ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

آخرین بروزرسانی : 27 ژانویه 2022
ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

ارزش شرط بندی ورزشی

شرط بندی ورزشی یکی از بهترین روش هاي‌ درامد زایی از اینترنت اسـت و میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیشبینی سایت برترین بت را دنبال کنید. 

معیارهای موفقیت در شرط بندی ورزشی 

درک تعریف ارزش در شرط بندی ورزشی برای درک چگونگی کسب درآمد هنگام شرط بندی در ورزش سودمند ؛ کلیدی اسـت. بیایید در ان شیرجه بزنیم. بـه عبارت ساده‌تر، ارزش شرط‌بندی ورزشی زمانی اسـت کـه شرط‌بندی را پیدا می کنید کـه برنده‌ها رابا نرخی بهتر از آنچه باید پرداخت می کند.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

بهترین ترفندها و اموزش ها برای شرط بندی ورزشی

در این جا یک قیاس ساده وجوددارد قبل از این کـه وارد ماجرا شویم. بیایید بگوییم کـه شـما بـه دنبال کار هستید و احساس می کنید کـه ارزش مهارت هاي‌ شـما 20 دلار در ساعت اسـت. شـما شغلی پیدا می کنید کـه 100 دلار پرداخت می کند.

و باید حدود 5 ساعت وقت شـما را بگیرد. آیا ارزشی در آنجا وجوددارد؟ نه واقعاً؛ حداقل بـه معنایی کـه ما در مورد ان صحبت میکنیم. شغل بـه شـما دست مزد منصفانه اي می دهد کـه فکر می کنید لیاقتش را دارید. هیچ ارزش اضافی خارج از آنچه کـه شایسته پرداخت هستید وجود ندارد.

اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی شغلی پیدا می کنید کـه فقط 4 ساعت طول میکشد، اما همان‌ گونه 100 دلار پرداخت می کنید؟ شـما با نرخی بسیار بالاتر از آنچه فکر می کنید باید حقوق دریافت می کنید. این یک ارزش اضافی اسـت. در شرط‌بندی ورزشی، شـما بـه دنبال شرط‌هایي هستید کـه بهتر از انچه فکر میکنید پرداخت کنند.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

قبل از این کـه جلوتر برویم، باید مفهومی را کـه بـه عنوان احتمال ضمنی شناخته می شود، تجزیه کنیم. در حالی کـه این مفهوم میتواند کمی ریاضی فشرده باشد، بخش مهمی از درک ارزش و چگونگی یافتن ان اسـت.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

اگر می خواهید کمی ریاضی را شروع کنید، دربخش بعدی بخوانید. اگر ریاضی را تحقیر می کنید، متأسفیم، اما این چیزها برای تبدیل شدن بـه یک شرط بندی ورزشی موفق مهم اسـت. لطفا تمام تلاش خودرا بکنید تا از ان عبور کنید!

هنگامی کـه یک کتاب ورزشی یک خط پول شرط بندی می کند، بـه شـما می گوید کـه برای گذاشتن ان شرط چقدر پول دریافت خواهید کرد. چیزی کـه آن ها همچنین بـه شـما میگویند درصد احتمالی اسـت کـه ان نرخ برابر اسـت.

این درصد احتمال بـه عنوان احتمال ضمنی شناخته می شود. این اساساً چند درصد از مواقعی اسـت کـه خط کتاب ورزشی می گوید باید شرط را برنده شوید.بیایید بـه یک مثال نگاه کنیم. فرض کنید روی یک بازی شرط بندی می کنید و تیم +300 اسـت.

احتمالات در شرط بندی وزرشی

اگر این را بـه یک احتمال ضمنی تبدیل کنید «کـه ما بـه شـما نشان خواهیم داد کـه چگونه دریک دقیقه انجام دهید»؛ این معادل 25٪ اسـت. این بدان معناست کـه کتاب ورزشی فکر می کند کـه شـما در 25% مواقع یا 1 از 4 برنده این شرط خواهید بود. کتاب ورزشی احساس میکند کـه این نرخ منصفانه برای این شرط اسـت. اگر کتاب ورزشی درست باشد، باید دراین شرط شکست بخورید.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

تصور کنید کـه 100 دلار دراین بازی شرط بندی کرده اید. اگر شرط خودرا برنده شوید، 300 دلار سود دریافت خواهید کرد. بیایید همچنین تصور کنیم کـه کتاب ورزشی درست اسـت و از هر چهار بار یکبار «25٪» برنده این شرط بندی هستید. بیایید ببینیم سود و زیان شـما چگونه اسـت.

سود شـما اکنون 400 دلار اسـت! کتاب ورزشی طوری بـه شـما پول می داد کـه انگار تیم فقط 25 درصد شوت برای بردن دارد، اما شـما احساس می‌کردید کـه آن ها شانس بیشتری برای برنده شدن در 50 درصد دارند. بـه یاد داشته باشید.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

زمانی کـه احتمال وقوع اتفاقی کمتر باشد، کتاب‌هاي‌ ورزشی بـه شـما پول بیشتری پرداخت میکنند. این بدان معناست کـه چون فکر میکنند شرط فقط ۲۵ درصد شانس دارد، پرداخت بسیار بهتری را ارائه میکنند. اگر کتاب فکر میکرد کـه تیم شانس 50 درصدی برای برنده شدن دارد، ان‌ها فقط با پولی کـه دارند بـه شـما پول می دهند، و بـه شـما حق بیمه ضعیف را مانند انها در این جا نمیدهند.

وقتی این پرداخت‌هاي‌ بسیار بهتر را می بینید، اما فکر می کنید کـه شرط واقعاً پرداخت‌هاي‌ بهتر را تضمین نمیکند، ارزش را تعیین کرده اید. پیش‌بینی شـما از انچه فکر میکنید قرار اسـت اتفاق بیفتد، احتمال واقعی پیش‌بینی‌شده شـما اسـت و درصد پیش‌بینی کتاب ورزشی «کـه از خط پول پیدا می شود» احتمال ضمنی آنهاست.

وقتی احتمال واقعی بالاتر از احتمال ضمنی باشد، مقدار را پیدا کرده اید. هرچه احتمال واقعی بالاتر باشد، ارزش بیشتری وجوددارد، و شـما باید در مورد قراردادن ان شرط هیجان بیشتری داشته باشید. بدیهی اسـت، تا زمانی کـه نتوانید آینده را ببینید، نمی توانید از قبل احتمال واقعی را بدانید، اما می توانید پیش‌بینی‌هاي‌ خودرا از انچه فکر میکنید احتمال واقعی خواهد بود، انجام دهید.

اگر همیشه شرط بندی هایي انجام می دهید کـه ارزش دارند، برنده بلندمدت خواهید بود. گاهی اوقات، این بـه معنای شرط‌بندی روی تیم‌هایي اسـت کـه فکر میکنید می بازند. قبل از این کـه همه ی فکر کنید ما دوباره دیوانه شده ایم، بیایید برای توضیح این نکته بـه مثالی نگاه کنیم.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

فرض کنید یک بازی ظاهر می شود کـه در ان تیم +400 اسـت. این تیم یک تیم ضعیف بزرگ اسـت، و شـما فکر نمی کنید کـه کتاب ورزشی بـه خودی خود اشتباه کرده اسـت. احساس می کنید تیم در حال شکست اسـت. اما فکر نمی کنید ان‌قدر کـه خط میگوید احتمال باخت دارند. فرض کنید فکر می کنید اگر تیم‌ها 10 بار بازی کنند، تیم ضعیف ممکن اسـت از 10 بازی، 4 بار برنده شود.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

بیایید ببینیم کـه چگونه با انچه کتاب ورزشی می گوید مطابقت دارد. بـه یاد داشته باشید، اگر احتمال واقعی پیش‌بینی‌شده بالاتر از ان چیزی باشد کـه کتاب ورزشی میگوید، ارزش پیدا کرده اید و باید شرط‌بندی کنید.

شـما خط +400 را بـه احتمال ضمنی تبدیل می کنید «کـه در ادامه بـه ان خواهیم پرداخت» و می بینید کـه بـه 20 درصد می‌رسد. 20% < 40%؛ یعنی این شرط بندی اسـت کـه باید انجام دهید. بیایید یک سناریوی 10 بازی را در +400 اجرا کنیم، و فرض کنیم کـه شـما درست می‌گویید کـه 40٪ احتمال درست اسـت.

کل سود شـما 1000 دلار اسـت! شـما در بازی هایي کـه فکر می‌کردید می باختید شرط بندی کردید و جلو افتادید. این باید همان لحظه اي باشد کـه شـما شروع بـه دیدن شرط بندی هاي‌ ورزشی از منظر دیگری می کنید. این در مورد انتخاب برنده و بازنده نیست. این در مورد شرط بندی اسـت کـه ارزش دارد.

سود های بلند مدت در شرط بندی ورزشی

ممکن اسـت در کوتاه مدت ببازید، اما در بلندمدت برنده خواهید بود. در مثال بالا، می‌توانستید شش بازی متوالی را از دست بدهید و همان‌ گونه سود کنید. اکنون، ممکن اسـت بپرسید این چگونه کار می کند.

زیرا انها 10 بار متوالی بازی نمیکنند. پاسخ این اسـت کـه اگر همیشه شرط‌بندی‌هایي با ارزش خوب انجام می دهید، آن قدر بـه بازی‌ها در چرخه واریانس ضربه می زنید تا بـه سود برسید و از پاداش خود بهره ببرید.

بـه عبارت دیگر، چرخه فوق همیشه قرار نیست اول همه ی باخت ها و سپس همه ی بردها باشد. گاهی اوقات نخستین بازی برد خواهد بودو گاهی باخت. اساساً با گذشت زمان همه ی چیز یکسان می شود و ارزش خودرا خواهید فهمید.

شرط بندی های ارزشمند در پیش بینی فوتبال

همان طور کـه در بالا ذکر کردیم، مهم اسـت کـه بدانید اگر می خواهید ارزش پیدا کنید، چگونه خطوط پول را بـه احتمالات ضمنی تبدیل کنید. ما می توانیم شـما را دریک درس بزرگ ریاضی راهنمایی کنیم.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

اما یکی از انها را بهتر انجام می دهیم. ما یک ابزار کاملا رایگان برای تبدیل شانس بـه احتمالات ضمنی آماده کرده ایم. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه شانس ها را وارد کنید و روی دکمه “تبدیل” کلیک کنید تا درصد را برای شـما باز کند.

یکیدیگر از مزایای مبدل این اسـت کـه بـه شـما امکان می دهد احتمالات را دوباره بـه خطوط پول تبدیل کنید. می توانید از این برای ارزیابی درصد شانسی کـه فکر می کنید یک تیم دریک بازی برنده می شود، استفاده کنید.

و سپس ان را بـه خط پول تبدیل کنید. اگر شرایط منصفانه باشد، این خط پول مبلغی اسـت کـه باید پرداخت کنید. اگر خطی را پیدا کردید کـه بهتر از این پرداخت کند، ارزش پیدا کرده اید.

بـه عنوان مثال، بر اساس محاسبات شـما، فرض کنید فکر می کنید یک تیم بـه احتمال 45 درصد برنده یک بازی اسـت. اگر ان را در مبدل قرار دهید، بـه شـما می گوید کـه شانس خط پول باید 122+ باشد. این بدان معناست کـه اگر خطی را ببینید کـه مثلا +130 اسـت، ارزش دریافت می کنید و احتمالاً باید ان شرط را انجام دهید.

محاسبه احتمالات واقعی پیش بینی شده

بنابر این اکنون میدانید کـه باید ارزش را پیدا کنید، و دو رقم کلیدی کـه بـه ان نیاز دارید عبارتند از احتمال ضمنی «کـه میتوانید از خط پول درکتاب ورزشی دریافت کنید» و احتمال واقعی پیش‌بینی‌شده «کـه باید خودتان ان را توسعه دهید». با سپاس از خودرو حساب ما، شـما می دانید کـه چگونه اولی را انجام دهید، اما ما اکنون می‌خواهیم شماره دوم را پوشش دهیم.

تبدیل احساسات خود دریک بازی یا شرط بندی بـه اعداد میتواند یک چالش باشد. چند راه وجوددارد کـه می توانید بـه این موضوع نزدیک شوید. اولی روش کمتر ریاضی اسـت کـه ممکن اسـت برای عده اي از شـما مناسب باشد.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

کاری کـه می توانید انجام دهید این اسـت کـه بازی را ارزیابی کنید، هر کاری را کـه طبق معمول انجام می دهید برای پیشبینی یک برنده درنظر بگیرید، و بـه جای تلاش برای پیشبینی امتیاز نهایی یا نتیجه ان بازی، بـه دو تیم بـه گونه اي نگاه کنید کـه گویی انها هستند. پخش یک سریال

تصور کنید دو تیم قرار بود 10 بازی انجام دهند. هر تیم چند برنده می شود؟ آیا فکر می کنید انها 6 از 10 را ببرند؟ سپس احتمال واقعی پیشبینی شده شـما 60 درصد اسـت. فکر می کنید انها 4 یا 5 برنده میشوند؟ خوب، اختلاف را بر روی 4.5 تقسیم کنید، و شـما یک احتمال ضمنی پیشبینی شده 45٪ دارید.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

روش دیگری کـه می توانید برای اینکار در پیش بگیرید، ایجاد فرمولی اسـت کـه همه ی چیز را برای شـما ارزیابی می کند. فهرستی از معیارهایی کـه فکر می کنید بر نتیجه بازی تأثیر میگذارند ارائه میکنید و سپس مقادیر و وزن‌هاي‌ عددی را برای هر کدام اعمال میکنید. سردرگم؟ این اشکالی ندارد. بیایید بـه یک مثال دیوانه‌وار ساده‌شده نگاه کنیم کـه منظور ما را بـه شـما نشان می دهد.

فرض کنید روی یک بازی فوتبال شرط بندی می کنید. بیایید بگوییم کـه فکر می کنید سرعت تیم، عمق نیمکت و باهوش بودن مربی مهم اسـت. شـما فکر می کنید کـه سرعت تیم مهمترین اسـت، و سپس عمق نیمکت کمی کمتر اهمیت دارد.

و سپس کادر مربیگری کمی کمتر از ان اهمیت دارد. اکنون باید میزان اهمیتی کـه فکر می کنید هر کدام را بـه عنوان درصدی از 100 تعیین کنید. فرض کنید بـه این موضوع رسیدید.

برد/باخت در مقابل بازگشت سرمایه

در ابتدای این راهنما اشاره کردیم کـه می توانید بگویید کـه شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی در صورتی کـه نتایج و موفقیت‌هاي‌ خودرا از نظر برد و باخت بـه شـما بدهند، نمی دانند چه کاری انجام می دهند. بنابر این، بیایید یک قدم بـه عقب برگردیم.

فقط برای این کـه کامل باشیم. اگر آن ها موفقیت خودرا دراین شرایط بـه شـما می دهند زیرا فکر می کنند این تنها چیزی اسـت کـه شـما درک خواهید کرد، این متفاوت اسـت. گاهی اوقات افراد بسیار ماهر و باهوش روش هاي‌ گزارش دهی خودرا متناسب با مخاطبان خود تغییر می دهند. با این حال، اگر این روشی اسـت کـه آن ها شخصاً موفقیت خودرا می سنجند، پس مشکل دارند.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

در این جا یک جمله وجوددارد کـه بـه طور خلاصه نظر ما را ثابت می کند. شـما می توانید بـه عنوان یک شرط بندی ورزشی یک رکورد برنده داشته باشید و همان‌ گونه در حال از دست دادن پول باشید.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

بگذارید برای یک ثانیه غرق شود. شـما می توانید بـه عنوان یک شرط بندی ورزشی یک رکورد برنده داشته باشید و همان‌ گونه در حال از دست دادن پول باشید. برای تعداد زیادی از مردم، این واقعیت کمی شگفت انگیز اسـت. بیایید بـه یک مثال بپردازیم تا بـه شـما نشان دهیم کـه این مورد اسـت.

اولاً؛ اگر فرض میکنید این بـه این دلیل اسـت کـه انها روی برخی بازی‌ها بیشتر شرط می‌بندند، منظور ما این نیست. بـه عنوان مثال، منظور شـما این اسـت کـه انها 10 دلار روی بازی هایي کـه بردند و 500 دلار برای بازی هایي کـه باختند شرط بندی کردند.

بله، این می‌تواند منجر بـه اختلاف شود، اما این چیزی نیست کـه ما در این جا در مورد ان صحبت می‌کنیم. ما فرض میکنیم کـه انها دقیقاً همان مقدار پول را روی هر بازی شرط بندی می کنند. این واقعیت هنوز هم صادق اسـت.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی

فرض کنید دوستتان بـه سراغ شـما می‌آید و غر می‌زند و می گوید کـه انها 3-2 شرط بندی ورزشی دارند و دارند سیاره زمین را خرد می کنند. از آنجا کـه شـما دانش آموز خوبی هستید و می دانید کـه این یک مشکل اسـت.

دوست خودرا برای جزئیات بیشتر فشار دهید. دوست شـما با پنج بازی کـه شرط بندی کرده و چه کسی را انتخاب کرده گزارش می دهد. با این حال، شـما برای بیشتر فشار دهید. از دوست خود می خواهید بـه شـما بگوید کـه در هر بازی چقدر شرط بندی کرده اسـت و مهمتر از همه ی، چه شانس هایي را دریافت کرده اسـت.

 شرط بندی برای ارزش

بیایید همه ی باهم یک نفس عمیق بکشیم. ما امروز اطلاعات زیادی را پوشش دادیم، و برای کسانی از شـما کـه قبلاً ان را نشنیده‌اند، احتمالاً کمی طاقت‌فرسا بود. خبر خوب این اسـت: اگر کل راهنما را خوانده باشید، اکنون نسبت بـه تعداد زیادی از افرادی کـه می شناسید.

برای یک شرط بندی ورزشی موفق مجهزتر هستید. مگر این کـه شـما دریک مستعمرهاز شرط‌ بندی‌هاي‌ ورزشی حرفه‌اي زندگی کنید، این باید درست باشد.

ارزش شرط بندی ورزشی و انتخاب بهترین گزینه در پیش بینی ورزشی

از آنجایی کـه اطلاعات بسیار زیادی وجود داشت، ما بـه شدت توصیه می‌کنیم کـه کمی زمان بگذارید ودر راهنما بـه عقب بروید و مطمئن شوید کـه همه ی چیز را کاملاً درک کرده اید.

خبر خوب در مورد شرط بندی ورزشی و ارزش این اسـت کـه همیشه بازی هایي برای شرط بندی وجوددارد و همیشه شرط بندی هایي با ارزش عالی وجوددارد. نیازی بـه عجله یا زور کردن چیزی نیست.

ورود به سایت معتبر شرط بندی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت علاوه بر سود بسیار خوب میتوانید با ضرایب بسیار بالایی روبه‌رو شوید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

ثبت نام در سایت سیگاری بت