آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

آخرین بروزرسانی : 26 دسامبر 2021
آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

آموزش بازی ورق من شک دارم

I Doubt It آی دو ایت یا همان بازی من شک دارم یکی از بازی های‌ جذاب ورق و پاسور در دورهمی ها اسـت که میتواند برای درامد هم بازی خوبی باشد در ادامه با آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It  سایت برترین بت را دنبال کنید. 

معرفی بازی پاسور من شک دارم 

فروشنده اول را می‌توان بـه هر شکلی تعیین کرد، با برش برای کارت های‌ بالا یک روش معمول اسـت. پس از مشخص شدن، فروشنده شروع بـه توزیع کارت‌ها، یکی یکی، رو بـه پایین می‌کند.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

ترفند و قوانین لازم I Doubt It

از اولین بازیکن در سمت چپ شروع میکند و در جهت عقربه‌های‌ ساعت دور میز ادامه می‌دهد. او بـه این روش، دور و اطراف میز، تا زمانی که کل عرشه از بین برود، ادامه میدهد. از آنجایی که عرشه ممکن اسـت بـه طور مساوی بر تعداد بازیکنان بازی تقسیم نشود، عده ای از بازیکنان ممکن اسـت یک کارت اضافی دریافت کنند.

بازیکنی در من شک دارم ممکن اسـت اعلام کند که در حال بازی “سه 5” اسـت، اما در تلاش برای خالی کردن سریعتر دستش، یکی از پنج های‌ اعلام شده ممکن اسـت در واقع یک 9 باشد.

پس از معامله، بازیکنان کارت های‌ خود را برمی دارند و بررسی می‌کنند. هدف این بازی این اسـت که اولین کسانی باشند که از شر تمام کارت های‌ خود خلاص شوند. این کار با پخش تعداد کارت های‌ مختلف در مرکز جدول بـه صورت رو بـه پایین در نوبت بازیکن بـه شرح زیر انجام میشود. بازیکن سمت چپ بلافاصله فروشنده ابتدا بازی میکند. او یک یا چند کارت را بـه صورت رو بـه پایین تا مرکز میز بازی میکند.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

یک بازیکن ممکن اسـت پاس ندهد، اما همیشه باید حداقل یک کارت در نوبت خود بازی کند. او اعلام می‌کند که چند کارت از این قبیل بازی میکند و رتبه انها را نشان میدهد که برای اولین بازی باید Aces باشد.

گرچه بازیکن باید تعداد واقعی کارت‌هایی را که روی میز بازی میکند، اعلام کند، اما کارت‌هایی که روی میز بازی میکنند ممکن اسـت واقعاً رتبه اعلام‌شده باشند یا نباشند «یعنی در اولین بازی، Aces».

پس از بازی او با ورق های‌ روی میز،”من شک دارم” ، که نشان میدهد او شک دارد که بازیکن در مورد کارت هایی که واقعا بازی کرده اسـت صادق باشد «پایین را ببینید».

اگر هیچ بازیکنی تصمیم نگیرد که این بازیکن را که در واقع ACE بازی کرده اسـت بـه چالش بکشد، بازیکن بعدی بـه نوبه خود تعدادی کارت میگذارد و تعداد و رتبه را اعلام میکند که اکنون پادشاه هستند.

روش برد در بازی من شک دارم

این کار در جهت عقربه های‌ ساعت در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه مییابد و هر بازیکن بعدی باید یک یا چند کارت از پایین ترین رتبه بعدی را بازی کند. قبل از رسیدن بـه نوبت، هر بازیکن باید چند لحظه صبر کند تا مطمئن شود هیچ بازیکن دیگری نمی‌خواهد در بازی قبلی شک کند.

هنگامی که یک بازیکن دوز بازی می‌کند، بازیکن زیر دوباره چرخه را شروع میکند و دوباره با آس شروع می‌کند. بنابراین ترتیب بازی ها بـه این صورت خواهد بود: آس، شاه، ملکه، جک، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 و سپس دوباره در آس شروع میشود.

پس از چرخش هر بازیکن، اگر بازیکن دیگری معتقد باشد که بازیکن ممکن اسـت در مورد کارت‌هایی که واقعاً تا مرکز جدول بازی کرده بلوف بزند، می‌تواند با صدا زدن “من شک دارم” او را بـه چالش بکشد . وقتی این اتفاق می‌افتد، بازیکنی که برای اولین بار «من شک دارم» را صدا میزند، گروهی از کارت‌های‌ بازی‌شده را آشکار می‌کند. اگر این کارت‌ها در واقع تمام رتبه مورد نیاز اعلام شده را داشته باشند.

بازیکنی که “من شک دارم” را صدا زده اسـت.باید نه تنها این کارت ها بلکه هر کارت دیگری را که قبلا بازی کرده اید که روی میز اسـت بردارید. با این حال، اگر بازیکن در حال بلوف زدن بود، و هر کارتی با رتبه دیگری غیر از رتبه اعلام شده پیدا شد، بازیکنی که کارت ها را بازی کرده اسـت باید این کارت ها و همچنین هر کارت دیگری که قبلاً بازی شده روی میز باشد را در دست خود بگیرد.

بـه غیر از کارت یا کارت‌هایی که بـه چالش کشیده میشوند، دیگر کارت‌هایی که در دست این بازیکن گرفته می‌شود، لازم نیست برای مشاهده سایر بازیکنان در معرض دید قرار گیرد.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

اگر کسی بازیکنی را بـه چالش بکشد، و انها صادقانه کارت هایی را که اعلام کرده بودند بازی میکردند، بازیکن چالش برانگیز باید بـه جای آن، تمام کارت هایی را که در حال حاضر روی میز اسـت، بردارد.

اگر بیش از یک بازیکن بـه طور همزمان “من شک دارم” را صدا بزنند ، بازیکنی که نزدیک‌ترین بازیکن اسـت، در چرخش بـه دلال‌های‌ فعلی سمت چپ، شک یا رقیب در نظر گرفته میشود.

یک بازیکن باید حداقل یک کارت در نوبت خود بازی کند و باید شماره ای که بازی میکند را اعلام کند. اولین بازیکنی که آخرین کارت خود را تا مرکز جدول بازی کند برنده اعلام می‌شود.

سایر بازیکنان حق دارند این آخرین بازی را بـه چالش بکشند «و معمولاًً انجام می دهند» و اگر کارت«های‌» بازی شده آن ‌طور که درج شده نیست، بازیکن باید این کارت ها و کارت های‌ روی میز را دوباره در دست خود بگیرد و بازی ادامه دارد. هر عقربه یک بازی کامل اسـت و پس از هر بازی، معامله از بازیکنی بـه بازیکن دیگر در جهت عقربه های‌ ساعت دور میز می چرخد.

شمارش کارت در بازی من شک دارم

سه بسته کارت در این نسخه از I Doubt It استفاده شده استسه بسته کارت: این نسخه مشابه بازی استاندارد بازی میشود. با این حال، یک بازیکن در نوبت خود می‌تواند هر رتبه بندی کارت «مانند 9» را انتخاب کند. با این حال، هر بازیکن باید دقیقاً سه کارت رو بـه پایین تا مرکز بازی کند. هیچ ترتیب خاصی وجود ندارد، بنابراین یک بازیکن در نوبت خود می‌تواند اعلام کند که سه کارت از هر رتبه ای را بازی می‌کند. از همه ی ي جهات دیگر، بازی همانند بازی اصلی که در بالا توضیح داده شد، انجام می‌شود.

این بازی دقیقاً مانند بازی اصلی انجام میشود، با این حال دو جوکر «با طراحی پشتی مشابه بقیه عرشه» بـه عرشه اضافه می‌شود. این ویژگی می‌تواند کمی هیجان بیشتری بـه بازی اضافه کند. جوکرها هرگز نمی توانند بـه عنوان رتبه کارتی که در نوبت بازیکن بازی میشود، اعلام شوند، بنابراین بازیکنی که یکی از این جوکرها یا هر دوی آنها را در اختیار دارد باید از طریق بلوف زدن دست خود را از شر این کارت ها خلاص کند.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

تقلب در بازی من شک دارم

در این بازی هر بازیکن در نوبت خود دقیقا یک کارت بازی میکند. برای شروع، اولین بازیکنی که بازی میکند «در نمایندگی‌های‌ سمت چپ» هر رتبه کارتی را که انتخاب می‌کند فراخوانی می‌کند و سپس یک کارت را رو بـه پایین تا مرکز میز بازی میکند. سپس هر بازیکن بعدی باید بالاترین رتبه بعدی و غیره را اعلام کند.

ترتیب رتبه ها برای این منظور بـه شرح زیر اسـت: آس، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، جک، ملکه، کینگ. پس از بازی King، بازیکن بعدی دوباره با آس شروع می‌شود. مانند سایر بازی های‌ این نوع، اولین بازیکنی که آخرین کارت خود را بازی می‌کند برنده اسـت. سایر بازیکنان، مطمئناً در آخرین بازی شک خواهند کرد، و اگر کارت رتبه لازم را نداشته باشد، بازیکن باید این کارت ها و همچنین سایر کارت های‌ روی میز را در دست بگیرد.

: Treasure گونه ای از همان مفهومی اسـت که در I Doubt It معرفی شده اسـت که بـه طور خاص برای دو بازیکن طراحی شده اسـت. از آنجایی که این نسخه برای پخش خوب نیاز بـه یک حافظه خوب نیز دارد، این نسخه گاهی اوقات می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

این نوع با یک عرشه استاندارد بازی میشود که در مجموع از 20 کارت کوچک شده اسـت. بنابراین، تمام کارت های‌ پایین تر از رتبه 10 از یک عرشه استاندارد حذف می‌شوند و یک عرشه متشکل از همه ی ي کارت های‌ فرقه 10، جک، ملکه، کینگ و آس باقی می ماند. رتبه کارت ها برای تعیین ترتیب بازی بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»، آس، شاه، ملکه، جک، 10.

بازی کارت گنجتعیین اولین فروشنده را می توان با استفاده از روش های‌ مختلفی انجام داد، با قرعه کشی برای کارت های‌ بالا رایج اسـت. هنگامی که اولین فروشنده مشخص شد، آن بازیکن بـه طور کامل عرشه را بـه هم میزند و دو کارت از بالای عرشه بـه صورت رو بـه پایین پخش میشود که هویت انها برای هر دو بازیکن ناشناخته اسـت.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

این دو کارت برای مدت زمان بازی کنار گذاشته می‌شوند و بـه آنها کارت گنج میگویند. پس از حذف این دو کارت، فروشنده 18 کارت باقی مانده را پخش میکند، بـه طوری که هر بازیکن 9 کارت رو بـه پایین دریافت میکند.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

بهترین بازی ورق

بازی کردن تعدادی کارت از بالاترین کارت بعدی بـه ترتیب. با این حال، اگر بازیکن «بلاف» را صدا بزند، کارت‌های‌ بازی شده در معرض نمایش قرار می گیرند تا بررسی شود که آیا کارت‌های‌ بازی شده در واقع همان کارت‌هایی هستند که اعلام شده‌اند.

اگر کارت های‌ بازی شده در واقع همان کارت های‌ اعلام شده باشد، بازیکنی که بلوف زده اسـت باید نه تنها آخرین کارت های‌ بازی شده بلکه تمام کارت های‌ بازی شده قبلی را که هنوز روی میز هستند، بگیرد. با این حال، اگر کارت‌هایی که بازی می‌شوند دقیقاً مطابق گفته‌شده نبودند، بازیکنی که سعی در بازی کردن آن کارت‌ها داشت باید همه ی ي کارت‌های‌ روی میز «از جمله کارت‌های‌ بازی فعلی» را بگیرد.

با این حال، قبل از این که هر یک از بازیکنان کارت ها را از مرکز میز بردارد، بازیکن رقیب حق دارد یک پنالتی بکشد «که بازیکن باید قبل از برداشتن کارت های‌ مورد نیاز از روی میز از طرف رقیب درخواست کند».

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

این شامل این اسـت که بازیکنی که باید کارت های‌ مرکزی را در دست بگیرد، ابتدا دست خود را تکان می‌دهد و بـه صورت رو بـه پایین روی میز بـه رقیب می‌دهد. سپس رقیب یک کارت از دست آن بازیکن می کشد، بـه هویت آن نگاه میکند و سپس آن را بـه دست بازیکن رقیب برمی گرداند. بازیکنی که دست را پیشنهاد میکند، دوباره دست خود را برمی دارد و نباید بداند که بازیکن کدام کارت را مشاهده کرده اسـت.

هدف نهایی بازی این اسـت که کارت‌ها تمام شود و سپس بـه درستی مشخص شود که دو کارت گنج چیست. بنابراین، هنگامی که یک بازیکن باور کرد که می داند آن کارت ها چیست، باید سعی کند دست خود را خالی کند.

زمانی که کارت‌های‌ بازیکن بـه اتمام رسید، باید سعی کند هویت دقیق کارت‌های‌ گنج «هم نوع و هم رتبه» را بیان کند. اگر حدس او درست باشد، برنده بازی اسـت. با این حال، اگر او بـه اشتباه حدس بزند، رقیب او برنده بازی اسـت.

نوع دیگری از I Doubt It که برای دو بازیکن طراحی شده اسـت، گاهی اوقات با نام Force بازی میشود. این نسخه مشابه نسخه استاندارد با چند استثنا پخش میشود.

همانگونه که در بازی استاندارد، این نوع دو نفره از یک دسته استاندارد 52 کارتی استفاده می‌کند. پس از بـه هم زدن و برش عرشه، فروشنده باید کارت ها را بـه طور متناوب بین دو بازیکن تقسیم کند تا زمانی که کل عرشه پخش شود و هر بازیکن دقیقاً 25 کارت دریافت کند. گرچه هر بازیکن دست خود را رو بـه پایین نگه می‌دارد، اما باید کارت‌ها را روی میز قابل مشاهده نگه دارد تا رقیب بـه وضوح ببیند چند کارت در دست یک بازیکن باقی مانده اسـت.

نقش دیلر ها

رقیب دیلر اولین نوبت را دارد و سپس نوبت بین دو بازیکن بـه صورت متناوب اسـت. بازیکن اول هر کارتی را که انتخاب می‌کند از دستش رو بـه پایین تا مرکز میز بازی میکند و رتبه آن را اعلام می‌کند. مانند بازی استاندارد، بازیکن ممکن اسـت سعی کند بلوف بزند و رتبه ای متفاوت از کارت بازی شده واقعی را اعلام کند.

عبور:
بازیکن بعدی ممکن اسـت پاس را انتخاب کند که در آن هیچ کارتی بازی نمی کند و نوبت بـه رقیب آن بازیکن باز می گردد.

بازی:
بـه طور متناوب، بازیکن یک کارت از خود را رو بـه پایین بـه میز بازی میکند، که نشان میدهد با آخرین کارتی که رقیب او بازی کرده اسـت، هم رتبه اسـت.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

سایت شرط بندی سیگاری بت

اگر رقیب بازیکنی که کارت خود را بازی میکند معتقد باشد که کارت بازی شده توسط رقیب او ممکن اسـت در واقع در رتبه اعلام شده نباشد، این بازیکن می‌تواند “Bluff” را صدا کند.

در این صورت آخرین کارت بازی شده برگردانده می‌شود. اگر کارت بازی شده واقعاً از رتبه ای باشد که اعلام شده اسـت، بازیکنی که “Bluff” را صدا کرده اسـت باید تمام کارت هایی را که در حال حاضر در مرکز شمع قرار دارند در دست خود بگیرد.

با این حال، اگر کارت برگردانده شده در رتبه اعلام شده نباشد، بازیکنی که آن کارت را بازی کرده اسـت باید آن و سایر کارت های‌ موجود در مرکز میز را در دست خود بگیرد. رقیب بازیکنی که باید شمع را جمع می‌کرد، دور بعدی را با پخش یک کارت از هر فرقه روی میز و اعلام رتبه شروع میکند.

Call of “Force” را ایجاد کنید:
رقیب بازیکنی که آخرین بار یک کارت بازی کرده اسـت نیز ممکن اسـت “Force” را صدا بزند. این بازیکنی را که آن کارت را بازی کرده اسـت موظف میکند که کارتی با همان رتبه از دست خود تهیه کند. اگر نتواند این کار را انجام دهد، آن بازیکن باید تمام کارت هایی را که در حال حاضر در مرکز جدول قرار دارند در دست خود بگیرد.

اگر او چنین کارتی را تولید کند، بازیکنی که “Force” را صدا می‌کند باید کارت تولید شده و همچنین تمام کارت های‌ موجود در مرکز میز را در دست خود بگیرد. وقتی بازیکنی آخرین کارت را از دست خود بازی می‌کند.

رقیب او ممکن اسـت هرگز “Force” را صدا نزند. رقیب بازیکنی که در نهایت کارت ها را از وسط جدول بردارد، دور بعد را با بازی کردن هر کارتی که از دستش انتخاب میکند و اعلام رتبه شروع میکند.

اگر هر دو بازیکن پشت سر هم پاس بدهند، انبوهی از کارت‌ها در مرکز میز بـه سمت خارج از بازی کنار گذاشته می‌شود و هیچ کارتی از آن دسته برای هیچ یک از بازیکنان نشان داده نمیشود. آخرین بازیکنی که موفق شده اسـت دور بعدی را بـه همین ترتیب با پخش یک کارت بـه انتخاب خود در مرکز جدول و اعلام رتبه شروع میکند.

بازی زمانی بـه اتمام میرسد که بازیکن بتواند آخرین کارت خود را در نوبت خود بازی کند. این زمانی اتفاق می‌افتد که بازیکن دور بعدی را شروع میکند و رتبه آخرین کارت را اعلام میکند یا زمانی که میتواند در واقع کارتی از رتبه‌بندی کارت‌های‌ اعلام‌شده فعلی بازی کند. اولین بازیکنی که آخرین کارت خود را بازی می‌کند برنده بازی اعلام می‌شود.

بلوف زدن در بازی شک دارم

Verish’ Ne Verish’ که با نام روسی بلوف یا بلوف چینی نیز شناخته می‌شود یک نوع روسی از I Doubt It اسـت. این بازی بـه طور مشابه با نسخه استاندارد I Doubt It پخش می‌شود.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

روش هایی برای شرط بندی و برنده شدن 

اولین بازیکن در یک دور ممکن اسـت 1، 2 یا 3 کارت را روی میز بازی کند، و ادعا میکند که این کارت ها برای همه ی ي از یک رتبه خاص هستند. این ورق ها تا وسط جدول، رو بـه پایین پخش میشوند.

سپس بازیکن بعدی بـه نوبه خود این گزینه را دارد که بـه بازی آخرین بازیکن شک کند یا اجازه دهد که بایستد. اگر او بـه بازی شک کند «با گفتن “Ne Veryu”»، آخرین کارت هایی که بازی کرده اند برگردانده میشوند.

اگر همه ی ي کارت‌ها مطابق ادعای بازیکن باشد، بازیکنی که «Ne Veryu» را صدا زده اسـت باید تمام کارت‌هایی را که در حال حاضر بازی می‌شود بـه مرکز میز برد و بازیکن بعدی بعد از این که بازیکن شک دور جدیدی را شروع کرد.

یک تا سه کارت رو بـه رو بازی کرد. بـه جدول، ادعا می‌کند که این کارت ها هر رتبه ای هستند. با این حال، اگر کارت‌های‌ بازی‌شده همه ی ي همان رتبه‌ای نباشند که بازیکن کارت‌ها ادعا میکند.

با این حال، اگر بازیکن بعدی بـه نوبه خود تصمیم بگیرد که بـه بازیکن قبلی شک نکند، باید یک تا سه کارت از دست خود روی میز بازی کند و ادعا کند که این کارت ها با کارت هایی که بازیکن قبلی بازی کرده اسـت، هم رتبه هستند. این کار در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه می یابد و هر کدام ادعا میکنند که کارت هایی با همان رتبه بازی می‌کنند تا زمانی که عده ای از بازیکنان شک کنند یا کارت های‌ یک بازیکن تمام شود.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

وقتی از بازیکنی خواسته می‌شود که همه ی ي کارت ها را از مرکز میز بردارد، اگر چهار کارت همگی داشته باشد، ممکن اسـت تصمیم بگیرد که انها را از دست خود دور کند، کنار گذاشته و خارج از بازی باشد. او باید چهار کارت را از دست خود نشان دهد و سپس کارت ها کنار گذاشته می‌شوند و برای بقیه بازی استفاده نمیشوند.

یک بازیکن ممکن اسـت بـه نوبت خود، پاس را انتخاب کند. برای انجام این کار، در نوبت خود، بـه سادگی می‌گوید پاس و نوبت بـه نوبت بـه بازیکن بعدی می رسد. اگر همه ی ي بازیکنان در هر دور پشت سر هم پاس بدهند، تمام کارت‌های‌ مرکز میز از بازی حذف می‌شوند و آخرین بازیکنی که هر کارتی را در راند بازی کرده اسـت، دور جدیدی را شروع می‌کند و یک تا سه کارت را در مرکز میز می‌گذارد. .

اولین بازیکنی که آخرین کارت خود را با موفقیت روی میز بازی میکند «و اگر شک داشت که واقعاً کارت های‌ تبلیغ شده را بازی کرده اسـت» برنده دست اسـت.در بازی I Doubt It، بازیکنان اگر در حال بلوف زدن یا متهم کردن اشتباه شخصی بـه بلوف کردن باشند، جریمه کارت دریافت میکنند.در بازی I Doubt It، بازیکنان در صورتی که در حال بلوف زدن باشند یا بـه اشتباه کسی را بـه بلوف زدن متهم کنند، جریمه کارت دریافت میکنند.»

قوانین بازی من شک دارم

I Doubt It یک بازی مهمانی کلاسیک برای سه یا چند بازیکن اسـت. این بازی بـه یک عرشه استاندارد 52 ورق بازی با Kings high و Aces low نیاز دارد. هدف از این بازی این اسـت که اولین کسی باشید که از شر تمام کارت های‌ خود خلاص می‌شود.برای بازی‌های‌ ورق کلاسیک بیشتر، راهنمای ما را برای Solitaire و Cribbage بررسی کنید .

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

اگر بـه دنبال کارت هایی برای بازی با آن شک دارم، یک عرشه استاندارد را در اینجا یا یکی از جدیدترین محصولات ما را در اینجا بررسی کنید .

قبل از شروع بازی، یک فروشنده باید انتخاب شود. برای انجام این کار، بازیکنان باید یک کارت تصادفی از یک عرشه بـه هم ریخته انتخاب کنند. بازیکنی که کمترین کارت را داشته باشد، فروشنده می‌شود. پیوندها با نقاشی های‌ مکرر شکسته می‌شوند. فروشنده عرشه را بـه هم می‌زند و همه ی ي کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین بـه هر بازیکن یکی یکی میدهد.

بازی با Aces شروع میشود. بازیکن سمت چپ فروشنده با بیان این که چه تعداد آس در وسط منطقه بازی بـه صورت رو بـه پایین قرار خواهد گرفت، شروع میکند. بازی در جهت عقربه های‌ ساعت حرکت می‌کند .

و رتبه برای نوبت بـه 2 و غیره افزایش مییابد. بازیکنان باید حداقل یک کارت بگذارند حتی اگر رتبه خاصی را در دست نداشته باشند. بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن باید رتبه ای را بـه دست بیاورد 5 اسـت و هیچ 5s ندارد، می‌تواند مخفیانه یک ملکه و یک جک بگذارد و بگوید که دو 5 را می‌گذارد.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

قبل از این که بازیکن بعدی کارت‌های‌ خود را بگذارد، هر کسی که فکر می‌کند بازیکن فعلی دروغ می‌گوید میتواند بگوید “شک دارم”. اگر بازیکن دروغ می‌گفت، باید تمام کارت های‌ وسط را گرفته و بـه دست خود اضافه کند. اگر بازیکن حقیقت را می‌گفت، بازیکنی که میگفت «من شک دارم» باید تمام کارت را از وسط بردارد.

اولین بازیکنی که از شر تمام کارت های‌ خود خلاص شود، برنده بازی اسـت.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره I Doubt It و قوانین آن، مقاله ویکی‌پدیا را در اینجا یا مقاله پاگات را اینجا ببینید .

بسته های‌ دور انداخته پی در پی را بـه صورت متقاطع قرار دهید تا از اختلاف نظر جلوگیري شود. در اینجا یک بازیکن 3 پادشاه را اعلام کرده اسـت اما در حال بازی کردن دو 5 و یک جک دستگیر شده اسـت!

I Doubt It یک بازی کارتی خنده دار اسـت که برای کودکان و همچنین بزرگسالان سرگرم کننده اسـت. اگر در بلوف زدن مهارت دارید و ذهن مشکوکی دارید، پس این بازی برای شما مناسب اسـت! در اینجا نحوه بازی آمده اسـت:

تعداد بازیکنان:
دو یا بیشتر، اما با حداقل سه بازیکن چالش بزرگ‌تری اسـت.

هدف:
اولین بازیکنی باشید که از شر تمام کارت های‌ خود خلاص می‌شود.

کارت ها:
یک دسته معمولی 52 کارتی برای دو تا پنج بازیکن استفاده میشود. دو بسته 52 کارتی برای شش بازیکن یا بیشتر استفاده میشود.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

همه ی ي کارت ها را تا حد امکان بـه طور مساوی تقسیم کنید. برای صرفه جویی در زمان، دو یا سه نفر معامله کنید. بـه نوبه خود، بازیکنان یک یا چند کارت را دور می اندازند و انها را بر اساس رتبه اعلام می‌کنند. با آس شروع کنید. بازیکن سمت چپ فروشنده با گفتن، بـه عنوان مثال، “دو آس” شروع میکند، و دو کارت را بـه صورت رو بـه پایین در مرکز میز قرار میدهد تا یک پشته دور انداخته شود.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

بهترین سایت شرط بندی در ایران 

بازیکن زیر “Deuces” یا شاید “One Deuce” را اعلام میکند و یک کارت را روی پشته قرار می‌دهد. بازیکن بعدی “3s” و غیره را اعلام میکند، هر بازیکن یک رتبه بالاتر از بازیکن قبلی را اعلام میکند. پس از این که بـه پادشاهان رسیدید، دوباره با آس ها بازی را شروع کنید.

در نوبت شما باید دور بریزید، اما کارت هایی که دور می اندازید لازم نیست رتبه ای باشد که برای آن درخواست شده اسـت. ممکن اسـت “سه ملکه” را اعلام کنید و دو جک و یک 6 یا هر سه کارت دیگر را کنار بگذارید. قانع کننده باشید هر کسی که شک دارد می‌تواند شما را با فریاد زدن “من شک دارم” بـه چالش بکشد.

چالش:
اگر بـه چالش کشیده شد، رد کردن های‌ خود را برگردانید. اگر آن چیزی نیست که ادعا کردید، کل بسته دور ریختنی را بردارید. اما اگر کارت های‌ شما همانگونه که اعلام شده باشد، رقیب شما پشته را برمی دارد!

توجه داشته باشید که وقتی از یک بسته استفاده می کنید، می توانید تا چهار کارت را دور بریزید. با دو عرشه، دور انداختن می‌تواند تا هشت کارت بالا برود.

نکات:
اغلب لازم اسـت یک دور انداختن ساختگی درست کنید. این ممکن اسـت زمانی که پشته دور انداختن کم اسـت انجام شود. ممکن اسـت با یک دروغ تک کارتی فرار کنید. همانگونه که توده رشد میکند.

خطرات دور انداختن و بـه چالش کشیدن نیز افزایش مییابد. همچنین، مطمئناً در رد نهایی خود بـه چالش کشیده خواهید شد. بنابراین از قبل برنامه ریزی کنید تا حداقل یک کارت از رتبه ای که نیاز دارید داشته باشید. باز کردن دست با از دست دادن یک چالش گاه بـه گاه میتواند مفید باشد.

آموزش بازی ورق من شک دارم +‌ ترفند و قوانین لازم I Doubt It

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت بازی های‌ کازینویی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفح هقرار دادیم و در عده ای از بازی ها، ممکن اسـت چالش های‌ زیادی وجود داشته باشد و ممکن اسـت بخواهید بـه انها نظم دهید. یکی از راه‌های‌ انجام این کار این اسـت که فقط بـه بازیکن بعدی اجازه دهید که بگوید “من شک دارم.” بازی همچنین ممکن اسـت از آس بـه پایین مانند آس، کینگ، ملکه و غیره انجام شود.

ثبت نام در سایت سیگاری بت