نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

سایت هاي‌ شرط بندی اغلب بـه دنبال سود اوری بیشتر از کاربر هستند ؛ اما پیشبینی هاي‌ ورزشی و فوتبالی میتواند درامد شـما را ثابت تر کند و همچنین موفقیت افرینی بیشتری را برای شـما بـه ارمغان بیاورد ؛ اما چگونه جلوی ضررهای زیاد را گرفت در ادامه سایت برترین بت این نکات را بـه شـما گوش زد خواهد کرد.

 

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

ترفند جبران باخت در شرط بندی

بـه گزارش برترین بت اینروزھا خیلی عادی اسـت با افرادی ملاقات کنید کـه در شرط بندی و یا قمار در بازی ھای کازینویی مبلغ بسیاری را از دست داده و بـه دنبال راه حل کاربردی برای بازگرداندن پول از دست رفته خود باشند.

 

شاید پیش از مطالعه ادامه این پست بھتر اسـت بدانید کـه فرمول معجزه آسایی کـه شـما بـه دنبال ان ھستید و اینروزھا اغلب در قالب ھک کردن ،ترفند و راه حال ھای آنی ارائه می‌گردد.

 

مورد ھدف این مقاله نیست بلکه موضوع آشنایی نسبی شـما با برنامه ریزی برای قماربازی به‌صورت جبران باخت سنگین در شرط بندی و قمار، ساخت الگوی بازی حرفه اي اسـت.

 

دراین مرحله شاید آن چنان تفاوتی نداشته باشید کـه شـما چطور و بـه چه نحو با این مشکل مواجه شده اید بلکه مساله مھم برگرداندن بخشی یا تمام مبلغ از دست رفته بـه منظور جبران یا کاھش خسارات مادی و روحی اسـت.

 

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

در ھنر حل مسئله تکنیک ھایی وجوددارد کـه بر اساس عده اي از ان ھا وقتی با یک مساله بزرگ مواجه میشوید باید ابتدا ان را بـه مسائل کوچکتر تقسیم نمایید بطوریکه تمرکز بر روی حل نمودن ھر یک از این مسئله ھا در مجموع منجر بـه حل بخش عمده اي از مساله بزرگ‌تر گردد، درادامه این مطلب نیز یک نمونه فرضی و بخش بندی شده برای حل مساله یک باخت سنگین در قمار نمونه سازی شده اسـت کـه میتواند شـما را برای یافتن الگوی مناسب کمک نماید.

 

مدیریت حساب در سایت های شرط بندی

در ابتدا مبلغی کـه از دست داده اید را به طور دقیق ارزیابی کنید و سپس بر اساس میزان توانایی بانکرول خود ان را تا حد امکان بـه بخش ھای کوچکتر تقسیم کنید، بـه عنوان نمونه:

شـما مبلغی معادل ١٠٠٠واحد پول را از دست داده اید و توان مالی برای تامین ١٠٠٠واحد پول دیگر بـه عنوان بانکرول دارید.

 

دراین حالت بـه عنوان مثال می‌توانید ١٠٠٠واحد بانکرول خودرا بـه ١٠بخش ١٠٠واحدی تقسیم کنید. «درنظر داشته باشید کـه ایده دراین تقسیم بندی بر این اساس اسـت کـه شـما در ١٠دور شرط بندی شرکت خواھید کرد ودر ھر دور از رقابت ھا بانکرول شـما معادل ١٠٠واحدخواھد بود.»

 

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

 

حال با فرض این کـه شـما طی ۵دور از رقابت ھای پیش رویتان بـه پیروزی دست خواھید یافت میزان سود معقول و کم ریسکی کـه میبایست در ھر دور از بازی ھا بدست بیاورید را مشخص نمایید ؛ بطوریکه جمع مبلغ ۵دور پیروزی شـما در بدترین وضعیت جبران کننده جمع ۵دور باخت شـما در طول رقابت ھا باشد.

 

درنظر داشته باشید کـه زمان و طول بازی خودرا در ھر دور از رقابت ھا کوتاه و مختصر نمایید، در مورد علت این موضوع می‌توانید تفاوت شانس در قماربازی کوتاه مدت و بلند مدت را مطالعه کنید.

 

فاصله زمانی بین رقابت ھا را تا حد ممکن طولانی برنامه ریزی کنید تا در فواصل ان استراحت ذھنی کافی داشته باشید ؛ شاید برای شروع فاصله زمانی ١ھفته اي برای ھر دور بازی مناسب باشد. از نظر روانی فاصله زمانی مناسب بـه شـما کمک می‌کند تا از ھیجانات و استرس ھا فاصله داشته باشید و بتوانید خودرا برای رقابت بعدی آماده کنید.

 

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

ایجاد اصول مهم برای جبران باخت در شرط بندی ها

یک» حتماً یک کازینو بین المللی دارای لایسنس معتبر کـه مشکلی برای پذیرش شـما و یا بھانه اي برای بستن حساب بـه دلیل ملیت شـما نداشته باشد را انتخاب نمایید ؛ دراین زمینه می‌توانید از کازینو ھا و سایت ھای شرط بندی پیشنھادی مجله شرط مگ کمک بگیرید،در صورتی کـه در کشورھایی از قبیل ایران، افغانستان و یا تاجیکستان سکونت دارید پیشنھاد میکنم دریک کازینو بیت کوین بازی کنید.

دو» بسیار مھم اسـت کـه نکات و اصول قماربازی و شرط بندی حرفه اي را مطالعه نمایید.

 

سه» پیش از انتخاب بازی مورد نظر و یا زمینه شرط بندی مطلب مربوط بـه برتری میزبان را مطالعه کنید. در پایان، امیدوارم با استفاده از این راھنمایی ھا و نمونه ارائه شده اسـت .

نکات 100% تضمینی برای جبران باخت سنگین در شرط بندی

البته باید بتوانید یک الگوسازی مناسب برای بازگرداندن باخت ھای خود و یا حداقل قسمتی از ضررھایتان داشته باشید ودر بـه انجام رسانیدن ان موفق عمل کنید، برای یک شرط بندی اصولی و درست کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک کنید و اصولی جبران باخت هاي‌ خودرا تجربه کنید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت