آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

آخرین بروزرسانی : 14 سپتامبر 2021
آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

پاسور بلیتز ۳ یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و شـما دراین بازی می‌توانید سود خوبی داشته باشید در ادامه با آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم  سایت برترین بت را دنبال کنید . 

معرفی بازی پاسور بلیتز ۳ 

بلیتز ۳ ورقی یک بازی خاص کازینویی با ورق اسـت. این بازی برای نخستین بار درسال ۲۰۱۹ در کازینو Foxwood ارائه شد. مقایسه این بازی با دیگر بازی‌هاي‌ کازینو دشوار میباشد اما از ساختار رِیز «Raise» و فولد «Fold» بازی‌هایي مانند پوکر۳ کارتی تبعیت میکند. همچنین شباهت‌هایي با شرط بلایند «Blind Bet» در بازی تگزاس هولدم دارد.بـه طور خلاصه، هدف بازی ان اسـت کـه بیشترین امتیاز را در هر خال مشابه با دیلر داشت.

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

قوانین بازی بلیتز

۱- در بلیتز ۳ ورقی از یک بسته ۵۲ عددی ورق استفاده می شود.

۲- امتیاز‌هاي‌ ورق‌ها بـه شکل زیر می‌باشند.

آس: ۱۱ امتیاز

ورق صورت: ۱۰ صورت

۳- بازی با بستن شرطی برابر روی Ante و بلایند آغاز میشود. بازیکن می تواند شرط بونس فلاش و ساید بت پروگرسیو «Progressive» را نیز انتخاب کند.

۴- بازیکن و دیلر هرکدام ۷ ورق دریافت میکنند.

۵- بازیکن باید با ۳ ورق یا کمتر بیشترین مقدار امتیاز در هر خال را تشخصی دهد.

۶- بیشترین امتیاز ممکن ۳۱ اسـت. اگر بازیکن بتواند بـه چندین روش ۳۱ امتیاز بیاورد، باید آس، شاه و بی‌بی از یک خال داشته باشد. این ترکیب رویال بلیتز نامدارد.

۷- بازیکن پس از بررسی ورق‌هایش باید تصمیم بگیرد کـه رِیز یا فولد می کند. اگر فولد کند، شرط‌هاي‌ Ante و بلایند را از دست می دهد. با این حال، ساید بت‌ها بـه قوت خود باقی میمانند‌. اگر بازیکن رِیز کند، این میزان باید برابر شرط Ante و بلایند باشد.دیلر ورق‌هاي‌ خودرا نمایان میکند و با ۳ یا ورق کمتر، بیشترین امتیازی کـه از یک خال دارد را بازی میکند.

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

۹- اگر امتیاز دیلر بیشتر از بازیکن باشد، بازیکن شرط‌هاي‌ Ante و بلایند خودرا می بازد‌.

۱۰- اگر بازیکن و دیلر امتیازات مساوی داشته باشند، شرط Ante و بلایند پوش «Push» می شوند.

۱۱- اگر بازیکن امتیاز بیشتری داشته باشد شرط Ante و پلی او بـه نسبت ۱ بـه ۱ برنده میشود و شرط بلایند نیز مطابق طبق جدول پرداختی کـه در ادامه خواهد آمد، پرداخت میشود.

۱۲- شرط فلاش بونس بر اساس بیشترین ورقی کـه از یک خال وجوددارد برنده می شود.

۱۳- در زمان نوشتن این مطلب، ۲ ساید بت پروگرسیو در بازی بلیتز ۳ ورقی وجوددارد. متاسفانه از قوانین ان شرط‌ها بـه طور کامل اطلاع نداریم بنابر این تحلیل این ساید بت‌ها را بـه بعد موکول میکنیم.

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

انواع ترفند های برد در بازی بلیتز

مثال بازی کازینویی بلیتز ۳ ورقیطبق تصویر بالا، بازیکن ۲۶ امتیاز در خال گشنیز دارد «آس+۱۰+۵». از آنجایی کـه فقط تا ۳ ورق می توان استفاده کرد، دو ورق گشنیز دیگر کمک بازیکن نمیکند.

دست دیلر با خال خشت ۱۹ امتیاز دارد. بنابر این بازیکن برنده می شود. شرط‌هاي‌ Ante و پلی بـه نسبت ۱ بـه ۱ برنده شده‌اند. اما شرط بلایند یک امتیاز از مجموع ۲۷ کم دارد تا چیزی برنده شود پس این شرط پوش میشود. شرط فلاش بونس نیز بـه دلیل داشتن ۴ ورق از یک خال ۲ بـه ۱ برنده میشود. در آخر، حداقل ۲۹ امتیاز برای برد شرط پروگرسیو لازم اسـت کـه این شرط بازنده میشود.

در ادامه، استراتژی بازی بلیتز ۳ ورقی بیان شده اسـت. برای استفاده از این استراتژی باید مسئله‌اي را شرح دهیم. این موضوع در مورد رِیز یا فولد کردن با ۱۹ امتیاز اسـت. با داشتن ۱۹ امتیاز، بازیکن باید امتیاز ۳ خال دیگر را نیز ارزیابی کند. اگر این ورق‌ها بالا باشند «مثل آس یا شاه» خبر خوبی برای بازیکن اسـت‌. چراکه این بدین معنی اسـت کـه دیلر ان‌ ورق‌ها را ندارد. باتوجه بـه مواردی کـه گفته شد، موارد زیر را هنگام رِیز و فولد درنظر بگیرید

۱۸ امتیاز یا کمتر: فولد کنید

۱۹ امتیاز: اگر با ورق‌هاي‌ دیگر بتوانید ۲۰ امتیاز داشته باشید ریز کنید، در غیر این صورت فولد نمایید.

۲۰ امتیاز یا بیشتر: رِیز کنید

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

جداول پرداختی در بازی بلیتز

برد با بلیتز دوبل: ۵۲ بـه ۱
برد با رویال بلیتز: ۱۰ بـه ۱
برد با یک بلیتز: ۶ بـه ۱
برد با ۲۷ تا ۳۰ امتیاز: ۳ بـه ۱
برد با ۲۶ یا کمتر: ۲ بـه ۱
احتمال برد
برد با بلیتز دوبل: ۰/۰۰۶۸ درصد
برد با رویال بلیتز: ۰/۶۱ درصد
برد با یک بلیتز: ۲/۶۶ درصد
برد با ۲۷ تا ۳۰: ۱۶/۴۲ درصد
برد با ۲۶ یا کمتر: ۲۵/۸۳ درصد
مساوی: ۵/۳۹ درصد
فولد: ۱۹/۸۱ درصد
باخت: ۲۹/۲۳ درصد
نرخ بازگشت سرمایه
برد با بلیتز دوبل: ۰/۳۵ درصد
برد با رویال بلیتز: ۰/۶۱ درصد
برد با یک بلیتز: ۱۶/۰۱ درصد
برد با ۲۷ تا ۳۰: ۱۶/۴۲ درصد
برد با ۲۶ یا کمتر: ۵۱/۶۷ درصد
مساوی: ۰/۰۰ درصد
فولد: ۳۹/۶۳ – درصد
باخت: ۸۷/۷۱ – درصد

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

بر اساس محاسبات ما، میزان برتری کازینو در بازی بلیتز ۳ ورقی، ۳/۸۷ درصد اسـت. با این حال، این امر بـه درستی ارزش بازی را برای بازیکن منعکس نمی کند. آخرین شرط، بـه طور متوسط ۲/۸۰۲ برابر شرط Ante بازیکن اسـت. امری کـه معتقدیم میتواند ارزش بازی بلیتز ۳ ورقی را بـه بازیکن نشان دهد، نسبت باخت مورد انتظار بـه متوسط شرط میباشد کـه همان عنصر ریسک یا Element of Risk اسـت. این مورد در بازی بلیتز ۳ ورقی ۱/۳۸۳ درصد می باشد.

اگر بازیکن با استراتژی ساده رِیز کردن با ۱۹ امتیاز پیش برود، برتری کازینو بـه ۳/۹۱۵ درصد افزایش پیدا می کند. بـه همین ترتیب عنصر ریسک نیز بـه میزان ۱/۳۹۵ درصد خواهد رسید.در ادامه تحلیل ما از شرط فلاش بونس را مشاهده خواهید کرد. میزان برتری کازینو دراین شرط ۴/۴۹ درصد اسـت.

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

۷ ورق هم خال: ۲۰۰ بـه ۱
۶ ورق هم خال: ۵۰ بـه ۱
۵ ورق هم خال: ۸ بـه ۱
۴ ورق هم خال: ۲ بـه ۱
۲ یا ۳ ورق هم خال: ۱ – بـه ۱

۷ ورق هم خال: ۰/۰۰۵۱ درصد
۶ ورق هم خال: ۰/۲۰۰ درصد
۵ ورق هم خال: ۲/۸۵ درصد
۴ ورق هم خال: ۱۹/۵۳ درصد
۲ یا ۳ ورق هم خال: ۷۷/۴۰ درصد

۷ ورق هم خال: ۱/۰۲ درصد
۶ ورق هم خال: ۱۰/۰۴ درصد
۵ ورق هم خال: ۲۲/۸۱ درصد
۴ ورق هم خال: ۳۹/۰۷ درصد
۲ یا ۳ ورق هم خال: ۷۷/۴۳ – درصد

آموزش بازی کازینویی پاسور بلیتز ۳ + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و شـما دراین بازی می‌توانید سود بسیار خوبی داشته باشید در ادامه سایت برترین بت را دنبال کنید و کافیست کـه برای ورود بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

ثبت نام در سایت سیگاری بت