راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

آخرین بروزرسانی : 15 آگوست 2021
راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

بازی کازینویی گردونه شانس

گردونه شانس Lucky Wheel یکی از بازی هاي‌ کازینویی جذاب اسـت کـه سود خوبی بـه شـما میدهد و می تواند ترفند خوبی از این بازی هاي‌ داشته باشید در ادامه با راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز سایت برترین بت را دنبال کنید .

معرفی بازی گردونه شانس 

گردونه شانس یک بازی کازینویی اسـت کـه در ان از یک گردونه بزرگ استفاده می شود و بازیکن باید حدس بزند پس از چرخش، گردونه کدام شماره را نشان میدهد. این بازی با نام‌هاي‌ شش بزرگ «Big Six» گردونه پول «Money Wheel» نیز شناخته می شود. میزان پرداختی شرط‌ها نیز برابر عددی اسـت کـه انتخاب میکنید. مثلاً میزان پرداختی شرط روی شماره پنج، ۵ بـه ۱ اسـت.

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در لاس وگاس
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست چهار شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲ دلار: ۲ بـه ۱ «پانزده شماره ۲ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۵ دلار: ۵ بـه ۱ «هفت شماره ۵ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۰ دلار: ۱۰ بـه ۱ «چهار شماره ۱۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۰ دلار: ۲۰ بـه ۱ «دو شماره ۲۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۰ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۰ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۴/۴۴ درصد
شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
شرط ۵ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
شرط ۱۰ دلار: ۷/۴۱ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد
درصد برتری کازینو

شرط ۱ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
شرط ۵ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۲۴/۰۷ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۲۴/۰۷ درصد

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز
قوانین بازی گردونه شانس

قوانین بازی گردونه شانس در کازینوی آتلانتیک سیتی مشابه لاس وگاس اسـت. تفاوتی کـه دراین بین وجود ان اسـت کـه ان‌ها جای شماره ۱ و ۵ را روی گردونه عوض کرده‌اند. علاوه بر این برای لوگو‌ها بـه جای ۴۰ بـه ۱؛ ۴۵ بـه ۱ پرداخت میکنند.

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در آتلانتیک سیتی
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست سه شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲ دلار: ۲ بـه ۱ «پانزده شماره ۲ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۵ دلار: ۵ بـه ۱ «هشت شماره ۵ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۰ دلار: ۱۰ بـه ۱ «چهار شماره ۱۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۰ دلار: ۲۰ بـه ۱ «دو شماره ۲۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۵ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۵ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۲/۵۹ درصد
شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
شرط ۵ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
شرط ۱۰: ۷/۴۱ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

برتری کازینو
شرط ۱ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
شرط ۵ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد

شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱۴/۸۱ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱۴/۸۱ درصد

کازینوی Hollywood در چارلز تاون «Charles Town» واقع در ایالت ویرجینیا غربی، قوانین آتلانتیک سیتی را دنبال می کند. با این تفاوت کـه میزان پرداختی در لوگو‌ها ۴۰ بـه ۱ اسـت.

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در چارلز تاون
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست سه شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲ دلار: ۲ بـه ۱ «پانزده شماره ۲ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۵ دلار: ۵ بـه ۱ «هشت شماره ۵ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۰ دلار: ۱۰ بـه ۱ «چهار شماره ۱۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۰ دلار: ۲۰ بـه ۱ «دو شماره ۲۰ روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۰ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۰ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۲/۵۹ درصد
شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
شرط ۵ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
شرط ۱۰ دلار: ۷/۴۱ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

برتری کازینو
شرط ۱ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
شرط ۵ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد

شرط روی لوگوی شماره ۱: ۲۴/۰۷ درصد
شرط روی لوگوی شماره ۲: ۲۴/۰۷ درصد

دلیل محبوبیت بازی گردون شانس

در ماکائو «Macau» یک بازی مشابه وجوددارد. یک یا دو بازی گردونه در کازینو‌هاي‌ بزرگ می توان یافت می شود. اما بـه نظر نمی آید ان جا بازی پرطرفداری باشد. اندازه گردونه‌ها مشابه اسـت اما بـه جای دلار، رنگ دارد. در ادامه تعداد قسمت‌هاي‌ گردونه، احتمال برد و درصد برتری کازینو در هر شرط آمده اسـت.

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

جدول پرداختی
رنگ نارنجی: ۱ بـه ۱ «بیست و چهار خانه نارنجی در گردونه وجوددارد»
رنگ بنفش: ۳ بـه ۱ «دوازده خانه بنفش در گردونه وجوددارد»
رنگ سبز: ۵ بـه ۱ «هشت خانه سبز در گردونه وجوددارد»
رنگ آبی: ۱۰ بـه ۱ «چهار خانه آبی در گردونه وجوددارد»
رنگ زرد: ۲۰ بـه ۱ « دو خانه زرد در گردونه وجوددارد»
لوگوی شماره ۱: ۴۵ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»
لوگوی شماره ۲: ۴۵ بـه ۱ «یک تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
رنگ نارنجی: ۴۶/۱۵ درصد
رنگ بنفش: ۲۳/۰۳ درصد
رنگ سبز: ۱۵/۳۸ درصد
رنگ آبی: ۷/۶۹ درصد
رنگ زرد: ۳/۸۵ درصد
لوگوی شماره ۱: ۱/۹۲ درصد
برتری کازینو
رنگ نارنجی: ۷/۶۹ درصد
رنگ بنفش: ۷/۶۹ درصد
رنگ سبز: ۷/۶۹ درصد
رنگ آبی: ۱۵/۳۸ درصد
رنگ زرد: ۱۹/۲۳ درصد
لوگوی شماره ۱: ۱۱/۵۴ درصد
لوگوی شماره ۲: ۱۱/۵۴ درصد
لوگوی شماره ۲: ۱/۹۲ درصد

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز
کازینوهای سیدنی در بازی گردونه شانس

کازینو Star City در سیدنی یک بازی مشابه دارد کـه گردونه بزرگ «Big Wheel» نام دارد. دراین کازینو، بـه جای پول، تصویر حیوانات بومی استرالیا روی گردونه قرار دارد. در ادامه میزان پرداختی، برتری کازینو و احتمال برد هر شرط آمده اسـت.

جدول میزان پرداختی بازی گردونه شانس در استرالیا
کوآلا: ۱ بـه ۱ «بیست و چهار خانه با تصویر کوآلا در گردونه وجوددارد»
کوکابورا: ۳ بـه ۳ «دوازده خانه با تصویر کوکابورا در گردونه وجوددارد»
مارمولک: ۵ بـه ۱ «هشت خانه با تصویر مارمولک در گردونه وجوددارد»
مورچه خورک: ۱۱ بـه ۱ «چهار خانه با تصویر مورچه خورک در گردونه وجوددارد»
پلاتیپوس: ۲۳ بـه ۱ «دو خانه با تصویر پلاتیپوس در گردونه وجوددارد»
شترمرغ استرالیایی: ۴۷ بـه ۱ «یک خانه با تصویر شترمرغ استرالیایی در گردونه وجوددارد»
کانگورو: ۴۷ بـه ۱ «یک خانه با تصویر کانگورو در گردونه وجوددارد»

احتمال برد
کوآلا: ۴۶/۱۵ درصد
کوکابورا: ۲۳/۰۸ درصد
مارمولک: ۱۵/۳۸ درصد
مورچه خورک: ۷/۶۹ درصد
پلاتیپوس: ۳/۸۵ درصد
شترمرغ استرالیایی: ۱/۹۲ درصد
کانگورو: ۱/۹۲ درصد
برتری کازینو
کوآلا: ۷/۶۹ درصد
کوکابورا: ۷/۶۹ درصد
مارمولک: ۷/۶۹ درصد
مورچه خورک: ۷/۶۹ درصد
پلاتیپوس: ۷/۶۹ درصد
شترمرغ استرالیایی: ۷/۶۹ درصد

کانگورو: ۷/۶۹ درصد

بازی گردونه شانس تولیدی شرکت Aruze و Interblock

بازی های رومیزی در شرط بندی

شرکت‌هاي‌ Aruze و Interblock سازنده بازی‌هاي‌ رومیزی الکترونیکی هستند. هردو شرکت بازی گردونه شانس را نیز تولید می کنند کـه از نظر آمار و ارقام برابر هستند. در ادامه میزان پرداختی، احتمال برد، برتری کازینو و تعداد قسمت‌هاي‌ موجود در گردونه آمده اسـت.

میزان پرداختی
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست و شش خانه با شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۳ دلار: ۳ بـه ۱ «سیزده خانه با شماره ۳ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۶ دلار: ۶ بـه ۱ «هفت خانه با شماره ۶ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۲ دلار: ۱۲ بـه ۱ «چهار خانه با شماره ۱۲ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۵ دلار: ۲۵ بـه ۱ «دو خانه با شماره ۲۵ روی گردونه وجوددارد»
پرچم«ایالات امریکا»: ۵۰ بـه ۱ « یک خانه با تصویر پرچم کشور آمریکا وجوددارد»
جوکر: ۵۰ بـه ۱ «یک خانه با تصویر جوکر وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۸/۱۵ درصد
شرط ۳ دلار: ۲۴/۰۷ درصد
شرط ۶ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
شرط ۱۲ دلار: ۷/۴۱ درصد
شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
پرچم: ۱/۸۵ درصد
جوکر: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو
شرط ۱ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۳ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۶ دلار: ۹/۲۶ درصد
شرط ۱۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد

پرچم: ۵/۶۰ درصد
جوکر: ۵/۶۰ درصد

ترفند برد در بازی گردونه شانس

شرکت Aruze یک نسخه دیگر از بازی گردونه شانس را تولید میکند کـه بیشتر در استرالیا ارائه می شود. دراین نسخه بـه جای علامت ۶ دلار، از ۶/۵۰ دلار استفاده شده. همچنین پرداختی شرط‌هاي‌ پرچم و جوکر بـه جای نسبت ۵۰ بـه ۱؛ بـه ۵۲ بـه ۱ تبدیل گردیده.

گفتنی اسـت کـه درصد برتری کازینو در هردو نسخه Aruze از گردونه شانس معمول و نسخه با دیلر زنده بسیار کمتر اسـت. این نسخه از بازی گردونه شانس در کازینوی استار سیتی بیشتر معمول اسـت. در ادامه این نسخه از بازی بـه صورت کامل بررسی شده اسـت.

میزان پرداختی
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست و شش خانه با شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۳ دلار: ۳ بـه ۱ «سیزده خانه با شماره ۳ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۶/۵ دلار: ۶/۵ بـه ۱ «هفت خانه با شماره ۶/۵ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۲ دلار: ۱۲ بـه ۱ «چهار خانه با شماره ۱۲ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۵ دلار: ۲۵ بـه ۱ «دو خانه با شماره ۲۵ روی گردونه وجوددارد»
پرچم: ۵۲ بـه ۱ «یک خانه با تصویر پرچم استرالیا روی گردونه وجوددارد»
جوکر ۵۲ بـه ۱ «یک خانه با تصویر جوکر روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۸/۱۵ درصد
شرط ۳ دلار: ۲۴/۰۷ درصد
شرط ۶/۵ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
شرط ۱۲ دلار: ۷/۴۱ درصد
شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
جوکر: ۱/۸۵ درصد
پرچم استرالیا: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو
شرط ۱ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۳ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۶ دلار: ۲/۷۸ درصد
شرط ۱۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد

جوکر: ۱/۸۵ درصد
پرچم استرالیا: ۱/۸۵ درصد

کازینو‌هاي‌ اینترنتی کـه از نرم افزار Gamesys استفاده میکنند دو بازی گردونه شانس دارند. هردو ۴۹ خانه دارند. جایزه‌هاي‌ ان‌ها شامل ۱ دلار، ۳ دلار، ۷ دلار، ۱۵ دلار، ۲۳ دلار و ۴۷ دلار می شود. در ادامه تعداد خانه‌هاي‌ هر شرط، میزان پرداختی، احتمال برد و برتری کازینو آمده اسـت. همانگونه کـه خواهید دید میزان برتری کازینو دراین نسخه از بازی گردونه شانس ۲/۰۴ درصد اسـت. این میزان بهترین درصد برتری کازینو دراین بازی اسـت کـه تا بـه حال دیده‌ایم!

میزان پرداختی
شرط ۱ دلار: ۱ بـه ۱ «بیست و چهار خانه با شماره ۱ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۳ دلار ۳ بـه ۱«دوازده خانه با شماره ۳ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۷ دلار: ۷ بـه ۱ «شش خانه با شماره ۷ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۱۵ دلار: ۱۵ بـه ۱ «سه خانه با شماره ۱۵ روی گردونه وجوددارد»
شرط ۲۳ دلار: ۲۳ بـه ۱ «دو خانه با شماره ۲۳ روی گردونه وجوددارد»
لوگو: ۴۷ بـه ۱ «یک خانه با تصویر لوگو روی گردونه وجوددارد»
جوکر: ۴۷ بـه ۱ «یک خانه با تصویر جوکر روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شرط ۱ دلار: ۴۸/۹۷ درصد
شرط ۳ دلار: ۲۴/۴۸ درصد
شرط ۷ دلار: ۱۲/۲۴ درصد
شرط ۱۵ دلار: ۶/۱۲ درصد
شرط ۲۳ دلار: ۴/۰۸ درصد
لوگو: ۲/۰۴ درصد
جوکر: ۲/۰۴ درصد
برتری کازینو
برتری کازینو دراین نسخه از بازی گردونه شانس ۲/۰۴ درصد برای همه ی شرط‌هاست.

برتری کازینوهای انلاین و سودمند

علاوه بر این، Gamesys یک نسخه “بدون برتری کازینو” از گردونه شانس ارائه می دهد کـه قوانین ان مشابه نسخه‌هاي‌ دیگر اسـت. اما استثنائاتی دارد کـه در ادامه بیان شده اسـت.اگر گردونه روی تصویر لوگو بایستد، هر شرط دیگر بـه جز شرط لوگو Push میشود. یعنی بـه جای این کـه بازیکن پول خودرا از دست بدهد، چیزی برنده نمی شود و پول او بازگردانده می شود.

اگر گردونه روی تصویر جوکر بایستد، هر شرط روی لوگو پوش «Push» می شود.با تبدیل یک خانه از باخت بـه پوش شدن همه ی شرط‌ها، میزان برتری کازینو قطعا بـه صفر درصد می رسد. اما یک مشکل وجوددارد؛ برد‌هاي‌ بازیکن در هر “دور بازی” شامل ۱۰ درصد کمیسیون می شود. هرگونه توقف در شرط بستن پس از یک ساعت بازی «یا بیشتر» دور بازی را تمام می کند. هر دور بازی نیز نمی تواند بیشتر از ۲۴ ساعت باشد.

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

در نمایشگاه Global Gaming Expo درسال ۲۰۱۸ یک بازی کاملا مشابه گردونه شانس ارائه شد. تفاوت این نسخه ان اسـت کـه شرط بونس «Bonus» جوایزی دارد کـه دریک گردونه دیگر قراردارند‌. جایزه این گردونه شامل ۵؛ ۲۰؛ ۵۰؛ ۱۰۰؛ ۲۵۰؛ و ۱۰۰ میشود. در ادامه تمام موارد مربوط بـه این نسخه آمده اسـت.

تعداد قسمت‌ها
شرط ۲ دلار: ۲۴ خانه با شماره ۲ روی گردونه وجوددارد.
شرط ۴ دلار: ۱۲ خانه با شماره ۴ روی گردونه وجوددارد.
شرط ۶ دلار: ۸ خانه با شماره ۶ روی گردونه وجوددارد.
شرط ۱۶ دلار: ۳ خانه با شماره ۱۶ روی گردونه وجوددارد.
شرط ۲۴ دلار: ۲ خانه با شماره ۲۴ روی گردونه وجوددارد.
شرط ۴۸ دلار: ۱ خانه با شماره ۴۸ روی گردونه وجوددارد.
بونس: ۲ خانه با جوایز بونس روی گردونه وجوددارد.

احتمال برد
شرط ۲ دلار: ۴۶/۱۵ درصد
شرط ۴ دلار: ۲۳/۰۸ درصد
شرط ۶ دلار: ۱۵/۳۸ درصد
شرط ۱۶ دلار: ۵/۷۷ درصد
شرط ۲۴ دلار: ۳/۸۵ درصد
شرط ۴۸ دلار: ۱/۹۲ درصد
بونس: ۱/۹۲ درصد

برتری کازینو
برتری کازینو دراین نسخه از بازی گردونه شانس در تمام شرط‌ها ۷/۶۹ درصد اسـت.

گردونه شانس نسخه Interblock

یکیدیگر از محصولات شرکت Interblock گردونه شانس نام دارد. این نسخه از بازی گردونه شانس قوانین مشابهی با نسخه استرالیایی ان دارد. تفاوتی کـه وجوددارد این اسـت کـه ۲ خانه بـه گردونه اضافه شده.

این خانه‌ها سوپر اسپین «Super Spin» نام دارند. اگر بازیکن روی سوپر اسپین شرط ببندد و گردونه روی یکی از ان دو خانه بایستد، یک گردونه برقی داخل گردونه شروع بـه چرخش میکند تا جایزه بازیکن مشخص شود.

جوایز سوپر اسپین شامل ۲۰؛ ۵۰؛ ۷۵؛ ۱۰۰؛ ۵۰۰؛ و ۱۰۰۰ میشود. پس از این نمایشگاه، این نسخه از گردونه شانس بـه صورت رسمی درسال ۲۰۱۹ ودر کازینو Resorts World در نیویورک آغاز بـه کار کرد.نرخ بازگشت سرمایه برای هر شرط این نسخه از بازی گردونه شانس ۸۸/۸۹ درصد اسـت. همچنین درصد برتری کازینو ۱۱/۱۱ درصد می باشد.

میزان پرداختی
شماره یک= ۱ بـه ۱ «۲۴ خانه با شماره یک روی گردونه وجوددارد»
شماره سه: ۳ بـه ۱ «۱۲ خانه با شماره سه روی گردونه وجوددارد»
شماره پنج: ۵ بـه ۱ «۸ خانه با شماره ۵ روی گردونه وجوددارد»
شماره یازده: ۱۱ بـه ۱ «۴ خانه با شماره ۱۱ روی گردونه وجوددارد»
شماره بیست و سه: ۲۳ بـه ۱ «۲ خانه با شماره ۲۳ روی گردونه وجوددارد»
الماس سرخ: ۴۷ بـه ۱ «۱ خانه با تصویر الماس سرخ روی گردونه وجوددارد»
الماس زرد: ۴۷ بـه ۱ «۱ خانه با تصویر الماس زرد روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
شماره یک: ۴۴/۴۴ درصد
شماره سه: ۲۲/۲۲ درصد
شماره پنج: ۱۴/۸۱ درصد
شماره یازده: ۷/۴۱ درصد
شماره بیست و سه: ۳/۷۰ درصد
سوپر اسپین: ۳/۷۰ درصد

رنگ آبی: ۲ بـه ۱ «۲۶ خانه با رنگ آبی روی گردونه وجوددارد»
رنگ قرمز: ۳ بـه ۱ «۱۷ خانه با رنگ قرمز روی گردونه وجوددارد»
رنگ سبز: ۵ بـه ۱ «۱۰ خانه با رنگ سبز روی گردونه وجوددارد »
رنگ زرد: ۵۰ بـه ۱ «۱ خانه با رنگ زرد روی گردونه وجوددارد»

احتمال برد
رنگ آبی: ۴۸/۱۸ درصد
رنگ قرمز: ۳۱/۴۸ درصد
رنگ سبز: ۱۸/۵۱ درصد
رنگ زرد: ۱/۸۵ درصد
نرخ بازگشت سرمایه
شرط آبی: ۹۶/۲۶ درصد
شرط قرمز: ۹۴/۴۴ درصد
شرط سبز: ۹۲/۵۹ درصد
شرط زرد: ۹۲/۵۹ درصد

راهنمایی بازی کازینویی گردونه شانس Lucky Wheel + ترفند و قوانین پولساز

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی گردونه شانس را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت