاده ‌اسـت، پشیمان هستم ودرخواست بخشش دارم.

بیشتر بخوانید: باردار کردن اجباری 32 زن توسط یک مسیحی اسرائیلی در کلیسا «+عکس»

تجاوز وحشیانه مردی جوان به مسافر زن در جنگل 

او گفت: مدتی قبل برای کار بـه شرکت اینترنتی مراجعه کردم. ان ها بـه من گفتندباید گواهی عدم سوءپیشینه ببرم اما من سابقه‌دار بودم. مدت کوتاهی کار کردم اما چون گواهیعدم سوءپیشینه نداشتم شرکت سرویسش را برای من قطع کرد، داشتم بـه خانه برمی‌گشتم کـه در راه چند جوان را کنار خیابان دیدم کـه تابلوی همان شرکت را داشتند

و راننده استخدام می کردند. بـه یکی از ان ها مشکلم را گفتم او هم گفت اگر کسی باشد کـه حاضر باشد گواهی‌نامه‌ و مدارکش را بدهد،میتوانم بـه نام او مجوز بگیرم وبه جای او خودم کار کنم. من هم آشنایی داشتم کـه این کار را برایم می‌کرد. مدارک او را بردم وبا مشخصات او مجوز کار گرفتم وبلافاصله برنامه ان شرکت روی گوشی تلفنم فعال شد.از آن بـه بعد کار میکردم ودرآمد خوبی هم داشتم.

عکس هایی از تجاوز به یک مسافر

متهم درباره روز حادثه گفت ان روز مثل دیگر روزها از صبح کار کردم و عصر بود کـه تصمیم گرفتمبه خانه بروم، همان موقع برایم پیغام مسافر آمد با خودم گفتم این سرویس را هم می روم وبعد بـه خانه برمی‌گردم.زن جوان راکه سوار کردم بعد از چند دقیقه بـه من گفت از پشت ماشین صدا می‌آید.

برایش توضیح دادم کـه کمک‌های ماشین خراب اسـت وباید بـه تعمیرگاه ببرم، ولی صدا زیاد بود. وارد اتوبان امام‌ علی شده‌ بودم کـه ماشین را متوقف کردم و از اوخواستم روی صندلی جلو بنشیند تا اذیت نشود. قبول نکرد اما من اصرار کردم وگفتم اذیت میشود خانم جوان بالاخره روی صندلی جلو نشست. من دیگر متوجه نشدم چه می‌کنم و ازحال خودم خارج شدم.

بـه‌ سمت جنگل‌ های شیان رفتم. بـه او گفتم می خواهم با او رابطه داشته ‌باشم زن جوان قبول نکرد وخواست پیاده ‌شود کـه من چاقو کشیدم و او را تهدید کردم. از ترس نشست. در راه پیاده ‌شدم کـه سیگار بخرم، بـه محض این‌که برگشتم، دیدم خانم جوان از ماشین پیاده شده و فرار کرد‌ه ‌اسـت.

بلاءفاصله سوار ماشین شدم و بـه دنبالش رفتم و دوباره او را گرفتم وبا تهدید سوار ماشین کردم بعد در جنگل‌ های شیان ودر یک مکان خلوت او را مورد اذيت قرار دادم.متهم یک تجاوز راننده بـه خانم گفت من نمیدانستم این کار مجازات اعدام دارد. اگر می‌دانستم، چنین کاری نمیکردم.

بیشتر بخوانید: مرگ یک دختر جوان باردار بعد از تجاوز شدید «+عکس»

تعرض به زنی شوهردار توسط تاکسی ران شهوت ران

اصلا ان روز درحال خودم نبودم و از کرده‌ ام خیلی پشیمان هستم. حتی نمی‌دانستم خانم جوان متاهل اسـت. 2 روز از ماجرا گذشته ‌بود کـه کیفش را درماشین پیدا کردم و از روی شناسنامه‌ اش فهمیدم او متاهل اسـت وهمانجا بود کـه خیلی پشیمان شدم.

تعرض قبیحانه به دختری جوان در تهران 

متهم درباره این‌که خانواده‌ اش درجریان عمل او هستند گفت بـه کسی چیزی نگفته‌ بودم تا این‌که ماموران بـه خانه ریختند کـه من را بازداشت کنند همان زمان بود کـه همه ی ي اعضای خانواده فهمیدند چه اتفاقی افتاده ‌اسـت.

با پایان گفته‌ های متهم وشکایت خانم جوان، پرونده برای بررسی دقیق بـه پزشکی قانونی ارسال شد. متخصصان با توجه بـه معاینه‌ ای کـه در زمان شکایت از شاکی انجام داده‌ بودند، اعلام کردند تعرض بـه خانم جوان صورت گرفته و آثار ان روی بدنش باقی ‌اسـت.

بیشتر بخوانید: تجاوز هولناک مردی به کروکودیل در باغ وحش «+عکس»

تجاوز و سکس زوری در شهر های ایران بسیار زیاد شده اسـت و تاکسیران ها بـه زنان شوهردار و همچنین باکره بسیار تجاوز کردند کـه پلیس تهران هم همچنین کـه بسیار سنگین و بد بوده اسـت تجاوز وحشیانه مردی جوان بـه مسافر زن در جنگل «+عکس و جزئیات»

ثبت نام در سایت سیگاری بت