آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

رولت دابل بال یا همان رولت دو توپی یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ رولت کازینویی قمار در دنیا می‌باشد کـه هیجان بسیاز زیادی این بازی دارد در ادامه با آموزش 0 تا 100 رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت بـه رولت معمولی «100%» سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی رولت دو توپی 

رولت دو توپی Double Ball Roulette یک بازی کازینوی مبتکرانه اسـت کـه توسط Evolution درسال 2016 راه اندازی شد. هیچ جایزه اي برای حدس زدن این کـه چه چیزی این بازی را خاص می‌کند وجود ندارد. نام تقریبا ان را نشان می دهد. هنگام انجام این بازی بـه جای یک توپ از دو توپ سفید استفاده می کنید.

 

این نه تنها نحوه بازی را تغییر می دهد، بلکه پرداخت هاي‌ بالفعل و شرط بندی هایي کـه می توانید انجام دهید را نیز تغییر می دهد.گنجاندن یک توپ اضافی، شکل سنتی رولت را روی سرش می چرخاند. آن ها برای انجام اینکار برای بازیکن مزیت هایي دارند، اما عده اي از جنبه هاي‌ منفی نیز دارند.

 

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

قوانین و یادگیری رولت دو توپی

نخستین بخش یادگیری یک بازی جدید، آشنایی با قوانین اسـت. در غیر این صورت، وقتی نمیدانید چه کاری می توانید یا نمیتوانید انجام دهید، چگونه می توانید بازی کنید؟با نگاهی بـه شکل سنتی رولت، می‌بینید کـه شباهت هاي‌ زیادی با رولت دو توپ وجوددارد. اما همانگونه کـه می توانید از یک نسخه از یک بازی انتظار داشته باشید، آن ها در این جا و آنجا چند پیچ هستند.عده اي از قوانین مهمی کـه باید در رولت توپ دوبل بـه خاطر بسپارید در زیر ذکر شده اسـت:

 

می‌توان از چرخ رولت تک یا دوتایی صفر استفاده کرد.

بازی با استفاده از دو توپ سفید انجام می‌شود.

شرط‌هاي‌ خارجی فقط زمانی برنده می شوند کـه همه ی توپ‌ها موفق باشند.

فقط یک توپ باید موفقیت آمیز باشد تا شرط هاي‌ داخلی برنده شود. اگر هردو توپ موفق باشند، پرداخت دو برابر میشود.

جکپات دو توپ فقط زمانی برنده می‌شود کـه هردو توپ روی یک شماره فرود آیند.

 

برای موفقیت در رولت دو توپی چکار کنیم ؟

اگر قصد دارید این بازی رابا موفقیت انجام دهید، باید گزینه هاي‌ شرط بندی خودرا بدانید. اکنون، چند گزینه در اختیار شـما وجوددارد. نوع شرط بندی کـه انجام می دهید تعیین کننده میزان پرداختی اسـت کـه دریافت می کنید.بـه عنوان یک قاعده کلی، هر چه شرط خطر بیشتری داشته باشد، پرداخت ان بیشتر خواهد بود. در زیر بـه عده اي از رایج ‌ترین شرط‌بندی‌هایي کـه می توانید در رولت Double Ball انجام دهید، نگاهی می‌اندازیم.

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

شـما می توانید در رولت Double Ball شرط بندی هاي‌ استاندارد خارجی انجام دهید. مثالها عبارتند از:

قرمز یا سیاه

فرد یا زوج

1-18 یا 19-36

این شرط‌ها 3:1 پرداخت می کنند و هردو توپ برای بردن باید موفق باشند.

 

1 قرمز، 1 سیاه

این شرط برای رولت Double Ball منحصر بـه فرد اسـت زیرا بـه دو توپ نیاز دارد. زمانی کـه یک توپ دریک جیب سیاه و دیگری دریک جیب قرمز فرود می آید، سود میدهد.

 

یک شماره

این یکیدیگر از شرط‌بندی‌هاي‌ رایج اسـت و بین تعداد زیادی از علاقه‌مندان بـه رولت محبوب اسـت. اگر یک توپ دریک شماره انتخاب شده فرود بیاید، 17:1 پرداخت می‌شود. اگر هردو توپ در جیب انتخابی فرود آیند، پرداخت دو برابر می‌شود.جکپات دو توپ پتانسیل برای برنده شدن عظیم دارد. اگر هردو توپ در تعداد انتخاب شده فرود آیند، 1200:1 پرداخت میشود.

 

آیا قوانین توپ دوبل با رولت معمولی متفاوت است؟

رولت دو توپ را میتوان روی چرخ رولت آمریکایی یا رولت اروپایی مانند تصویر بالا بازی کرد.بـه طور کلی، رولت دو توپی دقیقاً همان قوانین رولت معمولی را دارد. اصل بازی دقیقاً یکسان اسـت: شـما روی نتیجه چرخش چرخ شرط می بندید، اما اکنون بـه جای یکی دو توپ وجوددارد! بنابر این اگر نحوه بازی رولت را یاد بگیرید، از قبل میدانید کـه چگونه رولت دو توپ بازی کنید!تفاوت اصلی بین رولت استاندارد و دوبل توپی در پرداخت ها و نحوه برنده شدن اسـت:

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

بیشتر بخوانید: آموزش بازی رولت فرانسوی در سایت شرط بندی

 

در شرط‌بندی‌هاي‌ خارجی در رولت دو توپ، هردو توپ باید دریک جیب برنده قرار بگیرند تا شـما برنده شوید. بـه عنوان مثال، اگر روی سیاه شرط بندی می کنید، هردو توپ باید روی سیاه قرار بگیرند تا شـما برنده شوید.برای شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی، اگر یکی از توپ‌ها در جیب برنده قرار بگیرد، برنده خواهید شد. اگر هردو توپ دریک جیب برنده قرار بگیرند، پرداخت شـما دو برابر می‌شود!فراتر از ان؛ رولت دو توپ در اصل همان رولت معمولی اسـت.

 

بهترین انتخاب اعداد در رولت دو توپی

شرط‌هاي‌ رولت دو توپ مانند رولت استاندارد اسـت. پس از تسلط بر بازی اصلی، بـه اسانی می توانید رولت دو توپ بازی کنید!انواع شرط بندی در رولت دوبل توپی اساساً با انواع رولت معمولی یکسان اسـت. از آنجایی کـه جداول یکسان اسـت، در مورد انواع شرط بندی موجود در رولت توپ دوبل تفاوت عمده اي وجود ندارد.

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

همان طور کـه گفته شد، پرداخت ها در رولت دو توپ بسیار متفاوت اسـت. توانایی قرار دادن هردو توپ دریک جیب برنده میتواند برد شـما را برای شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی بسیار افزایش دهد، اما شرط بردن هردو توپ بـه این معنی اسـت کـه شرط‌هاي‌ خارجی کمی ریسک‌تر از رولت استاندارد هستند. بـه‌علاوه، اگر بـه طور انحصاری در شرط‌هاي‌ داخلی بازی میکنید، می توانید انتظار داشته باشید کـه تقریبا دو برابر بیشتر از رولت استاندارد برنده شوید.در این جا عده اي از شرط‌بندی‌هاي‌ رولت دو توپ وجوددارد کـه میتوانید انجام دهید:

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

بهترین انتخاب ها

قرمز، سیاه، فرد، زوج، 1-18؛ 19-36 – اگر هردو توپ روی شماره 18 مشخص شده فرود آیند، 3:1 پرداخت میشود.

1 قرمز، 1 سیاه – اگر توپی روی قرمز و یکی سیاه قرار بگیرد، 1:1 پرداخت میکند

یک شماره – اگر هر یک از توپ ها روی شرط شماره فرود آمد، 17:1 پرداخت میکند، و اگر هردو توپ انجام شود، 34:1 پرداخت می‌کند.

دو شماره – اگر هر کدام از توپ ها بـه شماره انتخابی فرود بیاید 8:1 پرداخت می‌کند، اگر هردو توپ فرود آمدند 10:1

سه شماره – اگر هر یک از توپ ها روی اعداد شرط فرود آمد 5:1 پرداخت می‌کند، اگر هردو انجام دهند 10:1

Four Number – اگر هر کدام از توپ ها روی اعداد شرط فرود آمد 3:1 پرداخت می‌کند، اگر هردو انجام دهند 6:1

شماره پنج – اگر هر توپ روی اعداد شرط فرود بیاید 5:2 پرداخت میکند، اگر هردو انجام دهند 5:1

Six Number – اگر هر کدام از توپ ها روی اعداد شرط فرود آمد، 2:1 پرداخت میکند، اگر هردو انجام دهند، 4:1 میپردازد.

توپ دوبل – اگر هردو فرود آیند، 1200:1 پرداخت میشود

 

اگر می‌خواهید بیاموزید کـه چگونه شانس خودرا در رولت دوتایی بـه حداکثر برسانید، یادگیری نحوه توزیع شرط هاي‌ خود در رولت و اجتناب از اشتباهات رایج رولت ضروری اسـت.

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

شانس بردن توپ دوبل چقدر است؟

بسته بـه نوع چرخ استفاده شده، شانس برنده شدن در رولت دو توپ متفاوت اسـت. شانس برنده شدن با استفاده از چرخ رولت آمریکایی کمتر از مواردی اسـت کـه از چرخ رولت اروپایی استفاده میشود.این بیشتر در مورد جکپات توپ دوبل مشهود اسـت. با استفاده از چرخ رولت آمریکایی، اگر با هردو توپ دریک شرط مستقیم «شرط روی یک شماره» برنده شوید، پرداخت شـما 1200:1 خواهد بود! این پرداخت واقعاً عظیم بیش از اندازه کافی اسـت تا رولت دو توپ را بـه چشم‌اندازی جذاب برای طرفداران قمار آنلاین، قدیمی و جدید تبدیل کند.

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

بیشتر بخوانید: روش برنده شدن در بازی رولت بصورت 100 درصد تضمینی

 

کجا می توان رولت دو توپ بازی کرد؟

سیگاری بت و یوروبت

بـه‌عنوان گونه‌اي هیجان‌انگیز از رولت استاندارد، بازیکنان برای بازی رولت دو توپ در تمام کازینوهای آنلاین برتر فریاد میزنند. برای پول ما، بهترین سایتی کـه می توانید رولت دو توپ بازی کنید سیگاری بت و یورو بت اسـت برای ورود میتونید روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید.

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

آموزش بازی رولت دو توپی سود چندین برابری نسبت به رولت معمولی (100%)

سیگاری بت و یوروبت مجموعه اي عالی از پیشنهادات جایزه کازینو را ارائه می دهد، از جمله پاداش خوش آمدگویی بـه ارزش حداکثر 5000 دلار! اگر ترجیح می دهید با استفاده از بیت‌کوین سپرده‌گذاری کنید، می توانید یک جایزه خوش‌آمدگویی در کازینو کریپتو بـه ارزش 9000 دلار دریافت کنید! با چنین افزایشی برای سرمایه گذاری شـما، مدیریت سرمایه کازینو زمانی کـه در سیگاری بت یوروبت  بازی می کنید بسیار راحت تر خواهد بود!

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت