5 روش پولساز در بازی حکم + معرفی سایت معتبر شرط بندی

آخرین بروزرسانی : 13 می 2021
5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

بازی پاسور و ورق حکم یکی از بازی هاي‌ بسیار هیجانی و بسیار مشهور در کازینوی انلاین و بازی هاي‌ دورهمی اسـت در ادامه با 5 روش پولساز در بازی حکم سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

نحوه بازی پاسور حکم 

بـه گزارش برترین بت همه ی ي ما می‌دانیم کـه بازی حکم خیلی محبوب اسـت و بدون شک محبوب ترین و عام ترین بازی ورق در ایران . بازی بـه صورت چهار نفره بازی می‌شود و خوشبختانه قوانین ان همه ی جا یکسان اسـت ؛ بـه غیر از یکسری تبصره هاي‌ استثنائی کـه خیلی کم پیش می‌آید.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پاسور کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ترفند و معرفی سایت معتبر

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

آموزش بازی حکم مختصر

بـه هر بازیکن ۱۳ برگ داده می‌شود کـه یک خال ؛ بـه انتخاب شخص حاکم ؛ بـه عنوان خال حکم انتخاب میشود و بر همه ی خال هاي‌ دیگر برتری دارد . بازیکنان در دو تیم حریف باهم بازی می‌کنند و هر تیم کـه زودتر ۷ برگ را برد برنده ان بازی اسـت .

هر کس کـه ۷ بازی را برد یک روند را برده و هر کس ۲ یا ۳ روند را برد برنده نهایی بازی اسـت.قبل از شروع بازی انتخاب یار و انتخاب حاکم صورت می‌گیرد. یار‌ها میتوانند توافقی باهم باشند ولی حاکم حتمأ باید با قرعه کشی انتخاب شود .

بـه این ترتیب کـه هر بازیکن یک برگ میکشد . هر کس شماره بزرگتری را برداشت حاکم اسـت و برگ بزرگ بعدی هم یار حاکم اسـت « اگر یار‌ها هم با قرعه کشی انتخاب شوند» . اگرهم دو نفر برگ هم رده هم دیگر را کشیدند میتوانند دوباره برگ بکشند . ترتیب شماره‌ها ترتیب معمولی اسـت یعنی : A,K,Q ,J ,۱۰٬۹,۸ …. ۲

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

شمارش کارت ها در بازی حکم

دست دادن نفر سمت راست حاکم مؤظف اسـت دست بدهد . بـه این ترتیب کـه ابتدا برگ‌ها را بر میزند و بـه پشت در اختیار یار حاکم میگذارد تا او هم یک بر اختیاری بزند « بـه اینکار کپ کردن می‌گویند» .

سپس بـه ترتیب ابتدا بـه حاکم ؛ سپس دست راست او ؛ نفر بعدی و سرانجام خودش ۵ برگ میدهد . حاکم با توجه بـه دست خودش یک خال را بـه عنوان خال حکم انتخاب میکند و با صدای بلند اعلام میکند . سپس در دو مرحله دیگر فرد دست دهنده ۴ برگ بـه هر کس میدهد . تا ۱۳ برگ دست هر بازیکن باشد . در اینجا مرحله دست دادن تمام میشود.

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

نقش حاکم در بازی پاسور

حاکم بازی را شروع میکند . هر خالی کـه نفر اول بازی کرد ؛ بقیه هم باید همان خال را بازی کنند مگر این‌که از ان خال نداشته باشند کـه دراین صورت می‌تواند هر برگی کـه دوست دارد بازی کند.

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

سپس بازیکن سمت راستی باید بازی کند و بـه همین ترتیب بازی از طریق بازیکن سمت راست میچرخد .هر شخصی کـه خال بزرگ‌تر را بازی کرده بود تیم او برده‌اسـت و ان دست را در جلوی خود بـه پشت میگذارد . سپس کسی کـه برگ برنده را انداخته باید دست بعدی را شروع کند .

هر گاه کسی خال بازی شده را نداشت میتواند بـه اختیار خود هر برگی را بازی کند . اگر از خال حکم بازی کند ؛ هر برگ از ان خال ؛ هر برگ از خال هاي‌ دیگر را میبرد . مثلأ اگر تک پیک بازی شده باشد اما حکم دل باشد و بازیکنی هیچ برگ پیک نداشته باشد می‌تواند با ۲ لو دل ان دست را ببرد . چون دل خال حکم اسـت.

در دست اخر بازی حکم چگونه میشود ؟

بـه محض این‌که جمع برگ هاي‌ برده یک تیم بـه ۷ دست رسید ؛ بدیهی اسـت کـه ان تیم این دور بازی را برده . پس یک دست بـه نفع این تیم می‌شود . چنانچه حاکم دست قبل از این تیم بوده ؛ همان فرد حاکم می‌ماند.

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

اما اگر حاکم از تیم دیگر بوده ؛ حاکمی بـه نفر سمت راست او – کـه طبیعتأ از تیم برده فعلی اسـت – تعلق می‌گیرد و بـه همین ترتیب با هر دست باخت تیم حاکم ؛ عنوان حاکمی بـه تیم برنده تعلق میگیرد .

هر تیمی کـه ۷ دست برد ؛ یک روند بازی را برده . و بسته بـه توافق اول بازی کـه چند روند بازی شود ؛ ۱ یا ۲ یا ۳ دست ؛ هر تیم کـه زودتر بـه تعداد روند تعیین شده رسید برنده نهایی بازی خواهد بود .برای ورود بـه سایت معتبر بازی پاسور کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

تبصره‌ها و قوانین:

کوت: چنانچه تیم حاکم مؤفق شود دست رابا نتیجه ۷بر صفر ببرد ؛ بـه جای یک دست دو دست برای ان‌ها ثبت می‌شود . پرکوت : اگر حالت بالا برای تیم غیر حاکم ان دست پیش بیاید یعنی ۷ بر صفر تیم حاکم را ببرد بـه جای یک دست ۳ دست برده برایش ثبت میشود.

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

کوت دست ۶:چنانچه تیمی تیم مقابل را در دست ۶ کوت کند بازی بـه این صورت ادامه خواهد یافت : تیم بازنده ۶ و تیم مقابل ۱ تیم بازنده حاکم خواهد بود

بام : اگر تیمی پس از این‌که ۷ دست را برد ؛ اصرار بـه ادامه بازی داشت و مؤفق شد کـه تمام ۱۳ برگ را ببرد در اصطلاح بـه ان بام میگویند . دراین صورت کل بازی تمام اسـت و تیم بام کننده برنده نهایی بازی خواهد بود .

5 روش پولساز در بازی حکم  + معرفی سایت معتبر شرط بندی

ورود به سایت معتبر بازی جکم

این پیروزی سهمگین ترین نوع میباشد و بـه نظر ما بهترین سایت حکم سیگاری بت اسـت و برای ورود بـه سایت معتبر بازی پاسور کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

5 روش پولساز در بازی حکم + معرفی سایت معتبر شرط بندی

ثبت نام در سایت سیگاری بت