چگونه با اشتباهات فاحش در بازی پوکر مواجه شویم؟

آخرین بروزرسانی : 4 ژوئن 2020
چگونه با اشتباهات فاحش در بازی پوکر مواجه شویم؟

مواجه شدن با اشتباهات فاحش در بازی پوکر

اشتباهات فاحش در بازی پوکر همیشه رخ میدهد و چگونگی کنار امدن ما با اشتباه باعث میشود نتیجه بازی های بعدی ما یا همان بازی تغییر کند.

حتما مقاله اشتباهات رایج در بازی پوکر را بخوانید و مطمئن باشید کمک بزرگی به شما در بازی پوکر خواهد داشت.

همچنین برای عضویت در یک سایت شرط بندی مناسب و حرفه ای با دارا بودن بازی پوکر می توانید بر روی ورود به سایت شرط بندی در پایین همین صفحه کلیک نمایید.

برترین بت : حقیقت این اسـت کـه همه ی انسانها دچار اشتباه می‌شوند و پوکر هم دراین زمینه مستثنی نیست.

حتی ربات هاي‌ فوق هوشمند پوکرباز هم در دست خوانی یا مواجهه با بلوف، مرتکب اشتباه شده اند و خب نشان میدهد، هیچ ذهنی در امان از خطا نیست.

این یادداشت بـه قلم رابرت وولی، برای کسانی اسـت کـه تجربه بازی خانگی و آنلاین پوکر را دارند، ولی در کازینو بازی نکرده اند.

فضای این مکان ها می‌تواند متفاوت باشد.

برترین بت : در بازی هاي‌ خانگی احتمالا همه ی را بـه خوبی می شناسید و شوخی هاي‌ صمیمانه اي هم بعد از هر اشتباه بین نفرات حاضر رخ میدهد، ولی کسی دیگری را تحقیر نمی‌کند.

چگونه با اشتباهات فاحش در بازی پوکر مواجه شویم؟

سایت بازی پوکر

در بازی آنلاین بهتر هم هست.

احتمالا هیچکس متوجه اشتباهتان نمی‌شود و اگرهم بشود، کسی شـما را نمی شناسد.

می‌توانید بلافاصله میز خودرا عوض کرده و وانمود کنید چنین چیزی رخ نداده اسـت.

در بازی هاي‌ حضوری اما با تعداد زیادی غریبه پای میز می‌نشینید و کسی دوست ندارد در چنین فضایی، کودن بـه نظر برسد.

با این حال، ارتکاب اشتباه اجتناب ناپذیر اسـت.

دیر یا زود هر کس ممکن اسـت اشتباهات خنده داری مرتکب شود کـه همه ی از ان خبردار میشوند.

این کـه در چنین موقعیت هایي چه رفتاری نشان دهید، مهم اسـت، ولی مهم تر این کـه قبل از ان؛ در خصوص رفتار احتمالیتان فکر کنید.

اجازه بدهید 3 نمونه را با هم بررسی کنیم کـه هر کدام واکنش متفاوتی برای مواجهه با اشتباهات پای میز پوکر اسـت:

اول داستانی در مورد خودم برایتان تعریف می کنم.

در روزهای بسیار قدیمی دوران پوکرم، تمام چیپ هایم را در شرایطی کـه هیچ چیز، حتی یک جفت ناقابل، نداشتم، وسط گذاشتم.

حواس تان باشد کـه قصد انجام بازی تهاجمی را نداشتم و بلوف بدموقع هم نزده بودم.

داشتم بدون هیچ چیز، بلوف آل-این می زدم.

دستم را اشتباه دیده بودم!

حریف کارت هایش را نشان داد و من با غرور خاصی اقدام بـه نشان دادن استریت خود، کـه بـه اسانی دست وی را شکست می داد، کردم.

ان موقع بود کـه فهمیدم، استریت من، یک کارت کم دارد.

تمام چیپ هایم از دست رفت و از تورنمنت حذف شدم.

واکنشم؟ بلند شدم، برگشتم و بدون گفتن کلمه اي بـه کسی، بـه سریع ترین شکل ممکن از آنجا خارج شدم.

ان قدر خجل بودم کـه فکر می‌کردم هیچوقت دیگر نمیتوانم در ان سالن پوکر آفتابی شوم.

البته اینکار را کردم و اگر کسی هم من و اشتباه مهلکم را بـه یاد داشت، ادب اجازه نمی داد یادآوری کند.

خب، این یکی از راه هاي‌ مواجهه با اشتباه اسـت.

قبول دارم کـه بهترین راه نیست، ولی بدترین هم بـه حساب نمیرود.

چگونه با اشتباهات فاحش در بازی پوکر مواجه شویم؟

اشتباهات فاحش در بازی پوکر

داستان دوم در مورد دستی است که شاهد آن بودم، ولی بازی نمی کردم.

بازیکن اول در طول دست، مشغول شرط بندی و بازیکن دوم مشغول کال کردن او بود.

چیدمان نهایی بـه شرح A4345 بود.

بازیکن اول 40 دلار در ریور شرط کرد.

بازیکن دوم مدتی تامل کرد و بعد 8 چیپ قرمز «5 دلاری»؛ را خیلی جلوتر از خط شرط بندی «Betting Line»؛ وسط میز گذاشت کـه کال واضحی بود «همه ی سالن هاي‌ پوکر از خطوط شرط بندی روی میز استفاده نمی‌کنند، ولی این یکی چنین چیزی داشت کـه برای تعریف منطقه جغرافیایی شرط قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد».

در ادامه بازیکن دوم، حرکت غیرمعمولی انجام داد کـه کاملا قانونی بود.

او بـه جای انتظار برای رو کردن کارت ها از سوی حریف، اول کارت هاي‌ خودرا نشان داد.

او A9 داشت کـه دو جفتی با آس و 4 برایش می ساخت.

بازیکن اول انگار وسط گذاشته شدن چیپ هاي‌ بازیکن دوم را ندیده بودو بـه اشتباه فکر کرد او تسلیم شده و کارت هایش را برای همین رو کرده اسـت؛ این در حالی بود کـه کارت هاي‌ بازیکن دوم همان‌ گونه روی میز بـه رو قرار داشت.

در ادامه، بازیکن اول یکی از کارت هایش «3» را نشان داد و بعد 2 کارتش را بـه سمت دیلر، هدایت کرد.

دیلر هم ان ها را بـه داخل دسته کارت ها برگرداند و پات را بـه سمت بازیکن دوم هل داد.

در این لحظه، بازیکن اول به وضوح تحریک شده و ادعا کرد پات مال او است.

چنین رفتاری برای ما گیج کننده بود، چون کاملا مشخص بود تسلیم شده و کارت هایش را ریخته اسـت.

با این حال، ادعا کرد دست فول هاوس داشته اسـت «کـه بـه نظرم راست میگفت» و این کـه بازیکن دوم فولد کرده اسـت.

او سعی کرد پات را از زیر دست دیلر بیرون بکشد کـه بـه تندی دستش پس زده شد.

بعد سعی کرد کارت هایش را از دسته کارت ها بردارد.

دیلر با یک دست پات و با دست دیگر، اقدام بـه حفاظت از دسته کارت ها کرد و ناامیدانه مسئول سالن را صدا زد.

مسئول سالن، تصمیم قانونی واضح را گرفت و پات را در اختیار بازیکن دوم قرار داد؛ او تنها بازیکنی بود کـه دستش هنوز روی میز بودو همه ی ان را دیده بودند.

بازیکن اول انگشت ملامتش را سمت هر کسی غیر از خودش گرفت.

او ادعا کرد بازیکن دوم با عدم اعلام شفاهی تصمیمش، قصد فریبکاری داشته اسـت.

همچنین گفت دیلر بـه خاطر عدم اعلام تصمیم بازیکن دوم، مقصر بوده اسـت.

مسئول سالن را هم بـه خاطر گرفتن طرف بازیکن دوم «کـه از مشتریان همیشگی سالن بود»؛ متهم کرد.

اصرار می‌کرد کـه دست بهتر را داشته اسـت وگرنه چراباید چنین شرط بزرگی در ریور پست می‌کرد؟

انگار او هم همانند ربات فوق هوشمندی کـه شرحش رفت، چیزی از بلوف در پوکر نمی‌دانست!

خلاصه این کـه، او با وجهه یک انسان کاملا بی شعور، با اشتباهش مواجه شد در حالی کـه اشتباه رخ داده 100 درصد تقصیر خودِ خود او بود.

چگونه با اشتباهات فاحش در بازی پوکر مواجه شویم؟

واکنش سوم: ادامه دادن به بازی

آخرین نمونه مربوط بـه دستی اسـت کـه درسال 2007 با ان مواجه شدم.

یکی از بازیکنان دور میز هرگز در کازینو پوکر نکرده بود.

او با افزایشی 80 دلاری مواجه شد.

میخواست ببیند اگر کال کند و ببازد، استکش بـه چه شکلی درمی آید.

برای همین، بـه اندازه 80 دلار از چیپ هایش شمرد و کنار گذاشت.

بعد بـه استکش نگاهی انداخت و گفت: «نه، فکر نمی‌کنم بتونم کال کنم».

با این حال، مشخص بود کـه اقدام بـه شمردن و جدا کردن چیپ ها بـه معنای کال بودو دیلر اعلام کرد قبلا با حرکتش کال کرده و نمیتواند ان را تغییر دهد.

مشخص بود اشتباهی غیرعمدی رخ داده اسـت.

در پاسخ گفت: «باشه. متاسفم. نمی دونستم.

اشتباه از منه. هر کاری لازمه بکنید». دست را از دست داد، چیپ هاي‌ بیشتری خرید و گفت: «خب، اینم یه راه برای یاد گرفتن قوانینه!» و بعد بـه این حرف خود خندید.

اصلا نسبت به رفتاری که در مواجهه با اشتباهم در حکایت اول داشتم، احساس غرور نمی کنم.

اي کاش، وقار و شوخ طبعی بازیکن داستان آخر را ان موقع بـه همراه داشتم.

با این حال، حداقل شان خودرا بـه اندازه بازیکن حکایت دوم پایین نیاوردم و حماقت خودرا با ملامت دیگران، بیشتر نمایان نکردم.

وقتی نخستین اشتباه بارز خودرا در سالن پوکر مرتکب می‌شوید «کـه بـه شـما قول می‌دهم پیش خواهد آمد»؛ چطور می‌خواهید با خجالت ناشی از ان روبه‌رو شوید؟

خشمگین میشوید و جنجال راه می‌اندزید؟

سرتان را پایین می‌اندزید و با حقارت بیرون میروید؟

یا اشتباهتان را می پذیرید، بـه خودتان میخندید، درس خودرا فرا می‌گیرید و بـه بازی ادامه می‌دهید؟

آیا لازم اسـت تشریح کنم دوست دارم کدام یکی را انتخاب کنید؟

ثبت نام در سایت سیگاری بت