بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

فضانورد Astronaut یک بازی اسلات کازینویی آنلاین با کلی بونوس ویژه و سود روزانه خفن می‌باشد در ادامه با بازی خفن فضانورد Astronaut بازی راحت پولساز با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

معرفی بازی آسترونات 

فضانورد یک اسلات کازینوی جدید از Red Tiger Gaming با یک هدف واحد اسـت، جمع‌آوری هرچه بیشتر کریستال‌هاي‌ سبز ودر عین حال اجتناب از کریستال‌هاي‌ قرمز. تنها 1 حلقه با 1 ردیف ودر مجموع 3 سمبل وجوددارد. هر بار کـه یک کریستال سبز فرود می آورید، برنده هاي‌ شـما افزایش می‌یابد. این شبیه ویژگی‌هاي‌ قمار دیگر اسلات‌هاي‌ کازینو اسـت، جایی کـه وقتی اشتباه حدس می زنید. 

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

تمام پول خودرا از دست میدهید. بـه ازای هر کریستال سبزی کـه فرود می‌آیید، خطر از دست دادن چرخش بعدی شـما بیشتر می‌شود، اما شانس شـما برای کسب یک برد بزرگ نیز بـه میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. صعود بـه سطح 20 میتواند حداکثر برد خیره کننده 48000 برابر شرط را بـه شـما بدهد. آیا آماده‌اید ببینید در فضا چه اتفاقی می‌افتد؟

 

ویژگی های بازی آنلاین فضانورد

فضانورد یک اسلات ویدیویی از Red Tiger Gaming با 1 حلقه و 1 ردیف اسـت. Min.bet 0.1 اسـت و Max.bet روی 2 متوسط متوقف می‌شود. RTP پیش فرض 95.69٪ اسـت، اما می توانید با نسخه هایي با 94.68٪؛ 92.71٪ و 90.68٪ روبه‌رو شوید. نوسانات بالا اسـت و حداکثر برد میتواند بـه 48000 برابر شرط برسد.در فضا در بین فضانوردان، ویژگی‌هاي‌ Golden Shield و Advanced Level را پنهان کنید.

 

ما دریک سفینه فضایی دور از زمین هستیم و از پنجره جلویی بـه بیرون نگاه میکنیم. ستاره ها و دنباله دارها آسمان آبی و قرمز را روشن می‌کنند ودر قسمت هاي‌ بالای صفحه یک سیاره بزرگ قرار دارد. حلقه تک لوله اي اسـت کـه یکی از سه سمبل را نشان می‌دهد. در سمت چپ لوله دیگری وجوددارد کـه برد فعلی شـما را نشان می‌دهد و اگر در چرخش هاي‌ زیر موفق شوید چقدر برنده خواهید شد. در سمت راست لوله دیگری وجوددارد کـه نشان میدهد با کمک Golden Shield چقدر می توانید در سطح پیشرفته برنده شوید.

 

برای برنده شدن، باید کریستال سبز یا سپر طلایی را بـه زمین بفرستید. هر زمان کـه برنده شدید، میتوانید بـه چرخیدن ادامه دهید تا ان را افزایش دهید یا ان را جمع کنید و دوباره شروع کنید. شـما همچنین می توانید ان را تقسیم کنید، بـه این معنی کـه نیمی از برد را در حالی کـه با نیمه دیگر قمار می کنید، بدست می آورید.

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

انواع نمادهای بازی آنلاین فضانورد

بازی با 19 کریستال سبز، 8 کریستال قرمز و 1 سپر طلایی روی حلقه شروع میشود. هر زمان کـه یک کریستال سبز را فرود می آورید، از قرقره حذف میشود و خطر از دست دادن چرخش بعدی افزایش مییابد. شانس برنده شدن در نخستین چرخش شـما 71.4٪ اسـت، در حالی کـه خطر باخت با فرود کریستال قرمز 28.6٪ اسـت.

 

بـه ازای هر بردی کـه بـه دست می آورید، برنده هاي‌ شـما بر اساس پله هاي‌ برد افزایش می‌یابد. فقط بـه یاد داشته باشید کـه اگر بـه کریستال قرمز ضربه بزنید، همه ی چیز را از دست خواهید داد، مگر این کـه سپر طلایی را دریک چرخش قبلی فرود آورده باشید. دراین صورت شـما یک فرصت اضافی خواهید داشت. این مبلغی اسـت کـه هر سطح پرداخت می کند:

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

سطح 1 – 1.1x

سطح 2 – 1.46x

سطح 3 – 1.8x

سطح 4 – 2.44x

سطح 5 – 3.24x

سطح 6 – 4.52x

سطح 7 – 6.42x

سطح 8 – 9.04x

سطح 9 – 13.6x

سطح 10 – 19.4x

سطح 11 – 29.8x

سطح 12 – 48.8x

سطح 13 – 85x

سطح 14 – 145x

سطح 15 – 280x

سطح 16 – 496x

سطح 17 – 1090x

سطح 18 – 2620x

سطح 19 – 6140x

سطح 20 – 18000x

 

ویژگی های اسلات فضانورد

 

حداکثر برد در اسلات فضانورد چقدر اسـت؟

شـما می توانید تا 48000 برابر شرط برنده شوید.

 

چه ویژگی هایي در اسلات فضانورد موجود اسـت؟

ویژگی ها عبارتند از Golden Shield و Advanced Level.

 

تنها یک سپر طلایی روی قرقره وجوددارد و میتواند بسیار مفید باشد زیرا از شـما در برابر کریستال قرمز محافظت می کند. سپر طلایی چرخش خودکار را شروع می کند زیرا شـما محافظت شده اید و نمی‌توانید چرخش زیر را از دست بدهید. چرخش ها تا زمانی کـه کریستال قرمز فرود آید و سپر طلایی شکسته شود ادامه می‌یابد. در ان مرحله، شـما همان گزینه‌هاي‌ معمول را دارید: برای جمع‌آوری برنده‌هاي‌ خود یا ادامه چرخیدن.

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

انواع سطح های بازی آنلاین فضانورد

هنگامی کـه کریستال قرمز فرود آمده و سپر طلایی را می شکند، سطح پیشرفته فعال میشود. جوایز نردبان برد افزایش می‌یابد ودر هر سطحی کـه هنوز بـه دست نیامده اسـت در معرض اسـت. این بدان معناست کـه اگر بخواهید بلافاصله پس از شکستن سپر طلایی توسط کریستال سرخ، برنده‌هاي‌ خودرا جمع‌آوری کنید، جایزه پیشرفته را برنده نخواهید شد.

 

سطح 1 – 1.1x

سطح 2 – 1.52x

سطح 3 – 2x

سطح 4 – 2.8x

سطح 5 – 3.62x

سطح 6 – 5.06x

سطح 7 – 7.22x

سطح 8 – 9.5x

سطح 9 – 14.46x

سطح 10 – 21.66x

سطح 11 – 32.5x

سطح 12 – 56x

سطح 13 – 95x

سطح 14 – 158x

سطح 15 – 326x

سطح 16 – 690x

سطح 17 – 1360x

سطح 18 – 3610x

سطح 19 – 9920x

سطح 20 – 48000x

عده اي از مقادیر ممکن اسـت بـه رقم دوم اعشار گرد شوند، اگر یک برد منجر بـه برد با 3 یا بیشتر اعشار شود.

 

 

شباهت های بازی آنلاین فضانورد

فضانورد شباهت‌هایي با Spaceman دارد، یک بازی بـه اصطلاح تصادف با نردبان جایزه رو بـه رشد برای هر بردی کـه کسب میکنید و اگر بـه موقع ان‌ها را جمع نکنید، تمام بردهای شـما را از بین میبرد. هردو بازی در فضا نیز اتفاق می‌افتند، اما Spaceman از نزدیک‌تر اسـت و یک فضانورد یا شاید کیهان‌نورد را دنبال میکند، زیرا در فضا پرواز میکند و سعی میکند از تصادف پیش گیری کند.

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

Spaceman همچنین دارای یک عنصر اجتماعی اسـت کـه فضانورد فاقد ان اسـت زیرا چندین بازیکن می‌توانند بـه طور هم زمان شرط بندی کنند و با یک دیگر چت کنند در حالی کـه فضانورد در فضا شلیک می کند. فضانورد همچنین شبیه بازی‌هاي‌ انتخاب و کلیک مانند Hot Shots: Mines و Gold Digger: Mines اسـت، بـه این معنا کـه شـما نردبان جایزه رو بـه رشد و نمادهای کمی دارید.

 

یک جزئیات قابل توجه کـه در ان فضانورد در مقایسه با سایر بازی هاي‌ ذکر شده متمایز اسـت، حداکثر برد فوق العاده سودآور 48000 برابر شرط اسـت. برای رسیدن بـه ان؛ شـما باید تمام 19 کریستال سبز و سپر طلایی را قبل از شکستن کریستال قرمز فرود آورید. فرود آوردن هر یک از 7 کریستال قرمز باقی مانده باعث میشود همه ی چیزهایی را کـه تا کنون بـه دست آورده اید از دست بدهید.

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

بازی فضانورد Astronaut با 50 میلیون سود روزانه + قوانین و ترفند

ورود به سایت معتبر بازی انلاین

Astronaut from Red Tiger Gaming یک بازی همه ی یا هیچ اسـت کـه در ان درآمد شـما بر اساس نردبان جایزه افزایش مییابد تا زمانی کـه کریستال قرمز فرود آید و همه ی چیز را از شـما بگیرد برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت