آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری + انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری + انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری

بازی پاسور یکی از سرگرمی های‌ کازینویی اسـت و علاوه بر سود عالی میتواند بسبار  هابی ما باشد در ادامه با آموزش برش زدن کارت ها بـه صورت آبشاری سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

آموزش برش زدن کارت ها به صورت آبشاری

بـه گزارش برترین بت برش پاسور بـه روش آبشار می تواند یک ترفند کارت عالی برای نشان دادن بـه دوستان خود هنگام جابجایی باشد. شما میتوانید آبشار استاندارد را پس از انجام یک زدن مرتب بـه نمایش بگذارید.

آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری + انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

 

با انجام تغییر شکل فراعنه و پایان یافتن یک آبشار زیبا ، میتوانید کمی خیال پردازی کنید. در هر صورت ، آبشار لمس خوبی برای اضافه کردن بعد از جابجایی یک عرشه کارت اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پاسور کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

روش 1 اجرای Cascade با یک Shuffle استاندارد

1- عرشه را با شست های‌ خود بـه نصف ببرید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید. دست دیگر خود را زیر عرشه قرار دهید. با دست غالب خود ، از انگشت شست خود استفاده کنید تا از طریق عرشه تفنگ کنید. تقریباً در نیمه راه متوقف شوید. نیمی از عرشه را در هر دو دست بگیرید.

 

2- پشته های‌ خود را کنار هم قرار دهید. کارت های‌ خود را روی یک سطح صاف تنظیم کنید. دو عرشه باید کنار هم قرار بگیرند تا انتهای کوتاهتر هر عرشه رو بـه روی هم قرار بگیرند. عرشه ها باید بـه اندازه کافی نزدیک باشند که تقریباً لمس کنند.

 

3- انگشتان خود را در اطراف پشته ها قرار دهید. انگشتان شست را روی لبه های‌ عرشه هایی که رو بـه روی هم هستند قرار دهید. انگشتان باقیمانده خود را در اطراف لبه های‌ عرشه که رو بـه بیرون هستند ، حلقه کنید.

 

هیچ راهی دقیق برای ایمن کردن پشته ها با انگشتان بـه غیر از انگشت شست وجود ندارد. آن ها را بـه هر روشی که بـه شما امکان می‌دهد احساس راحتی و بازرسی داشته باشید ، نگه دارید.

 

برش پاسور به روش آبشار

4- کارت ها را با شست بـه آرامی رها کنید. انگشت شست خود را بـه سمت بالا بکشید تا در هر عرشه قوس کمی ایجاد کنید. سپس ، هر انگشت شست را بـه آرامی بـه سمت عقب نوک بزنید. این باعث می شود کارت ها بـه داخل بیفتند و با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. اکنون کارت ها عوض شده اند.

 

وقتی کارتان بـه اتمام رسید ، عرشه ها باید روی سطح صاف شما خوابیده باشند. نکات کارتهای هر عرشه باید با یکدیگر تداخل داشته باشند.

 

5- انگشت شست خود را در بالای عرشه قرار دهید. هر دو انگشت شست خود را در نقطه ای قرار دهید که کارتها با هم تداخل دارند. انگشت شست را محکم پایین قرار دهید ، زیرا این امر بـه ایمن سازی عرشه کمک می‌کند و سپس آبشار را کامل می‌کنید.

 

6- با کارت ها قوس درست کنید. لبه های‌ هر عرشه را با حلقه حلقه کردن و انگشت اشاره خود در اطراف لبه ها محکم کنید. کارتها را از سطح صاف بردارید. دستان خود را کمی بـه سمت پایین خم کنید تا با کارت ها قوس ملایمی ایجاد کنید.

 

وقتی کارتان بـه اتمام رسید ، کارت های‌ شما باید قوس تشکیل دهند. آن ها باید در مرکز قوس با نوک همپوشانی هر عرشه بـه هم متصل شوند.

آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری + انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

 

برش پاسور به روش آبشار

7- قوس را بـه آبشار آزاد کنید. تمام کاری که اکنون باید انجام دهید این اسـت که انگشت شست خود را خم کنید. کارت ها بـه طور طبیعی باید با هم آبشار داشته باشند.

 

آبشار ممکن اسـت در اولین بار روان نباشد زیرا مدتی طول می‌کشد تا حرکات مورد نیاز را کاهش دهد. اگر کارتهای شما آبشار نیست ، دوباره شروع کنید و دوباره امتحان کنید.

 

8- پشته ها را بـه عقب فشار دهید. پس از آبشار کردن کارت های‌ خود ، عرشه را بـه عقب فشار دهید. کارت های‌ خود را بـه صورت یک دسته شسته و رفته صاف کنید. درصورت تمایل میتوانید این روند را چند بار تکرار کنید تا عرشه کاملاً مرتب شود.

 

روش 2 انجام یک آبشار با یک تغییر شکل فراعنه

1-با انگشت شست خود دو پشته ایجاد کنید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید و دست دیگر خود را زیر عرشه قرار دهید. از انگشت شست خود استفاده کنید تا کارتها را اسلحه بزنید تا بـه نیمه خشن نیمه برسید. سپس ، نیمی از کارتها را در هر دو دست بگیرید. با این کار دو عرشه کوچک ایجاد میشود.

 

برش پاسور به روش آبشار

2- کارت ها را در گوشه ها با هم همپوشانی کنید. نوک گوشه های‌ هر عرشه را با هم فشار دهید. سپس ، کارتها را در هر دو عرشه بـه آرامی بـه هم بکشید تا کارتهای هر دو عرشه اندکی روی هم قرار گیرند. این شروع بـه زدن شما میشود.برای همپوشانی عرشه ها ممکن اسـت کمی حرکت تکان دهنده ای لازم باشد.

 

3- پشته ها را بـه‌صورت وارونه و شکل قرار دهید. اکنون که عرشه ها در هر گوشه ای بـه هم متصل شده اند ، طبقه بالا را بـه سمت پایین خم کنید. آنقدر آهسته خم شوید که کارت های‌ همپوشانی لغو نشوند. مرتب کردن سطح بالا را ادامه دهید تا زمانی که با عرشه های‌ خود شکل خشن “v” وارونه ایجاد کنید. از دیدگاه شما ، شکل بـه سادگی مانند “v” بـه نظر می‌رسد. کسانی که شما را تماشا می کنند یک وارونه “v” را مشاهده میکنند.

 

برش پاسور به روش آبشار

4- پشته ها را با انگشت شست ، انگشت اشاره و انگشت صورتی خود نگه دارید. کارت ها را بـه دست غالب خود منتقل کنید. انگشت شست خود را در نقطه ای قرار دهید که کارتها در گوشه ها قرار می‌گیرند. انگشت اشاره خود را بـه پایین یک عرشه حلقه کنید. انگشت صورتی رنگ خود را بـه دور پایین انگشت دیگر حلقه کنید.

 

برای نگه داشتن صحیح عرشه ها ممکن اسـت کمی مانور لازم باشد. بسیاری از موارد بـه اندازه دست بستگی دارد ، بنابراین ممکن اسـت نیاز داشته باشید که v خود را بزرگتر یا کوچکتر کنید تا عرشه خود را ایمن نگه دارید.

 

5- کارت ها را بـه آبشار رها کنید. دست غیر مسلط خود را زیر عرشه کارت نگه دارید. با انگشت شست عرشه را رها کنید. سپس کارت ها بـه سمت دست غیر غالب شما آبشار می شوند.

 

روش3 اجتناب از اشتباهات رایج

1- با کارت های‌ خود آرام باشید آسیب رساندن بـه کارتها با عدم رسیدگی دقیق آن ها راحت اسـت. درصورت طاق زدن بـه عرشه ، بـه خصوص اگر کارت ها را خیلی خالی از کار بیندازید ، بـه طور دائمی خم می شوید. حتماً با کارتها بسیار نرم رفتار کنید. همیشه وقتی احساس مقاومت می کنید ، خم نشوید.

آموزش برش زدن کارت پاسور به صورت آبشاری + انتخاب سایت معتبر بازی پاسور و ورق

برش پاسور به روش آبشار

2- در ابتدا بـه آرامی بروید. فروشندگان کارت های‌ حرفه ای می توانند بـه سرعت و بـه طرز چشمگیری عرشه را مرتب و آبشار کنند. با این حال پایین آوردن این حرکات زمان بر اسـت. اگر بـه سرعت حرکت کنید ، اشتباه کردن هنگام جابجایی راحت اسـت. در ابتدا ، تمام حرکات را بـه آرامی و دقیق انجام دهید. با گذشت زمان ، شما می توانید عرشه خود را بـه هم بزنید و باید بتوانید آبشار را سریعتر تکمیل کنید.

 

ورود به سایت معتبر بازی پاسور

دارای صبر. مدتی طول می کشد تا بفهمید از نظر جابجایی عرشه چه چیزی برای شما راحت اسـت. اگر در ابتدا کمی غر بزنید دلسرد نشوید. بـه آن وقت دهید و هر روز تمرین کنید. در نهایت ، شما بـه راحتی کارت های‌ آبشار خواهید شد، برای ورود بـه سایت معتبر بازی پاسور کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت