ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین :اگر قصد دارید در یک سایت معتبر بازی پوکر انجام دهید روی ورد به سایت شرط بندی در بالا کلیک نمایید.

 

در پوکر شرطی چه مقدار از دست هایتان را باید وارد بازی کنید؟

انواع استراتژی پوکر را آموزش ببینید تا بتوانید حرفه اي پوکر بازی کنید ودر شرط بندی ها موفق عمل کنید.

 

نکته مهمی کـه تفاوت بین بازی هاي‌ آنلاین و حضوری دانکی را نشان می‌دهد، درصد ورود اختیاری بـه پات «VPIP» اسـت. این آمار در بازی نشان می‌دهد بازیکن چقدر شُل «بازی کردن دست هاي‌ بیشتری از سبک بازی نرمال یا نسبت بـه میانگین بازیکنان حاضر در بازی» بازی میکند.

 

عنوان Donkey

استفاده از عنوان Donkey «کـه از این پس برای اسانی مخاطب دانکی خطاب می‌شود» در خصوص بازیکنان پوکر از نظر استیو سلبرید نویسنده یادداشت، در اشاره بـه پوکر بازان باتجربه اي اسـت کـه فارغ از حریف، همیشه بـه یک شیوه بازی می‌کنند و هیچوقت خودرا نسبت بـه شرایط منطبق نمی‌کنند. این بازیکنان طبق معمول بی نهایت شُل هستند و تا حدی منفعل بازی می‌کنند.

 

اگر دستشان را دوست داشته باشند، از هر موقعیتی با ان بازی میکنند و رِیز شدن یا نشدن پات برایشان مهم نیست. این بازیکنان تنها 1 بار در پیش فلاپ فکر می‌کنند و با همان برنامه پیش میروند کـه باعث میشود سو استفاده از ان ها بسیار آسان باشد.

 

جدول زیر را مد نظر قرار دهید.

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

 

این جدول «سطر 1» نشان میدهد کـه بازیکن حضوری 1 بـه 2 هولدم «شرط هاي‌ حضوری»؛ بـه طور متوسط 37% VPIP ثبت می‌کند کـه در واقع 70% شل تر از همین میزان برای بازیکنان آنلاین «22%» اسـت.

 

برترین بت : مشخص اسـت کـه بازیکنان آنلاین، بسیار سفت تر «بازی کردن تعداد کمتری از دست ‌ها نسبت بـه میانگین بازی یا بازیکنان» بازی می‌کنند، ولی سوال اصلی این اسـت کـه در پوکر، با چه مقداری از دست هایتان وارد بازی شوید؟

 

ورود اختیاری به پات آنلاین

در تحقیقاتی کـه داشتیم ؛ در تاریخچه 6.000.000 میلیون دست پوکر آنلاین را مورد بررسی قرار دادم. شکل 2 در پایین منحنی نرخ برد میانگین برای بازیکنان آنلاین با VPIP مختلف را نشان می‌دهد.

 

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

 

آمار برد در بازی پوکر

 

این عکس مشخص میکند، بهترین حالتی کـه بازیکن 1 شرط بزرگ بـه ازای 100 دست میبرد، در بازی کردن 15% از دست هایش بـه دست می‌آید. حواس تان باشد بازیکنان سطح متوسط آنلاین با بازی کردن 22% دست هایشان، بـه ازای هر 100 دست، 5 شرط بزرگ میبازند «مربع مشخص شده در منحنی».

 

این منحنی می‌گوید تقریباً 15% دست هاي‌ بازیکن سطح متوسط، دست برنده اسـت، ولی وقتی این رقم بـه 22 درصد میرسد، برد بـه باخت بدل می‌شود. حواس تان باشد بازی خیلی سفت، بـه اندازه بازی خیلی شُل، بـه وجهه ما آسیب نمی‌زند.

 

ورود اختیاری به پات در بازی های حضوری

ترسیم منحنی شکل بالا برای بازی هاي‌ حضوری ممکن نیست.

با اي حال، با ثبت تاریخچه چند صد دست بازی حضوری، میتوانیم بـه شماره قابل اتکایی از VPIP برای این بازی ها هم برسیم.

اینکار را در خصوص 4 سالن پوکر در لاس وگاس انجام داده و بـه این نتیجه رسیدم کـه VPIP میانگین دراین مکان ها برابر با 37 درصد اسـت.

 

با این کـه برخی میزها سفت تر از بقیه هستند، درصد VPIP خیلی کم تغییر میکند.

حتی بازی هاي‌ 2 بـه 5 دلاری وگاس هم بـه همین اندازه شل هستند.

از این رو، بازی هاي‌ نرخ پایین حضوری در وگاس، بسیار شُل تر از بازی هاي‌ آنلاین هستند.

این چه تاثیری در VPIP ایده آل وگاس دارد؟

 

شلی اضافه در بازی پوکر

شلی اضافه در بازی هاي‌ نرخ پایین هولدم نامحدود تنها فاکتور مهم برای درنظر داشتن نیست. چون در بازی هاي‌ حضوری بازیکنان بیشتری در پات حضور دارند و البته از بازیکنان آنلاین ضعیف تر هستند، سایز میانگین پات بزرگتر اسـت «سطر هفتم جدول بالا». بـه معنای این اسـت کـه باید بتوانیم دراین بازی ها مخصوصا وقتی موقعیت داریم، دست هاي‌ بیشتری بازی کنیم.

 

با این حال، نباید دیوانه وار رفتار کنیم. نمیتوانیم با بازی کردن دست هایي بـه اندازه رقبا، بـه سود برسیم، ولی اگر در پس فلاپ مهارت لازم را داشته باشیم و دست هاي‌ اضافه‌مان را از موقعیت هاي‌ آخر بازی کنیم، احتمالا بتوانیم VPIP ایده آل خودرا تا 20 درصد بیشتر کنیم.

 

ترفندهای بازی پوکر شرطی آنلاین

با این حال براساس داده ها، هیچوقت با خاطرجمعی نمی‌توانیم میزان ایده آل را مشخص کنیم، ولی 20% اندازه اولیه مناسبی برای بازی درکنار دانکی ها اسـت. اگر بازی سفت تر از سایر موارد باشد کـه در ان بازیکنان کمتری لیمپ کنند و پات کوچک تر باشد، کمی سفت تر بازی کردن تغییر مناسبی اسـت. برای بازی هاي‌ بسیار شل و منفعل، طبق معمول میتوان شل تر بازی کرد.

 

فاکتور نهایی تعیین کننده میزان شل بازی کردن، کیفت بازی خودتان در پس فلاپ اسـت. اگر VPIP شـما حدود 20% اسـت، باید کمی سفت تر بازی کنید. بعد از این کـه شکاف هاي‌ بازیتان را رفع کردید، می‌توانید مخصوصا موقع حضور در موقعیت هاي‌ آخر، دست هاي‌ نزدیک بیشتری اضافه کنید.

 

موقعیت در بازی پوکر

بحث قبلی تنها VPIP میانگین را مد نظر قرار میدهد و اهمیت موقعیت را نادیده می‌گیرد. با این حال، اگر در بازی هاي‌ نرخ پایین حضوری وگاس شرکت می‌کنید، احتمالا زیادی شل هستید.

 

میتوانید بـه روشی ساده VPIP حضوری خودرا ارزیابی کنید. تنها برای چند جلسه بازی، VPIP دست هایتان را بشمارید. اگر محل بازیتان چیزی حدود 35 دست در هر ساعت ارائه میکند، می‌توانید در 5 یا 10 ساعت، بـه شماره مجموع قابل اتکایی برسید.

 

اگر در VPIP، جایی حدود 20% هستید، در مسیر درستی قرار گرفته اید  ولی اگر این میزان برایتان 30؛ 40 درصد یا بیشتر اسـت، باید بیشتر در خصوص رفع شکاف هاي‌ بازیتان فکر کنید.

 

با سپاس از همراهی شـما برای آموزش هاي‌ بیشتر بازی پوکر و دیگر بازهای کازینو در برترین بت بـه پایین مطلب مراجعه نمایید. همچنین جهت بازی در سایت شرط بندی روی ورود بـه سایت شرط بندی بالا کلیک نمایید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت