استراتژی Jack-Four در بازی پوکر | تجربیات پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر

آخرین بروزرسانی : 30 مارس 2021
استراتژی Jack-Four در بازی پوکر | تجربیات پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر

همانطور کـه می دانید بازی پوکر یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی اسـت و علاوه بر پولسازی کـه دارد موفقیت شـما را میتواند تضمین کند در ادامه با استراتژی Jack-Four در بازی پوکر و تجارب پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر سایت برترین بت را دنبال کنید. 

جک فور در پوکر چیست ؟ 

رابرت وولی – وقتی بچه بودم، دیدم اتو بیرون روی میز اتو اسـت و برایم خیلی اهمیت داشت ببینم مادرم ان را روشن رها کرده یا نه. چون هیچ راه دیگری برای پیدا کردن جواب نمی‌دانستم، انگشتم را دراز کردم تا کف اتو را لمس کنم. روشن بود. انگشتم را سوازند و بی نهایت دردناک بود. گریه کردم. با این حال، یک چیز هم یاد گرفتم: اتو را لمس نکنید، چون ممکن اسـت بسوزید. دیگر هیچوقت چنین کاری نکردم. اثر jack-four چیست؟

استراتژی Jack-Four در بازی پوکر | تجربیات پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر

تکامل سبب شده ذهنمان چنین درس هایي را خیلی خوب یاد بگیرد. رویدادهایی کـه بـه شکل معمولی ناراحت کننده یا لذت بخش هستند، حجم قابل توجهی دوپامین و دیگر انتقال دهنده هاي‌ عصبی آزاد کرده و خاطراتی فراموش نشدنی ایجاد می‌کنند کـه می‌تواند رفتارمان در ادامه زندگی را شکل دهد. از این رو، شدیدا مشتاقیم تجربه هاي‌ لذت بخش را تکرار کرده و از بـه هر قیمتی شده از اتفاقات ناخوشایند اجتناب کنیم.

ویژگی های پوکر بر روی کاربران

پوکر باعث میشود این ویژگی انسانی بـه مکانیزم یادگیری بسیار خوبی بدل شود و ان را بـه شدت سردرگم می‌کند. تمام تصمیمات درست را دریک دست میگیریم، بدشانسی می آوریم و دست را میبازیم. همچنین شاید چندین تصمیم خیلی احمقانه بگیریم و دست را برنده شویم کـه بزرگ ترین پات روز هم باشد.

فرض کنید بـه جای اتوی داغی کـه همیشه آدم هایي کـه ان را لمس میکند، می سوزاند، گاهی اوقات تجربه هاي‌ لذتبخشی نزدیک بـه ارگاسم ایجاد میکرد. تصور کنید این برای کسی کـه نخستین بار اتو را لمس میکند، رخ دهد.

درک این‌که لمس اتوی داغ فکر بسیار بدی اسـت، در ادامه چقدر میتواند سخت باشد.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بـه درآمد عالی برسید.

خاطرات پوکر بازان قهار در بازی های حساس

یکبار مقابل رقیبی بازی کردم کـه با ۸۰ تا ۹۰ درصد دست هایش حتی وقتی یکی افزایش داده بود، وارد بازی می شد. یکی گفت انگار هیچ دستی وجود ندارد کـه او دوست نداشته باشد و او در مورد شیوه بازی اش توضیح داد. این‌ها جملاتی اسـت کـه او دراین باره گفت کـه سعی کردم بـه بهترین شکلی کـه بـه یاد دارم و بعد از جلسه یادداشت کردم، روایت کنم.

حدود ۲ سال پیش کـه برای نخستین بار پوکر بازی می‌کردم، در همان دست اول ۷-۳ غیرهمخال گیرم آمد. طبق برنامه هاي‌ تلویزیونی کـه دیده بودم، میدانستم دست بدی اسـت و فولد کردم. فلاپ بـه صورت ۷-۳-۳ رو شد.

می توانستم فول هاوس بسازم. بـه خودم گفتم درس مهمی گرفتم: دست تا قبل از فلاپ شروع نمی‌شود. فقط دو کارت داری و قبل از هر تصمیم گیری باید ۵ تا داشته باشی.بدون این‌که نتایج پوکرش را بررسی کرده باشم، تقریباً مطمئنم او از بازندگان همیشگی پوکر اسـت.

من هم تجربه مشابهی داشتم. نخستین باری نبود کـه بازی میکردم، ولی اوایل بازی ام بود. کارت هاي‌ J-۴ را در شرط بزرگ داشتم. هیچکس افزایش نداد. فلاپ بـه صورت J-J-۴ رو شد. نخستین بار بود کـه در فلاپ فول هاوس می ساختم. برنده پات شدم. احتمالا رو شدن ان فلاپ، دوپامین بسیاری در مغزم آزاد کرده، چون باوجود گذشت سالیان زیاد، دقیقا کازینو، میز و صندلی ان یادم مانده اسـت.

جک فور در بازی بلک جک قوی است؟

علاوه بر این، هر بار کـه J-۴ دریافت میکنم، ناخودآگاه بـه ان لحظات میروم و پشت ان میز و روی ان صندلی در ان کازینو مینشینم و از رو شدن ان فلاپ دلنشین، لذت میبرم.

استراتژی Jack-Four در بازی پوکر | تجربیات پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر

نام اثر Jack-Four

تصمیم گرفته ام این را اثر Jack-Four صدا کنم. بـه نظرم می‌توانم بـه افتخار بازیکن دیگری کـه اشاره اش رفت، ان را اثر Seven-Three هم بنامم. واضح اسـت کـه هردو کارتی می‌تواند این اثر را ایجاد کند. این‌که چه کارتی سبب ان می‌شود مهم نیست و این‌که چه کاری با ان می‌کنید، اهمیت دارد.

من J-۴ را برای تکرار لذتی کـه از ساختن ان فول هاوس بردم، بازی نمیکنم. ان را همدست نزدیک قدرتمندی حساب نمی‌کنم. بـه این نتیجه هم نرسیده ام کـه چون هردو کارتی ممکن اسـت در فلاپ تبدیل بـه فول هاوس شوند، تمام کارت ها قابل بازی اند.

خب، چه چیزی بین من و آقای Seven-Three تفاوت ایجاد میکند؟ چرا او قربانی دست خوب اولیه اش شده، ولی من باوجود بـه یاد آوردن خاطره شیرین، میتوانم در مقابل اشتیاق بـه تکرار ان تجربه، مقاومت کنم؟

گرچه بـه نظرم سوال جالبی اسـت، جواب را نمی‌دانم. شاید بخشی از ان بـه خاطر این اسـت کـه من دست هاي‌ خیلی بیشتری نسبت بـه او بازی کرده ام.

استراتژی Jack-Four در بازی پوکر | تجربیات پوکر بازان قهار برای موفقیت در پوکر

استراتژی های مهم بازی پوکر

من اقدامات و تصمیمات بیشتری دیده ام. شاید در تشخیص نتایج مشابه، بهترم و البته موقع تصمیم گیری وزن مشابهی برایشان قائل نمیشوم. شاید ایمان بیشتری نسبت بـه نخبه هاي‌ پوکر کـه از ان ها می‌خوانم، قائل هستم و اعتماد کمتری بـه تجربه شخصی کـه ممکن اسـت در تناقض با خرد با تجربه ها باشد، نشان می‌دهم.

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

هر چیزی کـه سبب می‌شود بر وسوسه درس گرفتن از یک دست خاص در پوکر غلبه کنید، باید سراغش بروید. این درس ها بـه همان اندازه اي کـه می‌توانند درست باشند، ممکن اسـت نادرست از آب در بیایند، برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بـه درآمد عالی برسید.

ثبت نام در سایت سیگاری بت